Waarom lijkt onderzoek SP alleenrecht?

 

 

Uit een onderzoek van de SP, die de jaarrekeningen van 73 thuiszorginstellingen doorlichtte,

blijkt dat van de 157 topbestuurders, de helft salarissen opstrijken

die boven de 25.000 euro per maand uitkomen!

 

 

Ofschoon ik niets met deze SP heb (ze hebben nu zeker wat goed te maken!) vind ik, dat ze (ja, wel wat laat!) volkomen gelijk hebben in hun verontwaardiging hierover! Het is het uiterst bedenkelijk en inconsequent, dat een regering (middels Rekenkamer!) dit niet normaal jaarlijks controleert en deze financiële controle ook op alle andere gesubsidieerde instellingen doet! Zeker als een zogenaamd nationaal ‘rooms-sociaal kabinet’ in hun zogenaamde ‘nivelleringspolitiek’ de ‘bezuinigingsoplossing’ weer als ordinaire regenten uitsluitend bezuinigen, in het juist broodnodige werkvloerpersoneel!

 

Hier komt weer duidelijk de pure ondemocratische discriminatie van recht(s)vaardig Nederland naar voren, omdat dit soort wantoestanden bijna dagelijks door bijvoorbeeld de PVV door de Tweede Kamer schallen en op hun website staan! Nu het een onderzoek van de SP betreft, wordt het gepubliceerd alsof juist deze partij het alleenrecht op sociale rechtschapenheid heeft! Eigenlijk heb ik altijd gehoopt, dat dit soort onderzoeken en publicaties juist (dagelijks) vanuit alle (rechtse) oppositiepartijen zouden komen! En niet alleen over de wantoestanden bij de zorgsector! In alle (semi) non-profit organisaties lijken dit soort financiële wantoestanden een legale ‘vrije vlucht’ te zijn gaan maken en weer ten koste van de belastingbetalende burger! Kabinet Balkenende heeft carte blanche gegeven aan hun (gemakzuchtige en dus waardeloze) Minister van Financiën Wouter Bos om dan maar weer de belasting te verhogen! De autochtone suf gemaakte burger slikt toch alles! Die ‘luiheid’ in controle op te hoge salarissen of terugvordering van misbruikte subsidies is natuurlijk puur eigenbelang, omdat al die hoge ambtenaren daarin een reden zien om zichzelf weer een minstens 50% salarisverhoging te geven! Bovendien zien ze voor zichzelf een goede boterham in die zelfde sectoren! Hiermee kunnen onze ministers nu telkens hun ‘normbedrag’ naar boven toe aanpassen!

 

Het mes moet er nu in! Decimering zowel in geld als in aantallen managers! Niet door die overheid, want die ‘kaasschaven’ alleen aan de onderzijde van de maatschappij! Dus ver van hun bed! Er zijn echt even zo goede managers in Nederland, die het voor een veel rechtvaardiger inkomen willen doen! Dat geldt praktisch voor alle zogenaamde topfuncties op elk niveau! (zeker de ‘Pikmeer-beschermden’). Voer het maar eens uit in die publieke sectoren! Vaak is de maatschappelijke status van dit soort functies alleen al een (te) hoge bijkomende maatschappelijke beloning!

 

 

Alphen a/d Rijn,

F. de Vries (751501).

 

20 augustus 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN