Bron: www.bndestem.nl

 

Nederlandse jongeren

vinden zichzelf oppervlakkig

 

Grenzeloze generatie is egoïstisch

 

 

jongeren

 

Nederlandse jongeren vinden zichzelf oppervlakkig.

Uiterlijk, genieten, merken en netwerken vinden ze het belangrijkste.

Foto: uit Wikipedia.

 

 

BREDA - Jongeren denken dat er geen grenzen meer zijn en groeien op tot burgers voor wie slechts uiterlijkheden belangrijk zijn, zeggen onderzoekers. Het lijkt leuk, maar ouders geven zo een verkeerd voorbeeld aan jongeren. Zoals ouders van tegenwoordig wel vaker denken dat de jeugd van tegenwoordig geen remmingen nodig heeft. “Alles kan, alles mag en niets heeft consequenties,” zegt Frits Spangenberg. Met Martijn Lampert schreef hij een boek over deze tandeloze ouder, die verantwoordelijk is voor een ‘grenzeloze generatie.’ Jongeren geboren vanaf 1986 groeien daardoor op tot burgers die hoofdzakelijk met zichzelf bezig zijn, nauwelijks sociaal betrokken zijn en weinig of geen remmingen kennen.

 

De twee sociologen van onderzoeksbureau Motivaction constateren dat volwassenen voornamelijk met hun kinderen willen meedoen. In plaats van een gids voor ze te zijn. “Ouders willen jong zijn en nemen steeds meer van de jongerencultuur over in plaats van een steun te zijn. Ze verzuimen vaak grenzen te stellen, omdat ze het zo graag leuk willen houden. Daardoor worden hun kinderen niet snel volwassen.” Spangenberg en Lampert signaleren dat de jongste generatie ook vele goede kanten heeft, zoals een grote veerkracht. Maar ze maken zich zorgen over de problemen en zijn kritisch over de tijd waarin jongeren opgroeien. “Het beroep op de jeugdzorg neemt hand over hand toe, jongeren maken veel schulden, er is sprake van veel schooluitval en ook overgewicht rukt sterk op.”

 

Spangenberg: “De huidige cultuur is veel meer gericht op het individu, op zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Dat zijn op zich geen slechte eigenschappen, maar we zijn erin doorgeschoten. Dat levert egoïstische burgers op, die niet meer zo zijn geïnteresseerd in anderen, in de samenleving en de democratie.” Met ongeveer de helft van deze generatie zal het volgens Spangenberg en Lampert uiteindelijk wel goed komen. “Het gevolg zal zijn dat de ene groep straks alles heeft en de andere niets. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we te maken met jongeren die het wel eens minder goed kunnen krijgen dan hun ouders.”

 

De auteurs verdelen de jongste generatie in twee groepen. De eerste noemen ze de assertieven. Deze jongeren komen altijd en overal voor zichzelf op, zijn pragmatisch en kunnen zichzelf goed redden. Maar ze lijden ook aan narcisme en overmoed. Lampert: “Deze groep blinkt niet uit in solidariteit met andere groepen. Ze eisen vaak respect zonder respect voor anderen te tonen.” De tweede groep voelt zich buitenstaander. Zij hebben minder respect voor mensen op hoge posities en zijn minder betrokken bij politiek en samenleving. Spangenberg: “Ze hebben behoefte aan orde en regelmaat en voelen zich tekort gedaan.” De grenzeloze generatie is opgevoed door de verloren generatie, die is geboren tussen 1956 en 1970. Opgegroeid in de jaren tachtig, de tijd van yuppendom en individualisme boven alles. Spangenberg: “De vorige generatie is grootgebracht door de idealistische babyboomers. Dat levert andere kinderen op.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Zes verschillende generaties van 1910 tot nu

 

 

De vooroorlogse generatie

(geboren tussen 1910 en 1930)

 

Wars van sociale onrust en chaos.

 Plichtsgetrouw, bescheiden, sober, spaarzaam en berustend.

 Overheersende moraal: Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.

 

 

De stille generatie

 (1931-1940)

 

 Weet wat het is te leven met onzekerheid, onderdrukking en schaarste.

 De eerste generatie waarvan een aantal vrouwen ook ging werken en economisch onafhankelijk werd.

 

 

De protestgeneratie

 (1941-1955)

 

Ook wel de babyboomgeneratie genoemd.

Kreeg les in grote klassen, kwam tot wasdom in een periode van grote welvaartsstijging en kende geen armoede of massale werkloosheid.

 De jongeren van toen stonden veel kritischer in het leven dan hun ouders.

 

 

De verloren generatie

(1956-1970)

 

 Ook wel de generatie Nix genoemd, omdat ze weinig kansen op de arbeidsmarkt hadden.

 Nu bezet deze generatie juist topposities en is ze erg invloedrijk.

 

 

De pragmatische generatie

 (1971-1985)

 

Gewenst dankzij voorbehoedsmiddelen en opgegroeid met uitstekende voorzieningen.

 Sterk merk- en mediabewust.

Geneigd tot het uitstellen van fundamentele keuzes, zoals het krijgen van kinderen.

 Jobhoppen is heel normaal.

 

 

De grenzeloze generatie

(geboren vanaf 1986)

 

Ook wel de achterbankgeneratie genoemd.

 Gefocust op uiterlijkheden, kicks, geld, status, consumptie en netwerken en niet zozeer op het eigen welzijn en dat van de maatschappij.

 De kredietcrisis en de economische crisis zullen hun stempel drukken op deze generatie.

 

Bron: www.motivaction.nl

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

4 december 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN