logo (4)

 

“Pak ouders van jonge criminelen hard aan”

 

 

Rotterdam_met_Euromast

 

 

ROTTERDAM - Ouders van criminele kinderen moeten keihard

worden aangepakt, vindt de top van de Rotterdamse politie.

 

 

Vandalisme door een kind zou bij de ouder op een strafblad moeten kunnen komen. Ook moeten ouders die consequent het verkeerde voorbeeld geven worden gekort op de kinderbijslag. De politietop wil met deze stellingname een debat op gang brengen over de verantwoordelijkheid van ouders.

 

Bas van Tol, de nieuwe districtchef van Rotterdam-Oost, spreekt van het ‘oormerken’ van ouders wier kinderen voor veel overlast zorgen. “Het antecedent van het kind zou ook achter de ouder moeten staan.” Hij trekt de parallel met horeca-ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de overlast in hun omgeving, als ze blijven tappen aan mensen die al te dronken of minderjarig zijn. “Tegen zo'n ouder moet je kunnen zeggen: doordat u bepaalde keuzes maakt in uw leven, heeft de omgeving veel last van u. U maakt nu wel heel veel overheidsgeld op. Het is genoeg.” Ouders zijn verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, maar voelen de consequenties daarvan meestal niet direct. Slachtoffers van vernielingen die schade willen verhalen op de ouders van de vandaal, moeten dat doen in een civiele procedure via de kantonrechter. Dat is een tijdrovende procedure waar veel slachtoffers niet aan beginnen. Van Tol vindt het tijd om te denken over een ‘verbinding’ tussen de vervolging van het kind in het strafrecht en de aanpak van de ouders via het civiel recht.

 

In Rotterdam-Rijnmond is het aantal vernielingen tussen 2001 en 2007 met dertig procent gegroeid. Ook overvallen en auto-inbraken zijn steeds grotere problemen. Groepen dronken jongeren plegen de meeste vernielingen. “We trekken alles uit de kast om vandalisme in de stad te bestrijden,” zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam-Rijnmond. De maatregelen die Van Tol voorstelt, kunnen volgens de korpsleiding ‘een goede stok achter de deur zijn voor een bepaalde categorie ouders.’ Ouders van jonge criminelen zouden volgens Van Tol veel meer moeten worden aangesproken op de opvoeding van hun kinderen. “Voor de rechten die u hebt en de kinderbelasting die u krijgt, wat was dan uw rol?”

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

28 april 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count