Bron: www.bndestem.nl

 

Wegwijzers voor ouderen in het

oerwoud van regeltjes

 

OUDENBOSCH - Luisteren, vooral luisteren. En de weg wijzen.

 

 

Dat is wat de vierhonderd vrijwillige ouderenadviseurs in Brabant doen. Gisteren zijn er twaalf aan het leger adviseurs toegevoegd. Zij kregen hun certificaat in de cursusplaats Oudenbosch van Ad Rovers, voorzitter van de werkgroep Individuele belangenbehartiging van de KBO in Brabant. Want de ouderen laten veel geld liggen door geen beroep te doen op de diverse regelingen die er voor hun zijn. Rovers noemt de huurtoeslag en zorgtoeslag als de meest sprekende voorbeelden. De ouderen weten niet van de regeling, of ze snappen er niks van. Rovers: “Ouderen hebben behoefte aan vaste structuren, aan zekerheden in het leven. Door de veranderingen in bijvoorbeeld de WMO, AWBZ, AAW en de belastingwetgeving, vallen er zekerheden weg. Dat geeft veel mensen een gevoel van onveiligheid en onmacht. Daardoor trekken zij zich terug uit de maatschappij en vereenzamen.” Deze ingrijpende gevolgen in de levens van ouderen, willen de ouderenbonden aanpakken door de ouderenadviseurs in te zetten. “Zij zijn de wegwijzer van de ouderen. Ze hebben een affiniteit met mensen, weten binnen te komen en de ouderen bij de hand te nemen. Ze lossen de problemen niet op, maar helpen wel.” Rovers kent voorbeelden van voorzieningen waarvoor formulieren van twintig pagina's moeten worden ingevuld.

 

“Als je via het Persoonsgebonden Budget een scootmobiel aanvraagt, krijg je te maken met vragen die steeds herhaald worden. Dat komt omdat zo'n setje formulieren onder verschillende afdelingen wordt verspreid. De formulieren zijn zo opgesteld dat de ambtenaren van een gemeente volledig zijn ingedekt. Ze zijn gemaakt op basis van wantrouwen, terwijl een gemeente juist vertrouwen in de burgers moet uitstralen. Je kunt beter één keer het inkomen vragen met daarbij het verzoek om door te geven als het inkomen verandert. Dat is voor de cliënten van de gemeente toch veel beter dan ieder jaar opnieuw het inkomen op te moeten geven. Door deze houding slaan de ouderen lam. Ze snappen niks meer van deze maatschappij.” Met als gevolg dat regelingen niet benut worden. De werkgroep Individuele belangenbehartiging van de KBO Brabant heeft behalve de vrijwillige ouderenadvisering ook een landelijk belastingproject lopen. Daarin wordt samengewerkt met andere ouderenbonden Anbo en PCOB. Een grote groep invulhulpen helpt bij eenvoudige belastingaangiftes. “Ook hier lieten de ouderen veel geld liggen omdat de aangiftes veel te moeilijk zijn. De invulhulpen hebben inmiddels 90.000 aangiftes verzorgd. Ze worden steeds bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.”

 

In Brabant is daarna een eerste groep van ouderenadviseurs opgeleid. Dat is inmiddels dertien jaar geleden. Rovers: “In 2003 heb ik in Breukelen een inleiding gehouden waarna alle bonden in Nederland interesse toonden. Inmiddels is het een landelijk project geworden.” Doordat ouderen langer thuis wonen, kunnen ze meer beroep doen op regelingen die op hen van toepassing zijn. Daarom neemt het werk van de ouderenadviseurs toe en zijn er meer vrijwilligers nodig om aan de vraag te voldoen. Daarnaast heeft de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) extra werk opgeleverd voor de adviseurs. Rovers voegt daar nog enkele belastende ontwikkelingen aan toe: “De verschraling van de AWBZ, de fiscalisering van de AAW, de financiële crisis met gegarandeerd gevolgen voor de pensioenen en de belastingwetgeving van 2009 waar de aftrek van buitengewone uitgaven wordt uitgehaald. Allemaal hebben ze grote gevolgen voor het inkomen van ouderen en daarmee voor de levenssfeer.” Bij de twaalf ouderenadviseurs die gisteren hun certificaat kregen, zitten Olga de Korte en Wil Maas, beiden uit Hoeven. Zij hebben de vier cursusdagen achter de rug en wachten nog op een terugkomdag. Via de nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) zijn ze bij de KBO in beeld gekomen als adviseur.

 

Maas zat in de WMO-raad van Halderberge en De Korte bezocht eens een bijeenkomst over de WMO in haar woonplaats. “Ik had al veel gesprekken met ouderen over de WMO, maar wilde meer ruggengraat hebben om deze gesprekken te voeren. Ik beet me helemaal vast in hun situatie en liet niet los. Andersom liet het mij ook niet los. Tijdens deze cursus heb ik geleerd daar beter mee om te gaan,” zegt Maas. De Korte schrok zich een hoedje toen ze op de eerste cursusdag een dik boek met allemaal wetten kreeg. “Dat leek me meer iets voor professionals, maar uiteindelijk is het mij ook gelukt om er mee om te gaan.” Beide adviseurs hebben het credo “luisteren, altijd luisteren” goed in hun oren geknoopt. Wil Maas: “Je merkt dat professionele organisaties te weinig tijd hebben om goed te communiceren. Mijn thuiskapster zou zeggen: “Jij doet hetzelfde als wat ik doe. Maar jij doet het alleen zonder te knippen.”

 

 

Zie ook: Oudenbosch in beeld

 

 

 

16 oktober 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count