Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/6154837/Opeens-nieuw-bouwplan-voor-de-Bladerpoort.ece

 

Opeens nieuw bouwplan

voor de Bladerpoort

 

 

image052

 

Voorbeeld (1) van een mansardedak

De Harmonie – Dorpstraat 55 - Ulvenhout

(Foto: Kees Wittenbols – 2008)

 

 

BREDA/ULVENHOUT - Innové Projectontwikkeling uit Oldenzaal heeft gistermiddag tijdens een hoorzitting van de bezwaar- en beroepscommissie een compleet nieuw bouwplan voor de Bladerpoort in Ulvenhout gepresenteerd. In plaats van een afgeplat schilddak gaat het nieuwe bouwplan uit van twee kappen of zolders met de raamzijde naar de Dorpstraat gericht. Het gaat om zogenoemde mansardedaken (met geknikt dak).

 

De affaire Bladerpoort die al ruim twee jaar loopt, krijgt zo wederom een verrassende wending. Maar wordt ook steeds complexer. Waarom kwamen de partijen gisteren bij de bezwaarcommissie? Innové maakt bezwaar tegen een nieuwe route die de gemeente Breda inslaat. De gemeente had vorig jaar Innové een bouwvergunning verleend voor een vier bouwlagen tellende nieuwbouw met een zogeheten afgeplat schilddak. De gemeente zag zich daartoe genoodzaakt, omdat de bouwmaten pasten in het oude bestemmingsplan. De dorpsraad trok met steun van tegen de vijftig bezwaren uit het dorp aan de bel bij de rechter. Die deed een maand of drie geleden uitspraak en floot tot ieders verbazing de gemeente terug. Het schilddak past niet in de regels van dat oude bestemmingsplan. Conclusie: bouwvergunning vernietigd.

 

 

image082

 

Voorbeeld (2) van een mansardedak

Jos Sprangers Fotografie – Dorpstraat 74 - Ulvenhout

(Foto: Kees Wittenbols – 2008)

 

 

De gemeente zocht de afgelopen tijd naar een uitweg in de zaak en kwam tot de volgende stap: Innové moet met de Bladerpoort een verdieping inleveren, van vier naar drie bouwlagen. Zo voldoet het plan aan het nieuwe bestemmingsplan Kom Ulvenhout met lagere bouwhoogtes. En de gemeente komt tegemoet aan al die bezwaarmakers uit het dorp. Maar directeur Bertus Oude Lansink van Innové vecht terug en beroept zich nog steeds op dat oude bestemmingsplan. Toen hij de bouwaanvraag indiende voor de Bladerpoort gold tenslotte dat oude bestemmingsplan met ruimere bouwhoogtes. Oude Lansink weigert twee van de zes appartementen in het pand in te leveren. Ook al omdat dat een flinke financiële aderlating zou zijn. Hij kwam gistermiddag voor de bezwaarcommissie opeens met een tekening van een nieuw bouwplan. Geen schilddak, maar een mansardedak. “De gemeente Breda moet naar dit bouwplan kijken,” zei de directeur stellig. Maar de jurist van de gemeente zei uit te gaan van het eerste bouwplan met schilddak. “Dat ligt voor. Of een ander plan wel kan, dat is hier niet aan de orde. De hele verschijningsvorm is anders, dat vergt een totaal andere procedure.” De gemeente houdt derhalve vast aan de uitgangspunten en bouwhoogtes van het nieuwe bestemmingsplan.

 

De bezwaarcommissie volgt de lijn van de gemeente en gaat ook uit van het bouwplan dat Innové indertijd heeft ingediend, met schilddak. Een commissielid: “Het is de vraag of wat u nu inbrengt juridisch kan.” De vraag die voor ligt is of de gemeente naar het nieuwe bouwplan van Innové moet kijken of niet. Over zes weken brengt de commissie advies uit. De dorpsraad liet bij monde van Marion Schetters weten gelukkig te zijn met de steun van de gemeente.

 

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mansardedak

 

 

 

Zie ook:

 

Ulvenhout in beeld

 

28 januari 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count