Bron: BN-DeStem

 

“Ouderen maken zich te snel zorgen”

 

RIJEN - Het beeld dat ouderen een slechter geheugen

hebben dan jongeren berust op een misverstand.

 

Dat beweert Douwe Draaisma, hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Universiteit Groningen. Gisteren gaf hij een lezing in Theek 5 in Rijen, waarbij hij onder andere passages uit zijn boek De Heimweefabriek (2008) naar voren haalde. “Er is bijna geen verschil tussen jongeren en ouderen. Alleen ouderen hebben iets meer tijd nodig om herinneringen op te halen. En daarover maken ze zich veel sneller zorgen.” In de top drie van geheugenproblemen komt volgens Draaisma het vergeten van plannen op de derde plek. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vergeten innemen van medicijnen. Het niet op woorden kunnen komen staat op de tweede plaats. “Iedereen kent het wel, je doet mee aan een quiz op televisie en je weet bijna alles. Je kunt alleen nergens opkomen.” Het niet op namen kunnen komen staat op de eerste plek. Volgens Draaisma is het vooral de markt die iemand het gevoel geeft ‘oud’ te zijn. “Tegenwoordig ben je al oud als je vijftig bent. Want dan komt er een plusje achter je naam, zonder dat je er om vraagt.” Volgens hem schetsen met name de seniorenbladen twee typen ouderen, hetgeen goed terug te zien is in de advertenties. “Aan de ene kant zijn er advertenties over reisjes voor de vitale oudere. Aan de andere kant zijn er advertenties voor ouderenondersteuning, gehoortoestellen en voor ouderen met slaapproblemen. Hoe jonger je mensen oud maakt, hoe groter je markt.”

 

Volgens Draaisma leven ouderen in een vicieuze cirkel. “Naarmate ze dichter bij de honderd komen halen ze steeds meer herinneringen op uit hun jeugd. Daar denken ze veel vaker aan terug dan toen ze veertig waren. Jeugdherinneringen komen zelfs nog vaker terug dan ingrijpende gebeurtenissen zoals de Tweede Wereldoorlog of de Watersnoodramp.”

 

 

 

10 oktober 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN