Bron: www.bndestem.nl

 

Onze kinderen zijn nét even anders

dan de anderen

 

 

 

“Als ik binnenkom, zeg ik goedemorgen tegen de groepsleiding.”

 

 

“Ik verdien een sticker als ik doe wat de groepsleiding vraagt. Als ik vijftien stickers heb, mag ik een keer met de Gameboy spelen. Als ik me druk voel, vraag ik aan de groepsleiding of ik buiten vijf rondjes mag lopen of dat ik in de rustige ruimte vijftig keer op de boksbal mag slaan.” Teksten op de dagprogramma’s van Pieter, Jasmijn en Bas.* Ze geven een aardig indrukje van wat er bij De Markkant en Zoomkant gebeurt: in hele kleine stapjes kinderen met een psychische aandoening leren beter te functioneren. Want voor de helderheid: zo’n aandoening gaat niet over, het maximaal haalbare is verbetering van gedrag en persoonlijk welbevinden.

 

Heel vaak komt het niet voor, maar er zijn kinderen die als gevolg van een psychische stoornis al heel jong de last van bijvoorbeeld hevige angsten of een depressie met zich mee torsen. Voor die groep kinderen, bij wie bijvoorbeeld complexe vormen van adhd of autisme geconstateerd zijn, bestaan Markkant en Zoomkant. Dat zijn centra in Roosendaal en Bergen op Zoom waar in totaal 32 kinderen intensieve dagbehandeling krijgen. En om dat aantal even in perspectief te plaatsen: bij GGZ WNB kloppen elk jaar zo’n 900 jongeren (tot achttien jaar) aan voor ambulante hulpverlening. Voor die hele kleine groep bij wie de bezoekjes aan de spreekkamer van de therapeut niet meer helpen, zijn er de Markkant en Zoomkant. Het gaat om kinderen bij wie een psychische aandoening tot hardnekkig moeilijk gedrag leidt dat het dagelijks functioneren belemmert. Dat betekent dat ze op school niet meekunnen en thuis vaak ook nog eens veel spanningen hebben.

 

“Ze lusten geen eten, luisteren niet, slapen niet, hebben geen vriendjes. Vaak hebben hun ouders al heel veel geprobeerd om dat te verhelpen,” zegt gezinstherapeut Cecile Bliemer. “Maar dat lukt vaak niet omdat het niet om opvoedproblematiek gaat, maar om psychische aandoeningen.” Het feit dat een gezinstherapeut wordt ingezet (naast een kinderpsychiater en andere hulpverleners) geeft al aan dat de rol van ouders bij de behandeling onmisbaar is. “De behandeling gaat niet werken, wanneer de dingen die een kind hier leert, thuis niet worden doorgezet. Daarom zijn er elke twee weken gesprekken met de ouders.” De nadruk van de behandeling ligt op wat in vaktermen heet “het oefenen van vaardigheden.” Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van zelfvertrouwen door een kind successen te laten ervaren, het leren controleren van boosheid en het aanbrengen van structuur door ‘taakjes’ te doen.

 

Manager Cor Peperkamp: “Markkant en Zoomkant zijn oefenweides waar je vaardigheden leert voor buiten, die buiten niet te leren zijn omdat de omstandigheden niet onder controle zijn. Hier wordt bijvoorbeeld niet gepest en is geen druk van leeftijdsgenoten.” Daarnaast zijn er individuele gesprekken, maar ook creatieve therapie, bijvoorbeeld voor kinderen die depressief zijn. Deze kinderen spelen niet, zijn niet vrolijk en willen soms zelfs dood. Voor hen is het belangrijk dat ze positieve dingen beleven. Naast het behandelprogramma kunnen kinderen ook naar school, in geval van de Markkant is dat De Fakkel, een school voor speciaal onderwijs. In aanvang ligt het accent op behandeling, maar gaandeweg komt er steeds meer ruimte voor school. Een aantal kinderen stroomt na de psychiatrische behandeling gewoon door naar de volgende groep van de vroegere eigen school. Een aantal niet. Terug naar het regulier onderwijs zit er zelden in. “Onze kinderen zijn nét even anders dan de anderen.”

 

*Verzonnen namen.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Altijd alles steeds maar blijven uitleggen

 

 

Conny van Velthoven uit Dinteloord weet als geen ander waarover ze praat als het om psychische aandoeningen bij kinderen gaat. Ze heeft twee autistische zonen, van wie de jongste, Jay (7) sinds september vorig jaar op De Markkant zit. Roy van tien bezocht eerder de Zoomkant en zit nu op De Koperakker, een school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. “Voor autisten moet je steeds alles herhalen. Niet een keer, maar tientallen keren. En alles uitleggen. Je moet zeggen “ik ben boos,” want aan jouw gezicht of gedrag zien ze dat niet. Ze leven in hun eigen wereld en dat kan leiden tot moeilijk gedrag waar anderen hun oordeel vaak al snel over bij de hand hebben: ze zijn thuis asociaal opgevoed. Nou, dat slaat dus nergens op.” Wat de begeleiding vanuit Markkant of Zoomkant biedt, is vooral het voorhouden van een spiegel, vindt Conny. “Wij dachten in eerste instantie dat Jays problematiek wel meeviel, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Hij is over-emotioneel, huilt snel, betrekt alles op zichzelf, voelt zich altijd de mindere. Wat wij niet wisten, is dat zijn hoofd heel snel te vol zit. Dat inzicht hebben we door de mensen van De Markkant gekregen. Eerst is dat een tegenvaller, daarna een eye-opener die je ten positieve probeert te keren.”

 

De kinderen op de Markkant zijn niet zielig, vindt Conny, alleen maar anders. “Om met dat anders-zijn om te gaan worden je handvatten aangereikt. Maar vaak blijkt toch dat wat ze in de groep leren, thuis veel lastiger gaat. Jay moet leren de wereld niet al te zeer langs zich heen te laten gaan en daarnaast moet hij weerbaarder worden. Hij leert bijvoorbeeld dat het bij een spelletje niet gaat om winnen en verliezen. Maar thuis werkt dat toch anders. Dat is moeilijk.” Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er op De Markkant gebeurt, werkt Conny thuis ook met het sticker-beloningssysteem. “Maar als ik heel eerlijk ben, is een jaar begeleiding ontoereikend. Autisme gaat niet over, gedragsverandering is een permanent leerproces. In geval van Roy hadden de medicijnen uiteindelijk meer effect. Kijk, er gebeuren natuurlijk veel goede dingen bij de Markkant en Zoomkant, maar ouders zullen altijd heel goed moeten blijven nadenken en alles uitleggen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

19 mei 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN