Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/5856909/Niet-bouwen-in-boskamers.ece

 

“Niet bouwen in boskamers”

 

 

De boskamers, open gebieden, bij de voormalige hartkliniek de Klokkenberg

mogen wat de natuurorganisaties de Brabantse Milieufederatie

en Brabants Landschap betreft niet bebouwd worden.

 

Het beschermde beekdal is al te zwaar belast, stellen ze.

 

 

 

BREDA - De Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap zijn tegen nieuwbouw in de directe omgeving van de voormalige hartkliniek de Klokkenberg. De organisaties laten in een brief aan de gemeenteraad van Breda weten niet in te stemmen met het voorontwerp-masterplan Landgoed de Klokkenberg. “Er zal een stedelijke functie worden toegevoegd aan dit gebied, met ongeveer 450 wooneenheden. Terwijl dit gebied zich daar helemaal niet voor leent en het ook niet als stedelijke regio of stedelijk ontwikkelingsgebied op de provinciale kaarten staat.” De organisaties hebben er begrip voor dat het rijksmonument de Klokkenberg een nieuwe functie krijgt. “Vitalis zet in op een woonzorgfunctie. We stemmen in met bebouwing vast aan het hoofdgebouw. Maar deze ontwikkeling is helaas voor Breda en Vitalis onvoldoende. De voorzieningen die Vitalis wil realiseren kunnen alleen economisch rendabel worden gemaakt met meer volume aan wooneenheden. En juist dit concept verdraagt zich niet met alle bescherming die op het gebied rust.” Ze vervolgen: “De gevolgen worden vooral zichtbaar bij de voorgestane bebouwing van de boskamers (open weilanden bij de Klokkenberg, red.). In de boskamers wordt een bebouwing in minimaal vijf blokken van maximaal vijf bouwlagen voorgesteld. Dat impliceert een bouwhoogte van tussen de 17 en 20 meter. Ter illustratie: de commotie rond de nieuwbouw van het waterschapskantoor bij kasteel Bouvigne betrof drie bouwlagen.” De twee natuurorganisaties wijzen op negatieve bijeffecten als toename van verkeer, verlichting, parkeren en verandering in watersystemen.

 

 

de moer 006

 

Nieuwbouw Waterschapskantoor – Breda

(Foto: Kees Wittenbols – oktober 2009)

 

 

Ook over hoeve Schoondonk bij de Klokkenberg maken ze zich ernstig zorgen. “Het gaat om een oude locatie in een relatief open beekdal, waar een oude historische bebouwing bij hoort. Ook daar nieuwbouw van een viertal veel te dominante gebouwen. Met deze plannen wordt voortgegaan op de weg naar verdere verstedelijking van het Markdal (Bouvigne, Heijacker, Blauwe Kamer etc.), terwijl alle overheden aangeven dat deze ontwikkeling aan dit type gebied voorbij zou moeten gaan.”

 

 

Zie ook:

 

Rondje Mastbos in beeld

 

 

25 november 2009

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN