logo

 

Noodnummer voor spoedarts aan huis

 

 

Dinsdag 12 februari 2008 - CANNES - Mensen die ongeacht het tijdstip in noodgevallen binnen een uur

 een arts aan huis willen hebben, kunnen met ingang van 1 september een landelijk alarmnummer bellen.

 

 Die service wordt vanaf die datum aangeboden door de organisatie

 SOS Arts, zo meldde initiatiefnemer Arnold Verhoeven dinsdag.

 

 

 

Huisartsenpost_668045b

 

Foto ANP

 

 

 

De organisatie wil uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk van ongeveer zevenhonderd huisartsen bieden die dag en nacht binnen afzienbare tijd huisbezoeken kunnen afleggen.

 

Het plan voor de spoedartsen op afroep komt volgens Verhoeven voort uit de irritatie die bij veel mensen zou bestaan over de slechte bereikbaarheid van huisartsen in met name de nacht en het weekeinde. “De praktijk leert dat veel huisartsen na drie uur in de middag al nauwelijks meer bereikbaar zijn.” De organisatie wordt opgezet naar Frans model waar een dergelijke service al veel langer bestaat.

 

SOS Arts werft de komende maanden medici die inzetbaar zijn voor de organisatie. “We mikken bijvoorbeeld op vroeg uitgetreden huisartsen en medisch specialisten die nog maar een paar dagen per week aan het werk zijn en zich voor de rest voor ons willen inzetten. Uiteindelijk is het de bedoeling om een netwerk van artsen te hebben die fulltime inzetbaar zijn.”

 

Het is nog onduidelijk of SOS Arts met ingang van 1 september meteen landelijke dekking kan bieden. “Dat is afhankelijk van het aantal artsen dat zich per regio aanmeldt,” aldus Verhoeven. “Het is mogelijk dat een aantal regio's later meedoet omdat we de service die we bieden moeten garanderen met voldoende artsen.”

 

Het is nog niet duidelijk of en hoe de nooddienst wordt vergoed. De in Frankrijk wonende Verhoeven wil hier binnenkort overleg over met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). “Het zou, net als in Frankrijk, wellicht mogelijk zijn om de dienst deels te vergoeden door de basisverzekering voor ziektekosten. Het overige deel kan dan via een aanvullende verzekering worden vergoed.”

 

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer een brief toegezegd met voorstellen om de bereikbaarheid van huisartsen te verbeteren. Volgens een woordvoerder wordt er hard aan de notitie gewerkt. Hij zegt dat het ministerie in principe positief staat tegenover het particuliere initiatief, maar dat het departement nog wel een aantal vragen heeft.

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

12 februari 2008

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN