logo (4)

 

Onderzoek spoor zinloos?

 

Groen Links vraagt naar consequenties uitblijven spoor naar Utrecht.

 

 

 

De fractie van Groen Links wil van B en W van Breda weten wat de consequenties zijn van de weigering van minister Camiel Eurlings om geld vrij te maken voor een spoorverbinding van Breda naar Utrecht.

 

 

camiel eurlings

 

Camiel Eurlings

Wikipedia

 

 

De minister zegde wel toe te laten onderzoeken of aanleg van zo'n spoorverbinding de verkeersdrukte op de A27 kan verminderen. Volgens Groen Links heeft zo'n onderzoek weinig waarde als de minister bij voorbaat al zegt dat hij geen geld voor de nieuwe spoorverbinding heeft. Bamrail bracht in februari naar buiten serieus na te willen denken over de aanleg van de spoorverbinding in combinatie met de verbreding en de vernieuwing van rijksweg A27 die ophanden is. Volgens de spoorbouwer kan veel geld voor de aanleg van de spoorweg naar Utrecht worden bespaard als die naast de rijksweg wordt aangelegd. De werken moeten dan wel gelijktijdig worden uitgevoerd.

 

Volgens het bureau dat Bamrail adviseerde is de bouw van de spoorweg in het verleden te veel met oogkleppen op aan de kant geschoven. Bovendien zijn de files op de rijksweg en het voordeel van het milieu extra argumenten er opnieuw naar te kijken.

 

Groen Links in Breda vindt de aanleg van de spoorweg in combinatie met de werken aan de A27 een gouden kans. "Pure winst voor de bereikbaarheid van Breda, aangezien daarmee de druk op rijksweg A27 zal verminderen. Groen Links beschouwt na de aanleg van het derde perron en de komst van de hoge snelheidslijn de spoorweg Breda-Utrecht als het sluitstuk van de verbetering van de bereikbaarheid van de stad," aldus de fractie in vragen aan B en W. Groen Links wil dan ook weten of de minister Breda heeft geïnformeerd over zijn uitspraken. Daarnaast wil de partij van het college weten in hoeverre de gemeente betrokken is bij het onderzoek dat de minister laat doen en of er afspraken worden gemaakt over de resultaten ervan. Omdat de partij twijfelt aan het nut van het onderzoek wil ze ook graag weten of het denkbaar is dat de uitkomsten van het onderzoek Eurlings alsnog op andere gedachten kunnen brengen. Tot slot wil de fractie van B en W horen of die bereid zijn om binnen Brabantstad een gesprek aan te gaan met de minister om alsnog de aanleg van de spoorlijn voor elkaar te krijgen.

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

17 maart 2008

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN