Numansdorp in beeld - Deel 1

 

 

IMG_1678

 

Numansdorp

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

Numansdorp is een dorp en voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, gelegen in de Hoeksche Waard aan het Hollands Diep.

Per 1 januari 1984 is de gemeente Numansdorp samen met de gemeente Klaaswaal opgegaan in de nieuwe gemeente Cromstrijen.

Het Lange-afstand-wandelpad van de route Floris V-pad, doet dit dorp aan.

 

 

 

IMG_1673

 

Middelsluissedijk Westzijde 95

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1674

 

Middelsluissedijk Westzijde

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1675

 

Zicht op de A29 vanaf viaduct Middelsluissedijk Westzijde

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1680

 

Beneden Molendijk

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1681

 

Ingang vv NSVV – Beneden Molendijk

(Foto: 15 augustus 2016)

www.vvnsvv.nl

 

 

 

 

IMG_1682

 

Garage W. in ’t Veld – Havenstraat 27

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1683

 

Oude houten schuur aan de Havenstraat

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1684

 

Idem

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

Geschiedenis

Numansdorp zag in 1642 het levenslicht.

Dit dorp is gebouwd in de Numanspolder.

De bedijking van deze polder heeft lang op zich laten wachten.

Dit was te wijten aan onenigheid tussen de heren van Cromstrijen en de eigenaren van Zuid-Beijerland.

Toen de stichting van het dorp in de Numanspolder eenmaal een feit was, werd nog gezocht naar een naam.

In de volksmond had het plaatsje inmiddels de naam Buitensluis gekregen, maar een officiële titel was er nog niet.

 

In vergadering werd besloten dat het dorp de naam Dorp van Cromstrijen moest gaan heten.

Dijkgraaf Vos, de voorzitter van de vergadering, vond echter dat het dorp naar de allereerste Ambachtsheer, Mr. Gerard Numan genoemd moest worden.

 

In 1660 ontstond een jaarlijkse kermis, waar in 1712 de Buitensluisse Paardenmarkt bij kwam.

Deze paardenmarkt was in zijn hoogtij dagen zeer bekend in de gehele regio en ook nu nog is de markt zeer populair,

zij het met een beduidend kleiner aantal paarden en meer marktkramen.

 

De eerste bebouwing van het dorp vormde zich rond een uitwateringssluis aan deNumanspoldersedijk (nu Molendijk) en van daaruit langs de Binnenhaven.

Op de hoofdstraat, oftewel de Voorstraat, werden dwarsstraten aangelegd.

Aan het einde van een van de dwarsstraten, de Kerkstraat, werd in 1653 de kerk gebouwd.

Rond de eeuwwisseling van de 19e op de 20e eeuw werd de bebouwing uitgebreid langs de oostzijde van de Voorstraat en langs enkele dwarsstraten.

 

De uitwateringssluis was tot 1662 een houten sluis.

Hierna is de sluis van steen gemaakt.

De uitwateringssluis is sinds 1912 een gemaal; eerst een dieselgemaal, sinds 1942 een elektrisch gemaal.

 

Aan het Hollands Diep in de zeedijk van de Torensteepolder heeft Numansdorp een sluisdeur.

Deze stamt nog uit de tijd van eb en vloed van voor 1970 (voor afsluiting van Haringvliet enVolkerak).

De Molendijk had een sluis naar de Binnenhaven, de Buitensluis.

Er loopt van hier een water naar Klaaswaal.

Bij de Middelsluissedijk (van 1625) was de sluis van de polder Groot-Cromstrijen ofwel de Middelsluis (tevens dorp) en in de Boomdijk,

halverwege Numansdorp en Klaaswaal bevond zich de sluis van de polder Klein-Cromstrijen ofwel de Oude Sluis.

 

 

 

 

IMG_1685

 

Havenstraat 6 t/m 12

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1686

 

Havenstraat 29

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1687

 

Havenstraat 20

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1688

 

Havenstraat

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1689

 

Heulbrug

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

Fort Buitensluis

In 1793 werd naast de haven van Numansdorp een aarden fort aangelegd.

 Doel van dit fort was om de scheepvaart tussen de Volkerak en het Hollands Diep in de gaten te houden.

 In dit jaar viel Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden aan.

Door de Tweede slag bij Neerwinden blijven we onder Oostenrijks bestuur.

 In 1795 begint de Bataafse Republiek.

 

Onder het Tweede kabinet van Thorbecke werd in 1862 het fort versterkt.

Vanaf 1874 is het fort onderdeel van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.

 

In 1915 werd het fort voor de tweede keer versterkt, deze keer met gewapend beton.

 

 

 

IMG_1690

 

Havenstraat 47

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1691

 

Heulbrug (2)

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1692

 

Binnenhaven (1)

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1693

 

Binnenhaven (2)

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1694

 

Schoonheidsinstituut La Plus Belle – Heulbrug 6

(Foto: 15 augustus 2016)

http://www.laplusbelle.eu/

 

 

 

Tweede Wereldoorlog

De soldaten uit het fort krijgen op 12 mei 1940 de opdracht om in Westmaas de Barendrechtse brug te beveiligen.

Op 13 mei 1940 verlaat deze afdeling zijn geschut en gaat via Brielle naar Den Haag.

 

Op 14 mei 1940 vlucht Frits Philips uit Eindhoven en wordt bij Numansdorp gebombardeerd.

 Hij wordt niet geraakt en komt aan in Den Haag.

 

Begin 1944 wordt de bevolking van Numansdorp door de Duitsers geëvacueerd.

 Als verdediging tegen de geallieerden zetten zij delen van Numansdorp onder water.

 

Na de oorlog wordt Numansdorp uitgebreid met nieuwe wijken ten westen en ten oosten van de Binnenhaven.

Inmiddels heeft Numansdorp bijna 9000 inwoners.

 

Ergens tussen 1985 en 1989 is het oude gemeentehuis met een groot glas-in-loodraam gesloopt.

 Dit gemeentehuis stond op de plek, waar nu Rabobank (sinds 01.01.2008 gezondheidscentrum Het Zandpad) staat.

 De Wethouder van der Veldenweg heette toen nog Raadhuislaan.

Een nieuw gemeentehuis werd gebouwd aan de Buttervliet.

 

 

 

 

IMG_1695

 

Voorstraat 30

(Foto: 15 augustus 2016)

http://drimble.nl/monument/numansdorp/45021/voorstraat-30.html

 

 

 

 

IMG_1696

 

Idem

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1699

 

2 Stolpersteine – Voorstraat 28 – Numansdorp

(Foto: 15 augustus 2016)

http://nl.tracesofwar.com/artikel/80622/Stolpersteine-Voorstraat-28.htm

http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/numansdorp-joodse-historie.htm

 

 

 

 

IMG_1700

 

IJzerwaren en Gereedschappen - De Heul – Voorstraat 28

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1701

 

Voorstraat 26

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

Havens en veerdiensten

De oudste haven van Numansdorp is de Binnenhaven of Gemeentehaven.

Vanuit deze haven vertrokken ook de vroegere veerdiensten naar Noord-Brabant, Goeree-Overflakkee en Zeeland.

 In 1900 werd door het Rijk de Veerhaven aangelegd.

 Later is ook een (privé)jachthaven gebouwd op het Numansgors vlakbij het Fort.

Wat verder naar het oosten bestond er vanouds een vierde haventje, dat eigendom was van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen.

 

De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, had in 1898 een tramlijn had aangelegd naar Numansdorp vanuit Rotterdam Zuid.

Op de Veerhaven konden de passagiers overstappen op veerdiensten van de RTM naar de volgende plaatsen:

 

Willemstad (Noord-Brabant) en

Zijpe (Zeeland).

 

Beide veerdiensten werden opgeheven toen het Deltaplan met bruggen en dammen zorgde voor betere en snellere oeververbindingen.

 Na de opening van de Haringvlietbrug (20-7-1964) hield de veerdienst naar Zijpe op.

De veerdienst naar Willemstad bleef tot 1966 varen.

 

Het veer naar Willemstad werd in eerste instantie gevaren met s.s. Numansdorp.

 Voor 1900 bestond het veer al, maar dan onderhouden met zeilschepen.

Tot 1839 was de oversteek van Willemstad naar Numansdorp onderdeel van de route van Rotterdam naar Antwerpen.

 Voor de veerdienst naar Zijpe had de RTM speciaal een, voor die tijd snelle, stoomveerboot laten bouwen, de s.s. Minister C. Lely.

 

Tussen april 1938 en juli 1964 verzorgde rederij Van der Schuyt (later: SBS) een veerdienst tussen Numansdorp en Den Bommel (Goeree-Overflakkee).

 Hier voer de motorveerboot “Prinses Beatrix” 6-7 x per dag op en neer.

Deze boot was een voormalige Rijnveerboot, die onder de naam “Bad Honnef” tussen ca. 1928 en 1935 tussen de plaatsen

 Bad Honnef en Remagen de Rijn overstak.

 De Haringvlietbrug maakte ook deze veerdienst overbodig.

 

 

 

IMG_1702

 

Voorstraat 16

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1703

 

Hoge Huys (1830) – Schuringsedijk 2

(Foto: 15 augustus 2016)

http://piershil.com/hoeksche-waard/1830-het-hoge-huys-van-numansdorp/

 

 

 

 

IMG_1704

 

Restaurant Schippershuis – Molendijk 2

(Foto: 15 augustus 2016)

www.restaurantschippershuis.nl

 

 

 

 

IMG_1705

 

Dorpshaven (1)

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1706

 

Dorpshaven (2)

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

Belangrijke Numansdorpers

De heer P.M.H. Welker heeft veel historisch materiaal vastgelegd in zijn boek 1492-1892

 Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland - Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen,

 uit oorkonden getrokken in het vierhonderdste jaar na de uitgifte en leenverheffing uit 1892.

 De heer Welker was directeur van de Rijksnormaallessen te Numansdorp.

 

Dr. Cornelis Flohil 1858/1950 vestigde zich op 4-05-1886 als plattelandsarts in Numansdorp. (Flohilstraat, Flohil Bank).

De Flohilstraat is een zijstraat van de Vlielanderstraat en vormt een verbinding tussen de Vlielanderstraat en Poortvlietstraat in Numansdorp.

De Flohilbank is er ook nog en deze staat aan het einde van de Voorstraat in Numansdorp nabij het “Hoge Huys” of “Witte Huis.”

 Daarachter is een plein dat in de volksmond “Flohilplein” wordt genoemd.

 

Roderick Glastra - tweevoudig wereldkampioen sledehondenrennen.

 

 

 

IMG_1707

 

Voorstraat 2 en 4

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1708

 

Voorstraat

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1709

 

Voorstraat 3

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1710

 

Kruithof Optiek – Voorstraat 10

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1711

 

Gedenkbank in de Voorstraat ter herinnering aan huisarts C. Flohil (1886-1928)

(Foto: 15 augustus 2016)

http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZH13aa

 

 

 

Sport

De plaatselijke voetbalvereniging N.S.V.V. behoorde in de jaren tachtig tot de top van de amateurs.

N.S.V.V. werd kampioen in de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal in 1984, 1987 en 1990.

 

Buurten en wijken

Oranjewijk (zuidwest)

Bomenbuurt (west)

Vogelbuurt (zuidoost)

Componistenwijk (noordwest)

Middelsluis (noord)

Philipsburg (oost) (nieuwbouwwijk): Straatnamen in deze wijk dragen namen van ambachtsheren

 en andere belangrijke personen in de geschiedenis van Numansdorp.

(Teksten: uit Wikipedia).

 

 

 

IMG_1713

 

Dorpskerk – Torenstraat 18

(Foto: 15 augustus 2016)

http://reliwiki.nl/index.php/Numansdorp,_Torenstraat_18_-_Dorpskerk

 

 

 

 

IMG_1714

 

Historische panden in de Kerkstraat

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1715

 

Torenstraat 57

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1716

 

Torenstraat

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1717

 

Hoekstraat 5

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

IMG_1718

 

Hoekstraat 1

(Foto: 15 augustus 2016)

 

 

 

Voor deel 2: klik hierop

Voor deel 3: klik hierop

 

 

Voor artikelen over Numansdorp

Klik hierop

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

15 augustus 2016

 

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count