Oud Gastel in beeld

 

steenbergen-4 079

 

Oud Gastel

(Foto: 2010)

 

 

Oud Gastel is een dorp in de gemeente Halderberge in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Voor de gemeentelijke herindeling van 1997 vormde Oud Gastel samen met Stampersgat de gemeente Oud en Nieuw Gastel.

 

Het dorp staat bekend om de Campina fabriek, de 15e eeuwse kerktoren van 72 meter hoog en de jaarlijkse triatlon die in het laatste weekend van juni georganiseerd wordt door werkgroep ‘t Veerke.

 

 

 

kerk-1

 

Kerk van Oud Gastel – Kerkstraat 3

http://reliwiki.nl/index.php?title=Oud_en_Nieuw_Gastel,_Kerkstraat_3_-_Laurentius

 

 

 

 

meirstraat 9

 

Kerkstraat 9

 

 

 

 

onbekend

 

Voormalig gemeentehuis – Veerkensweg

 

 

 

 

dorpsstraat 22

 

Dorpsstraat 22

 

 

 

 

dorpsstraat 95

 

Dorpsstraat 95

 

 

 

Het dorp Oud Gastel is een heus lintdorp, de lengte (zuid-noord) is 4 km, de breedte is een stuk minder, (oost-west) 1 km.

De belangrijkste straten zijn de Roosendaalsebaan, Moleneind, Kerkstraat, Markt, Dorpsstraat en de Rijpersweg.

Deze straten sluiten op elkaar aan en zorgden voor de oude tramverbinding van Roosendaal naar Willemstad en vv.

De bebouwing aan de westelijke kant van deze straten is tegen een dijk aangebouwd.

Op sommige punten is het verschil in hoogte: 1 meter.

Hoe dichter bij de kerk, hoe hoger het verschil wordt.

 

 

 

 

meirstraat 7

 

Kerkstraat 7

 

 

 

 

hoekpand

 

Voormalig café “Onder de Toren” aan de Markt

 

 

 

 

IMG_5029

 

Idem

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

IMG_5056

 

Idem, achtergevel

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

dorpsstraat 44

 

Dorpsstraat 44

www.mastboomhuis.nl

 

 

 

 

zicht meirstraat

 

Zicht in de Meirstraat

 

 

 

 

zicht rijpersweg

 

Zicht in de Rijpersweg

 

 

 

Geschiedenis:

 

 

Het is moeilijk te bepalen wanneer de geschiedenis van Oud en Nieuw Gastel begint.

Voor zover dit uit historische bronnen kan worden nagegaan moet Gastel in het begin van de twaalfde eeuw zijn ontstaan.

Er stond toen reeds een kleine kapel of kerkje.

Het grondgebied van het dorp behoorde van oudsher tot het Oude Land van Breda.

Arnold van Leuven, heer van Breda, bestuurde dit Oude Land dat voor een groot gedeelte uit woeste gronden bestond.

 

 

 

 

zicht in dorpsstraat

 

Zicht in de Dorpsstraat (1)

 

 

 

 

zicht in meirstraat

 

Zicht in de Kerkstraat

 

 

 

 

historisch pand

 

Historisch pand op de Markt

 

 

 

 

in de drie snoeken

 

Dorpsstraat 50

 “In De Drie Snoeken”

 

 

 

 

zicht julianastraat

 

Zicht in de Julianastraat

 

 

Bij oorkonde van december 1275 schonken Arnold van Leuven en zijn echtgenote Elisabeth aan de Abdij van St. Bernard op de Schelde van de Orde der Cisterciënsers, de gehele novale tiende in de parochie Gestele, het Barlebos en tweehonderd bunders moer die naast dat bos lagen.

Deze schenking omvatte buiten het Gastelse gebied ook nog de gronden van Oudenbosch en Hoeven.

 

In deze oorkonde werd voor de eerste maal de plaats Gestele genoemd, dat later is verbasterd tot Gastel.

Vermoedelijk is deze naam gegeven door kolonisten, uit Vlaanderen hierheen gebracht door de cisterciënzer monniken van St. Bernard voor de ontginning der gronden en het aanleggen van dijken.

 

 

 

zicht in dorpsstraat-2

 

Zicht in de Dorpsstraat (2)

 

 

 

 

leegstaand pand naast kerk

 

Dichtgetimmerd pand (oud klooster) naast de kerk – Kerkstraat

 

 

 

 

IMG_5024

 

Idem, na de brand

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

herenhuis nr

 

Bottelier ’t Raadhuis - Dorpsstraat 9

 

 

 

 

zicht in koelestraat

 

Zicht in de Koelestraat

 

 

 

 

parkje parkstraat

 

Parkje aan de Parkstraat

 

 

In de zestiende eeuw werd in de nabijheid van Gastel, in de in 1551 aangelegde polder Heer Jansland, een nieuwe parochie gesticht,

die Nieuw Gastel werd genoemd.

In 1583 werd door toedoen van het Staatse leger de polder met het dorp onder water gezet om de oprukkende Spanjaarden tegen te houden.

Pas negen jaar later werd de polder weer drooggelegd.

Van het dorp, dat lag op het kruispunt Barlaqueseweg en Sint Antoinedijk, was weinig overgebleven en werd niet meer opgebouwd.

 

 

 

zicht in dorpsstraat-3

 

Zicht in de Dorpsstraat (3)

 

 

 

 

pand tov kerk

 

Monumentaal pand tegenover de kerk

 

 

 

 

pand naast de bottelier

 

Dorpsstraat 11

 

 

 

 

dorpsstraat 56

 

Dorpsstraat 56

 

 

 

 

veerkensweg 1

 

Veerkensweg 1

 

 

In 1810 werden Oud en Nieuw Gastel (met dit laatste dorp werd eigenlijk Heer Jansland bedoeld) samengevoegd tot één gemeente en werd Stampersgat ingelijfd. De bevolking van de gemeente hield zich vooral bezig met landbouw.

Tot het midden van de negentiende eeuw werd er in het gebied veel meekrap geteeld, een plant waarvan de wortel een kostbare rode kleurstof opleverde.

Na die tijd hebben verschillende suiker- en zuivelfabrieken zich in Oud en Nieuw Gastel gevestigd.

(Wikipedia).

 

 

 

dorpsstraat 55-57

 

Dorpsstraat 55 en 57

 

 

 

 

bistro ut pandje

 

Bistro “Ut Pandje” - Kerkstraat 2

 

 

 

 

IMG_5030

 

Idem

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

IMG_5041

 

Nederlands Hervormde Kerk in de Dorpsstraat 13 (1811)

(Foto: 2 juli 2013)

http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Bestand:Oud_Gastel_-_Dorpsstraat_13_-_Nederlands_Hervormde_kerk.JPG

 

 

 

 

 

dorpsstraat 70

 

Dorpsstraat 70

 

 

 

 

fietsenzaak

 

Fietsenzaak – Kerkstraat 29

 

 

 

 

overzicht festiviteiten

 

Festiviteiten op de Markt op 3 juni 2007

 

 

 

Mijn indruk van Oud Gastel: Op zondag 3 juni jl. ging ik voor een wandeling naar Oud Gastel. Daar ben ik vaak doorheen gereden, doch stapte nooit af. Halverwege de Kerkstraat zag ik dat er een afzetting was. Afgesloten voor doorgaand verkeer. Ik was bang dat ze met een wielerronde bezig waren. Want dan kun je het met foto’s maken wel vergeten. Toen ik op de Markt arriveerde zag ik dat er festiviteiten gaande waren. Midden op de Markt was een zandbed aangebracht alwaar ze met strandvoetbal bezig waren. Daaromheen waren een aantal attributen opgesteld voor de jeugd, zoals een springkussen en dergelijke. Dus, foto’s maken van objecten op de Markt bleek een moeilijke zaak te gaan worden. Doch, ik kon wel praktisch overal bij. Jammer is dat op sommige belangrijke foto’s delen zichtbaar zijn van de feestattributen. Bij een volgend bezoek zal ik deze foto’s vervangen, zonder al die ‘toeters en bellen’ eraan. Zo’n evenement zorgt natuurlijk wel voor een goede sfeer in het dorp, want het was te merken dat een ieder goed ‘gemutst’ was. Net voorbij de Markt begint de Dorpsstraat en die leek wel uitgestorven. Logisch natuurlijk, want iedereen was op de Markt aanwezig. Ik kon dus ongestoord een flink aantal foto’s maken en juist in die Dorpsstraat staan een flink aantal historische panden. Dat kwam dus goed uit. Uiteraard heeft Oud Gastel ook nieuwbouwwijken, maar het meeste wat er staat is toch echt wel uit vroegere tijd. Als je in de Kerkstraat begint met je wandeling, ben je pas ’n uur later aan het eind van de Rijpersweg en het zijn praktisch alleen maar oude panden. Kortom: Oud Gastel vind ik een prachtig dorp om te bewandelen en horeca is er ruim voldoende. Om nog even terug te komen op die Markt, alwaar ze bezig waren met die gezelligheidsactiviteiten: op het moment dat ik rondom de kerk een aantal objecten wilde fotograferen ging net de kerk uit en heb ’n kwartier moeten wachten tot de laatste kerkganger uit het zicht was verdwenen. Het is een toevalligheid die mij vaak overkomt als ik foto’s wil maken. Dat had ik al ’n keer omschreven in een ander verhaaltje op deze site.

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

25-8-2008

 

 

 

 

lepelstraat 009

 

Commissaris van der Hartenbrug

 

 

 

 

IMG_5062

 

Idem

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

lepelstraat 011

 

Restaurant ’t Gastels Veerke – Gastelsedijk Zuid 8 (1)

www.gastelsfeer.nl

 

 

 

 

lepelstraat 015

 

Restaurant ’t Gastels Veerke – Gastelsedijk Zuid 8 (2)

 

 

 

 

IMG_5059

 

Restaurant Gastel Sfeer – Gastelsedijk Zuid

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

 

lepelstraat 013

 

Zicht in de Veerkensweg

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

11 september 2008

 

 

 

 

IMG_5035

 

Panden op de Markt

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

welberg 008

 

Zicht op de Markt

 

 

 

 

welberg 009

 

Zicht in de Kerkstraat

 

 

 

 

welberg 011

 

Dorpspomp op de Markt

 

 

 

 

welberg 013

 

Loods aan de Rijpersweg

 

 

 

 

welberg-2 001

 

Zicht in de Rijpersweg (richting Stampersgat)

 

 

 

 

welberg-2 070

 

Hoek: Gastelsedijk Zuid / Havendijk

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

27 augustus 2009

 

 

 

 

steenbergen-4 029

 

Kerkstraat 67

 

 

 

 

IMG_5012

 

Idem

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

steenbergen-4 026

 

Kerkstraat 67

Alarmfase 1 voor de monumentale omheining!

(Foto: 27 augustus 2009)

 

 

 

 

IMG_5013

 

Idem

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

steenbergen-4 030

 

Party-, Congres- en Sportcentrum ’t Veerhuis – Veerkensweg 22

http://www.hetveerhuis.eu/

 

 

 

 

IMG_5058

 

Idem

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

steenbergen-4 033

 

Pluspunt “De Markenlanden” – Veerkensweg 13A

 

 

 

 

steenbergen-4 041

 

Kapel achter het Pluspunt “De Markenlanden”

 

 

 

 

steenbergen-4 034

 

Oorlogsmonument aan de Beemd

 

 

 

 

steenbergen-4 038

 

Aanleunwoningen aan de Beemd

 

 

 

2 gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers:

 

 

 

 

steenbergen-4 020

 

Dubbel fietspad langs de Oudenboscheweg (tussen Oudenbosch en Oud Gastel)

 

 

 

 

steenbergen-4 022

 

Idem, een stukje verder

 

 

 

 

steenbergen-4 080

 

Moleneind 2

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

10 mei 2010

 

 

 

 

halsteren-6 037

 

Mark-Vlietkanaal

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

18 mei 2010

 

 

 

 

willemstad-6 079

 

Rolleweg

 

 

 

 

willemstad-6 080

 

Oudendijk 38

 

 

 

 

willemstad-6 082

 

Voetbalvereniging SC Gastel – Oudendijk 1B

 

 

 

 

willemstad-6 083

 

Kerkstraat 67 (net na de bomenkap)

 

 

 

 

willemstad-6 090

 

Veldkapelletje aan de Roosendaalsebaan

 

 

 

 

Zijlsingel0007

 

Sint Johannesschool – Oud Gastel

(Foto: Broeder Casimiro Kuypers – ca. 1982)

 

 

Toelichting:

 

Ik heb nog twee foto’s van Oud Gastel. Daartoe eerst een verhaal. In september 1941 ging ik naar Huijbergen naar het juvenaat. In november werden we door de Duitsers eruitgegooid. Ze hadden het hele complex nodig voor onderkomens voor luchtmachtpersoneel van Woensdrecht, vanwaar uit heel wat geallieerde vliegtuigen werden aangevallen en afgeschoten. Zie daartoe de twee trilogies van Ab. B. Jansen. Wij kregen onderdak op de St. Franciscuskweekschool aan het Dr. Jan Ingenhouszplein te Breda. Het daarop volgend jaar mei werden we ook daar eruit geschopt; men had het gebouw nodig als hospitaal. Blijkbaar ging het de mof toch niet al te best en kregen ze steeds meer verliezen te verwerken. Het gebouw is overigens nooit gebruikt en we kregen deze na de bevrijding weer terug. Ergens beneden hadden Polen een onderkomen en op de speelplaats hadden ze wat voertuigen staan. De kwekelingen kregen onderkomens in de Leuvenaarstraat en de Nieuwe Dieststraat (het Willibrordushuis voor voogdijkinderen). Het was een naargeestige bedoening aldaar, meer een soort gevangenistoestand. De hele hap is intussen verdwenen en ik herkende niets meer uit die tijd toen ik vorig jaar daar een kleine rondwandeling gemaakt heb.

 

Wij van het juvenaat verhuisden toen naar Oud Gastel, waar een schipperskinderen-internaat ongebruikt stond. Daar heb ik dan ruim een jaar doorgebracht: mei 1942 - eind juli 1943. Het juvenaatsleven zat er toen voor mij op en ik ging naar de Leuvenaarstraat/Nieuwe Dieststraat complex als kwekeling. Het geheel van Oud Gastel is al lang geleden onder de slopershamer gekomen. Ik heb indertijd nog een foto gemaakt, toen een groot deel van de bouw er nog stond. Ik heb die foto zo gemaakt, dat men niet ziet, dat de linkervleugel, waarin de toneelzaal met daar boven kapel en cellen van de broeders stonden, toen al afgebroken was. Ik vermoed dat die foto ook in 1982 gemaakt is. Op de vrijgekomen ruimte zijn bejaardenwoningen gebouwd. Als herinnering aan het internaat heeft men de beide bomen die voor de ingang stonden, gehandhaafd. In mijn tijd lag er naast deze afgebroken vleugel nog een strook grond waar groente verbouwd werd. Dit alles is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe straat waarvan het begin op de foto te zien is. Op het internet heb ik nog naar foto’s hiervan gezocht, maar niets gevonden. Wél had men het altijd maar over dat complex aan de overkant van de straat: bejaardentehuis, ziekenhuis en ooit ook nog klaslokalen. Ook die verdwenen. Alleen de kapel is gehandhaafd en doet dienst als weekendkerk. (Broeder Casimiro Kuypers).

 

 

 

 

schippersinternaat oud gastel

 

 

 

 

schippersschool oud gastel

 

2 foto’s van de website: kustvaartforum.com

 

 

 

 

zijlsingel0025

 

Hier nog een doorkijkje naar de kerk van Oud Gastel

(Foto: Broeder Casimiro Kuypers – ca. 1982)

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

13 september 2010

 

 

 

 

wouw-5 047

 

Zicht op de kerk vanuit de Monseigneur Meeuwissenstraat

 

 

 

 

wouw-5 048

 

Zicht in de Meirstraat (richting west)

 

 

 

 

wouw-5 050

 

Zicht op de Provincialeweg Noord

 

 

 

 

wouw-5 051

 

Meirstraat 1

 

 

 

 

wouw-5 052

 

Meirstraat 41

 

 

 

 

wouw-5 054

 

Zicht in de Meirstraat (richting Oost)

 

 

 

 

wouw-5 055

 

Meirstraat 25-27

 

 

 

 

wouw-5 056

 

Meirstraat 71

 

 

 

 

wouw-5 057

 

Stoofstraat 38

 

 

 

 

wouw-5 059 

 

Café “De Stoof”- Pietseweg 7

http://hartelijkhalderberge.nl/lokaties/country-caf%C3%A9-de-stoof-0

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

15 maart 2011

 

 

 

 

fijnaart-3 020

 

Gebr. Timmermans B.V. – Kabelrecycling – Sint Antoinedijk 13

 

 

 

 

fijnaart-3 022

 

W. van Alphen Werktuigbouw B.V. – Sint Antoinedijk 15

 

 

 

 

fijnaart-3 024

 

 Windmolens langs de Sint Antoinedijk

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

6 april 2011

 

 

 

 

numansdorp 160

 

Broekestraatje 3

 

 

 

 

numansdorp 164

 

Toegang tot zorgboerderij de Meeshoeve – Strijpdreef 6

www.meeshoeve.nl

 

 

 

 

numansdorp 163

 

Borden bij de Meeshoeve

 

 

 

 

numansdorp 166

 

Zicht in de Bredestraat

 

 

 

 

numansdorp 173

 

Monumentale hoeve aan de Bredestraat

 

 

 

 

numansdorp 174

 

Hoek: Peter Ceelen Keetweg – Standaardbuitensedijk

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

2 juli 2013

 

 

 

 

IMG_5008

 

Viaduct Craaling (A17)

 

 

 

 

IMG_5009

 

Fiets- en voetgangerstunneltje – Oude Steenstraat

 

 

 

 

IMG_5011

 

Kerkstraat 69

 

 

 

 

IMG_5014

 

Gastelstede – Kerkstraat / Sluiske

 

 

 

 

IMG_5016

 

Kerkstraat 27

 

 

 

 

IMG_5017

 

Kerkstraat 34

 

 

 

 

IMG_5021

 

Voormalig parochiehuis - Kerkstraat 11

 

 

 

 

IMG_5022

 

Kerkstraat 7 en 9

 

 

 

 

IMG_5025

 

Kerkstraat 20

 

 

 

 

IMG_5026

 

Kerkstraat

 

 

 

 

IMG_5027

 

Kerktoren

 

 

 

 

IMG_5031

 

Cafetaria Lunchroom De Linde – Markt 7

 

 

 

 

IMG_5032

 

Café-Zaal ’t Hart van Gastel – Markt 8

www.hartvangastel.nl

 

 

 

 

IMG_5033

 

Rabobank – Markt 19

 

 

 

 

IMG_5037

 

NVM Makelaar Sweere – Dorpsstraat 3

 

 

 

 

IMG_5038

 

Sint Laurentiuskerk – Kerkstraat 3

http://reliwiki.nl/index.php/Oud_Gastel,_Kerkstraat_3_-_Laurentius

 

 

 

 

IMG_5039

 

C1000 – Dorpsstraat 5

 

 

 

 

IMG_5043

 

Dorpsstraat 8

 

 

 

 

IMG_5046

 

Dorpsstraat 45

 

 

 

 

IMG_5048

 

Koelestraat

 

 

 

 

IMG_5049

 

Koelestraat 34

 

 

 

 

IMG_5050

 

Koelestraat 25

 

 

 

 

IMG_5051

 

Doorkomst De Nationale Jeugdronde in Oud Gastel – met de rondemiss voorop – Wilhelminastraat

(Foto: 2 juli 2013)

 

 

 

 

IMG_5054

 

Brandweer – Wilhelminastraat 2A

 

 

 

 

IMG_5057

 

Kerkstraat

 

 

 

 

Aanvullende foto’s:

 

27 mei 2015

 

 

 

 

IMG_7282 

 

Business Center Borchwerf 2 – Roosendaal

www.bcborchwerf2.nl

 

 

 

 

IMG_7283

 

Beren Eetcafé – Emmerblok 2b – Roosendaal

http://www.beren.nl/welkom/

 

 

 

 

IMG_7284

 

Voormalig café Onder de Toren

Onder de Toren Oud Gastel wordt opgeknapt

 

 

 

 

IMG_7285

 

De Bibliotheek VANnU Veerkensweg 11

 

 

 

 

IMG_7286

 

Appartementencomplex – Veerkensweg / Mgr. Scheppersstraat

 

 

 

 

IMG_7287

 

Busstation Veerkensweg

 

 

 

 

IMG_7288

 

School aan de Veerkensweg

 

 

 

 

IMG_7289

 

Rozemarijnlaan 1

 

 

 

 

IMG_7290

 

Zwembad Blankershove – Kruidenlaan 31

www.zwembadblankershove.nl

 

 

 

 

 

Veldkapelletje aan de Roosendaalsebaan

In verband met de uitbreiding van bedrijventerrein Borchwerf, wordt dit kapelletje in de nabije toekomst verplaatst.

(Foto: 30 maart 2017)

www.mariakapellen.nl

 

 

 

 

 

Steenstraat

(Foto: 30 maart 2017)

 

 

 

 

 

Neerstraat

(Foto: 30 maart 2017)

 

 

 

 

 

Zicht op Mark-Vlietkanaal en Gastel Sfeer

(Foto: 30 maart 2017)

www.gastelsfeer.nl

 

 

 

Voor artikelen over Oud Gastel

Klik hierop

 

 

 

Kees Wittenbols.

 

Juni 2007

 

Home

 

stats count