Nieuw apparaat moet

bestuurders wakker houden

 

Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder dat we worden opgeschrikt door een bericht over een zwaar verkeersongeval met veelal als oorzaak: 'de chauffeur was in slaap gevallen.' Maar dat is voortaan te voorkomen dankzij een Zweedse uitvinding waar de Sunday Telegraph melding van maakt.

 

Het systeem, dat werd ontwikkeld door de Zweedse autobouwer Saab, houdt via twee infrarode camera's de toestand van de bestuurder in de gaten en waarschuwt hem of haar wanneer slaperigheid optreedt. De twee kleine camera's, die op het dashboard zijn geplaatst, meten met name hoe vaak de chauffeur met de ogen knippert en slaan (letterlijk) alarm wanneer de ogen iets te lang dicht blijven, want dat kan een aankondiging zijn van echt in slaap vallen.

 

De eerste waarschuwing is een belgerinkel, waarna de vraag 'Vermoeid?' op het instrumentenpaneel verschijnt. Werkt dat niet en blijven de oogleden abnormaal bewegen, dan klinkt over het audiosysteem van de wagen de luide waarschuwing: 'U bent moe.' Als ook dat geen resultaat heeft, gaat het volume omhoog en wordt de boodschap scherper: 'U bent gevaarlijk moe. Stop zo snel als het veilig is om dat te doen.' Daarnaast houden de camera's ook de hoofdbewegingen in de gaten en wanneer de blik te lang wegblijft van het midden van de voorruit en dus van de weg, begint een timer hardop te tellen. Als de ogen niet binnen twee seconden naar de 'recht vooruit'-positie terugkeren begint de zetel te trillen. Dat stopt pas wanneer de ogen weer op de rijweg zijn gericht.

 

Arne Nabo, het hoofd van de ploeg specialisten bij Saab die dit waarschuwingssysteem ontwierpen, zegt: 'Veel chauffeurs stoppen niet vanzelf als ze slaperig worden, daarom helpen we hen zichzelf te helpen.' Wat dan gebeurt vanuit de wetenschap dat één op de vijf verkeersongevallen veroorzaakt worden door oververmoeidheid en dat, wanneer slaperigheid in het spel is, het dodental zeer hoog ligt, omdat de chauffeur niet meer in staat is te remmen of uit te wijken.

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

11 november 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN