image005

 

Oorlogsmisdadiger

wordt harder aangepakt

 

 

DEN HAAG - Het kabinet wil vermeende oorlogsmisdadigers

die naar Nederland zijn gevlucht, harder aanpakken.

 

 

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat intensiever proberen hen voor de rechtbank te krijgen en er wordt meer werk gemaakt van uitzetting naar het land van herkomst.

 

De bewindslieden Ernst Hirsch Ballin en Nebahat Albayrak van Justitie willen voorkomen dat Nederland een vluchthaven wordt voor buitenlanders die elders oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Dat schreven zij gisteren aan de Tweede Kamer in een brief over de aanpak van deze groep asielzoekers, ook wel 1F'ers genoemd. Ongeveer 700 asielzoekers zijn in de afgelopen ruim tien jaar bestempeld als mogelijke oorlogsmisdadiger. Van deze groep wonen 350 buitenlanders nog zeker in Nederland. Daarnaast zijn er 120 al het land uitgezet. De overige 230 1F'ers verdwenen in de loop der jaren uit het zicht. Een belangrijk deel van hen zou Nederland hebben verlaten. De gezinsleden van oorlogsmisdadigers die moeten vertrekken, worden in principe ook Nederland uitgezet. Een uitzondering komt er voor moeders en kinderen die al tien jaar of langer in Nederland wonen.

 

Nieuwe verblijfsprocedures van deze mensen zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bekijken zonder te letten op de verdenking die op hun vader of echtgenoot rust. De beoordeling zal gebeuren aan de hand van de huidige asielwetgeving. Daarnaast heeft een aantal gezinsleden van 1F'ers al een verblijfsvergunning of is genaturaliseerd. Dat geldt voor ruwweg de helft van de 550 gezinsleden die in kaart zijn gebracht. De 350 verdachten van oorlogsmisdaden die Nederland in beeld heeft en voor zover mogelijk worden uitgezet, zijn voornamelijk Afghanen. Hirsch Ballin en Albayrak proberen met Afghanistan af te spreken dat het land deze onderdanen terugneemt. Het vervolgen van oorlogsmisdadigers is ‘een gevecht met de tijd en de afstand,’ zegt Harmen van der Wilt, hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. “Je hebt én een tijdsprobleem én een afstandsprobleem. Getuigen zijn dood of onvindbaar.”

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

10 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN