image005

 

Geld verdienen met oppassen

 

 

kinderen

 

Gastouders die thuis kinderen opvangen, krijgen in de toekomst 4 euro per kind per uur.

 

 

DEN HAAG - Begin een thuiscrèche, verzamel minimaal vijf kinderen van andere ouders

en ontvang daarvoor een vergoeding van 4 euro per kind per uur.

 

Het kabinet wil deze particuliere vorm van

kinderopvang vanaf 2010 krachtig aanmoedigen.

 

 

Proeven met deze vorm van kinderopvang, de ‘thuishuizen,’ bestaan al drie jaar en zijn een succes, bleek mei vorig jaar na onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2005 konden gastouders gaan werken onder het kopje ‘innovatieve kinderopvang.’ Zij mochten toen als zelfstandig ondernemer maximaal zes kinderen opvangen, maar moesten wel voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als de reguliere kinderdagverblijven.

 

Alle ondervraagde ouders die hun kind toevertrouwden aan een gastouder ‘nieuwe stijl’ waren tevreden. De kwaliteit van de gastouderopvang was goed, aldus de GGD die minimaal eens per jaar de opvang controleert. Erkende gastouderbureaus stellen aanvullende eisen aan opleiding en ervaring van gastouders en aan de leeftijd van de kinderen. Maar de Branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang en Boink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, vrezen dat de thuiscrèches aan minder strenge normen hoeven te voldoen dan de reguliere kinderopvang. “Gebeurt dat, dan is dat concurrentievervalsing. Daar zouden we moeite mee hebben,” reageert secretaris Roel Masselink van de branchevereniging voor ondernemers. “Kwaliteit kost geld,” zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink. “Als een gastouder van 4 euro eten, speelgoed en een goede huisvesting moet betalen, wordt het heel krap. Nu krijgen ze nog 6 euro.” Ook pleit hij voor duidelijke leeftijdscriteria. Letten op vijf kleuters is nog te doen, maar in je eentje zorgen voor vijf baby's is vragen om problemen. “Aan drie baby's heeft een gastouder zijn handen meer dan vol,” aldus de Boink-voorzitter.

 

Voorlopig blijft onduidelijk aan welke eisen de thuiscrèches precies moeten voldoen, laat een woordvoerder van staatssecretaris Sharon Dijksma weten. “We kijken wel naar de resultaten van de innovatieve kinderopvang. Maar we moeten de puntjes nog op de ‘i’ zetten.” Door het verlagen van de vergoeding per kind zullen veel gastouders deze activiteit staken, verwacht Jellesma. Want het is hard werken voor minder geld. “Veel ouders moeten dan weer naar de reguliere opvang, waar ze kunnen aansluiten in de rij die dan nog langer wordt.” Als het kabinet per se thuiscrèches wil, dan biedt het experiment met de innovatieve kinderopvang volgens Jellesma een prima oplossing. “Maar dan moet de vergoeding van 6 euro per kind per uur wel blijven. Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?”

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

21 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN