Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/6149148/Overa-heeft-nu-al-genoeg-van-de-HSL.ece

 

Overa heeft nu al genoeg van de HSL

 

 

IMG_4472

 

A16 en HSL bij Effen (richting Breda)

(Foto: Kees Wittenbols - 12 juni 2013)

 

 

 

BREDA - In buurtschap Overa, aan de westkant van het Mastbos, is een actie op poten gezet om de overlast van de flitstrein onder de aandacht te brengen. Overa heeft hiermee de primeur op Bredaas grondgebied als het gaat om een spontane bewonersactie rond de HSL die sinds december over het spoor raast. Frits Bus (77) van de buurtvereniging Overa heeft bij de honderdvijftig bewoners van het landelijke buurtschapje een brief verspreid waarin hij zijn zorgen uit over het geluid van de snelle Thalys, die op dit traject 300 kilometer per uur haalt.

 

Nogal wat bewoners wonen op korte afstand van het spoor en klagen over het geluid. Zoals Jan van Beek die met zijn boerderij op zeshonderd meter woont. “Mijn woning is indertijd niet geïsoleerd, lag net iets te ver van het spoor af. Dat ik de trein zou gaan horen, goed. Maar ook binnen in huis, dat had ik niet verwacht. Het is een denderend geluid, kort maar heel hinderlijk en afhankelijk van de wind. Met westen of zuidwesten wind is het geluid nog erger.” Hij houdt zijn hart vast voor het moment dat de treinen vaker gaan rijden. De luchtverplaatsing laat de viaducten over het HSL-spoor en de A16, op de Effenseweg en de Overasebaan, trillen op de grondvesten. Waarbij Bus zich afvraagt of de constructie wel berekend is op de snelle passage van de trein. De 77-jarige Bus, oud-marineofficier, gespecialiseerd in het opsporen en demonteren van zeemijnen, doet een paar suggesties: laat de trein vijftig kilometer langzamer rijden, verhoog het twee meter hoge geluidsscherm en maak diepe, droge sloten tegen de trillingen van de trein. “Als je de Thalys iets langzamer laat rijden, gaat er slechts één minuut verloren. Terwijl de akoestische winst enorm is.”

 

Bus begrijpt niet dat Princenhage achter een negen meter hoog scherm en hoge wal zit, terwijl Overa het moet doen met een veel lager schermpje. “Vanuit Princenhage hoor je geen klachten. Dat is niet verwonderlijk.” De wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West neemt de klachten van Overa en ook uit Effen over. Ook wat de roep om geluidsmetingen betreft. Voorzitter Paul Bindels zal in overleg met Prinsenbeek, de Haagse Beemden en Princenhage een verzoek richten aan de gemeente Breda om de roep om metingen te steunen. “Prorail moet de metingen doen, maar de gemeente kan ons wel helpen.” Tot nu toe heeft Breda bij verzoeken uit Prinsenbeek om geluidsmetingen te doen, telkens doorverwezen naar Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn in Prinsenbeek en de Haagse Beemden en in de buurtschappen Effen en Overa zo’n dertig klachten gemeld over het geluid van de HSL. De woongebieden aan de spoorlijn hebben met de gemeente Breda afgesproken dat Prorail de klachten centraal verzamelt, op www.prorail.nl of www.wonenlangsdehslzuid.nl. Voorzitter Ad Brekoo van wijkraad Bekom (Haagse Beemden): “We krijgen van Prorail om de drie maanden een stand van zaken, hoeveel klachten er zijn binnengekomen.”

 

Brekoo vindt dat Prorail eind 2010 geluidsmetingen moet doen. “Dan rijden er meer treinen en weten we waar we aan toe zijn.” In het Tracébesluit staat dat tussen één en tien jaar na ingebruikname van het spoor eventueel geluidsmetingen gedaan worden. Prorail is als spoorbeheerder verantwoordelijk voor de metingen. In Zuid-Holland zijn al metingen gedaan.

 

 

Zie ook:

 

Effen in beeld

 

 

 

27 januari 2010

 

 

 

 

Nagekomen bericht:

(10 januari 2017)

Actiegroep HSL krijgt nul op rekest in strijd tegen geluidsoverlast

http://www.bndestem.nl/regio/breda/actiegroep-hsl-krijgt-nul-op-rekest-in-strijd-tegen-geluidsoverlast-1.6819328

 

 

 

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stats count


 

 

 

Home

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN