http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/7713979/Over-sommige-dingen-kun-je-eerlijk-gezegd-maar-beter-zwijgen.ece

 

“Over sommige dingen

kun je maar beter zwijgen”

 

 

sint-Bavokerk

 

 

Bij de hoofdingang van de Sint-Bavokerk in Aardenburg zouden

volgens het verhaal: Een priesterbrief over Maria en de duivel,

nog afdrukken van duivelsklauwen te zien zijn.

(Foto: uit Wikipedia)

 

 

 

De journalist en de wetenschapper spraken over het spookhuis in Nieuwvliet. Het stond ooit in een bocht, aan de weg net buiten het dorp. Op de eerste verdieping woonde een boerenknecht, maar die hield het na verloop van tijd - en vooral vele doorwaakte nachten - voor gezien. Logisch, elke nacht rond de klok van drie uur werd hij gewekt door iemand die heel snel de trappen op en af liep, stampend met zijn stok. De ouders van de journalist wilden er niet of nauwelijks over praten. De journalist: “Ik kom uit de streek en ben er opgegroeid. Mijn ouders en grootouders maakten wel eens enkele toespelingen, zoals ‘vreemde verschijnselen’ en ‘rare fenomenen,’ maar lieten nooit veel los. “Over sommige dingen kun je maar beter zwijgen. Dat wekt alleen maar kwalijke nieuwsgierigheid,” zeiden ze. “Eenzelfde houding heb ik, toen ik nog jong was, gemerkt bij de bewoners van Nieuwvliet. En nog steeds krijg ik niets los.”

 

De professor herkende het. “Die houding komt voort uit vrees en angst. Dat wat vreemd en onverklaarbaar is, is eng en gevaarlijk en moet dus worden onderdrukt. Het mag niet bestaan. In dit land willen mensen volstrekte zekerheid. Risico’s en gevaren worden niet getolereerd. Vroeger, toen bijna iedereen nog geloofde in een opperwezen en een ‘andere, hogere wereld,’ werden verschijnselen eerder geaccepteerd of liever: men hield er meer rekening mee. Of nog liever: men keek er minder van op, hoewel men er net zo bang voor was.” Een plausibele uitleg over volksverhalen, maar het is ook een fragment uit één van de verhalen in het pas verschenen boek Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen, een bundel met bewerkingen van veertien volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen. Decennia geleden trok wijlen amateur-historicus Johan de Vries uit Terneuzen op zijn brommer door de streek om er verhalen op te tekenen. Ze werden verteld door oude Zeeuws-Vlamingen en gingen over Witte Wieven, vliegende aardappelen en andere mysterieuze gebeurtenissen. De Vries zei ooit: “Je moet veel verhalen natuurlijk met een korrel zout nemen. Stel je de oude tijd voor. ‘s Avonds zaten hele families met kaarslicht bij elkaar. Buiten was het guur en binnen smeulde het vuur in de kachel. En dan vertelde vader een sterk verhaal. Die verhalen waren gebaseerd op overlevering, van vader op zoon, van moeder op dochter. En ze werden natuurlijk iedere keer wat aangedikt.” Hij noemde z’n boek Het Spookte in Zeeuws-Vlaanderen.

 

 

wilde weerwolven

 

 

Uitgever Ronny Rammeloo uit Oostburg, initiatiefnemer van Wilde Weervolven…, ruim veertig jaar na De Vries: “Zeeuws-Vlaanderen barst van de verhalen. Dit nieuwe boek bevat veertien verhalen die geïnspireerd zijn op Zeeuws-Vlaamse volksverhalen. Het zijn geen herhalingen van wat al eerder werd verteld en neergeschreven, maar vrije bewerkingen: eigentijds, pakkend en zowel herkenbaar als verrassend. Sommige verhalen zijn griezelig, andere vermakelijk en weer andere gevoelig. We beogen op deze manier een bijdrage te leveren aan het bewaren én het levend houden van het rijke Zeeuws-Vlaamse verhaal- en vertelerfgoed.”

 

Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen

 

Auteurs: Aukje-Tjitske Dieleman en Arco Willeboordse

 

Illustraties: Christiaan Iken

 

Prijs: € 9,50

 

ISBN 978-94-91095-01-6

 

Uitgever: La Vida Oostburg B.V. www.zeeuwsvlaamsvenster.nl.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwvliet

 

 

 

 

30 november 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN