Netersel in beeld

 

 

IMG_1062

 

Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

Netersel is een klein landbouwdorpje in de Noord-Brabantse Kempen.

 Het dorp maakt deel uit van de gemeente Bladel en is een van de Acht zaligheden.

 Het dorp telt 870 inwoners en kent een rijk verenigingsleven.

 

 

Geschiedenis:

 

Een aantal akten die betrekking hebben op Netersel zijn te vinden in het archief van de abdij van Postel.

De Priorij van Postel bezat namelijk veel grond in eigendom in de wijde omgeving van Postel.

In Netersel richtte de Priorij een pachthoeve in, de Kapelhoeve, die ze tot 1648 kon exploiteren.

 De hoeve had ongeveer 100 hectare grond in bezit.

 In de 14de en 15de eeuw kende de Kempen een tijd van duurzame welvaart: de zogenaamde Vlaams-Brabantse Gouden Eeuw.

 In die tijd werd in Netersel woeste grond ontgonnen, werden er nieuwe hoeven gesticht en er werd een stenen kerk gebouwd.

 De basis voor deze welvaart was de samenwerking vanwege wederzijds belang tussen de hertogen van Brabant,

 de regionale en lokale machthebbers en de kerkelijke instellingen.

 Het platteland leverde graan en wol aan de snel groeiende steden als Antwerpen.

 

Netersel lag in die tijd aan de verbindingsbaan vanuit Breda naar Bladel en verder de steden Maastricht, Aken en Keulen.

 

In Netersel werden in de 19e en 20e eeuw regelmatig grote stukken baksteen en tufsteen opgegraven in de buurt van de huidige pastorie aan De Hoef.

 Romantici zoals August Snieders dachten dat deze afkomstig zouden zijn van Pladella Villa.

Ook geleerden ondersteunden deze mening.

 In 1925 werd bewezen dat het om een 13e-eeuws kasteeltje ging, terwijl Pladella Villa in de 10e eeuw bestond.

 

Sedert de Napoleontische tijd behoorde Netersel tot de gemeente Bladel en Netersel.

Sedert de gemeentelijke herindeling van 1997 behoort Netersel tot de fusiegemeente Bladel.

 

 

Bezienswaardigheden:

 

Netersel kent weinig oude huizen, mede omdat de Tweede Wereldoorlog haar tol heeft geëist.

 Niettemin is het dorp aantrekkelijk en telt een aantal, zij het bescheiden, bezienswaardigheden.

 

Centraal in het dorp is het Carolus Simplexplein, wat eigenlijk eerder een aaneenschakeling is van een aantal plantsoenen, dan een plein.

Het is genoemd naar Karel de Eenvoudige.

Hieraan vindt men de bescheiden nering van het dorp, en bovendien:

De Buntsteker, een bronzen beeldje uit 1994 dat de betreffende man toont vergezeld van zijn karakteristieke werktuigen.

 

De muziekkiosk uit 2006, een fraaie moderne kiosk door gezamenlijk initiatief van de bevolking tot stand gekomen.

 

Verder vindt men te Netersel:

De parochiekerk van de H.H. Antonius van Padua en Brigida is gebouwd in 1950.

 Het is een eenvoudige bakstenen kerk in traditionalistische stijl, met een vierkante toren waarvan de geledingen en een boogfries

 enigszins doen denken aan de torens in de Kempense gotiek.

 Tot 1932 had Netersel enkel de heilige Brigida (heilige) als patrones, maar het Antoniusfonds, met steun waarvan de nieuwe kerk werd gebouwd,

 stelde als eis dat ook de heilige Antonius van Padua als patroonheilige moest gelden.

 In 1932 werd de aan beide heiligen gewijde kerk in gebruik genomen, die ontworpen was door de architecten E. Heykants en Van Laarschot.

 Bij de bevrijding in 1944 werd de kerk zwaar beschadigd, zodat hij niet meer gebruikt kon worden.

Er kwam een noodkerk in een school en later in een houten barak.

In 1950 kwam dan de nieuwe kerk tot stand waarvan Cees Geenen uit Eindhoven de architect was.

 Pastoor Van Moorsel was tot tweemaal toe bouwpastoor in het Neterselse, dat in minder dan 20 jaar tijd vier opvolgende kerken heeft gekend.

 

De Oude Pastorie aan De Hoeve 32

 

Enkele Langgevelboerderijen, zoals die aan De Lei 15

 

Ook kent Netersel twee Mariakapellen en wel:

De gedachteniskapel voor Fons van der Heijden, verzetsstrijder 1896-1944, op 20 september, in het zicht van de bevrijding, door de nazi’s vermoord.

 Het is een klein bakstenen gebouwtje uit 1947 met een nis, waarin zich een mooi eenvoudig zandstenen Mariabeeld bevindt

 en enkele herinneringen van de vrienden uit Frankrijk en Wales.

 

Kapel Maria Rosa Mystica, een private kapel in een schuurtje, een soort stilteruimte met een Mariabeeld en voor in de tuin een beeld van Pater Pio.

 

 

Natuur en landschap:

 

Rond de dorpskern liggen weilanden en velden voor landbouw, veeteelt en boomteelt.

 Ontginningen omstreeks de jaren ‘50 van de 20e eeuw hebben hier en daar een grootschalig landbouwgebied doen ontstaan.

Ten zuiden van Netersel ligt nog een restant van het oude cultuurlandschap.

 Naar het noordwesten ligt de Neterselse Heide, dat overgaat in de Mispeleindse Heide met het Goorven en De Flaas

 en uitgestrekte naaldbossen op het grondgebied van de gemeente Reusel-De Mierden.

 

Ten oosten van Netersel ligt het dal van de Grote Beerze.

 

Netersel is aangesloten op het Wandelroutenetwerk en het Fietsroutenetwerk.

(Wikipedia).

 

 

 

 

IMG_1059

 

Fons van der Heijdenstraat (1) - Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1061

 

Fons van der Heijdenstraat (2) - Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1060

 

De Beemden en Beersbroek – Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1064

 

Fons van der Heijdenstraat 49 – Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1065

 

Antonius en Brigida kerk – De Hoeve 4 – Netersel

http://reliwiki.nl/index.php?title=Netersel,_De_Hoeve_4_-_Antonius_en_Brigida

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1290

 

Idem

(Foto: 23 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1066

 

Muziektempel – Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1067

 

Eetcafé Feestzaal D’n Driesprong – Carolus Simplexplein 15 – Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

https://www.facebook.com/Dn-Driesprong-519724751475505/timeline/

 

 

 

 

IMG_1068

 

Carolus Simplexplein (1) – Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1069

 

Carolus Simplexplein (2) – Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1070

 

De Blikken

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

IMG_1071

 

De Lei 15 – Netersel

(Foto: 12 juni 2014)

 

 

 

 

Aanvullende foto’s

 

23 juni 2014

 

 

 

 

 

IMG_1287

 

Gemeenschapshuis De Poel – De Hoeve 2

http://depoel-netersel.nl/

 

 

 

 

IMG_1289

 

Idem

 

 

 

 

IMG_1291

 

Pastorie – De Hoeve 6

 

 

 

 

IMG_1292

 

Hoek: De Hoeve / Beemke

 

 

 

 

IMG_1293

 

De Hoeve

 

 

 

 

IMG_1294

 

Van Hoof Fietsen – De Hoeve 1

 

 

 

 

IMG_1295

 

Basisschool Lambertus – Beemke 2

www.bs-stlambertus.nl

 

 

 

 

IMG_1296

 

Enkele loodsen aan de Neerakker

 

 

 

 

IMG_1297

 

Sportpark – Polderdijk 10

 

 

 

 

IMG_1298

 

Fietspad vanaf de Polderdijk naar het dorp

 

 

 

 

IMG_1301

 

De Hoeve

 

 

 

 

IMG_1302

 

Vleesgroothandel Hems B.V. - De Hoeve 22

 

 

 

 

IMG_1303

 

‘d Oude Pastorie (1820) – De Hoeve 32

 

 

 

 

IMG_1304

 

Idem

 

 

 

 

IMG_1305

 

De Hoeve 34

 

 

 

 

IMG_1306

 

De Hoeve 36

 

 

 

 

IMG_1307

 

Groote Beerze

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Beerze

 

 

 

Mijn indruk van Netersel: Op 12 juni was ik op weg naar Bladel en vanaf Diessen zocht ik de weg daar naar toe. Automatisch kwam ik toen door Netersel. Omdat ik Netersel ook op beeld wilde vastleggen, maakte ik daar al zovast een paar foto’s. Op 23 juni ging ik weer die richting uit en maakt de rest van de foto’s. Netersel is een heel rustig en groen dorpje, vooral rustig. Heel veel bezienswaardigheden zijn er niet, maar er valt altijd wel wat te fotograferen en zodoende ontstond deze reportage. Ook rond Netersel staan weer van die prachtige historische boerderijen en bij een volgend bezoek die richting uit zal ik nog eens goed kijken of ik een aantal daarvan nog op beeld kan vastleggen. Nat het maken van deze foto’s kwam ik even later in Casteren aan, alwaar ’n flink aantal foto’s te maken viel. Deze reportage volgt. (Kees Wittenbols).

 

 

Voor artikelen over Netersel

Klik hierop

 

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

23 juni 2014

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count