Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/5413598/Overlast-is-bij-de-konijnen-af.ece

 

Overlast van konijnen loopt de spuigaten uit

 

 

100_0361

 

“Het Paleis” – Chassépark Breda

(Foto: Kees Wittenbols – 2006)

 

 

BREDA - Het loopt de spuigaten uit met de overlast van konijnen rond

het Paleis op het Nonnenveld op het Chassépark in Breda.

 

 

Dat meldt de huurdersvereniging. Die wil dat er snel een oplossing wordt gevonden. Zo niet, dan wordt niet geschroomd juridische stappen richting gemeente te zetten. Al enkele malen is met fretten op de konijnen gejaagd. Dat heeft er, volgens Mike Castelijn van de huurdersvereniging, toe geleid dat inmiddels al zo’n zeventig konijnen zijn gevangen. Maar de frettering blijkt een uiterst onaangenaam neveneffect te hebben. Castelijn: “Een deel van de bejaagde konijnen heeft tijdens de jacht in doodsnood het hol opgezocht en is daar gestorven.” Hetzij aan een hartaanval, hetzij aan bijtwonden. Feit is dat ze in die holen, die soms in de spouwmuur van het Paleis zijn gegraven, tot ontbinding zijn overgegaan. De stank die daarmee gepaard gaat is ondraaglijk. “Bovendien kruipen bij ons, wij wonen op de begane grond, inmiddels de maden naar binnen.” Het probleem is zo groot, dat Castelijn en zijn echtgenoot hun slaapkamer noodgedwongen mijden.

 

Castelijn: “De konijnenkadavers, die zelfs op het gras in de omgeving liggen te rotten, betekenen een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Stel een hond gaat ermee aan de haal en likt daarna een kind in het gezicht.” De nog levende konijnen leveren weer een ander gevaar op. Door hun graafactiviteiten zijn inmiddels de trottoirs bij het Paleis verzakt. Het Nonnenveld is bovendien voorzien van flink wat gaten. “Het duurt niet lang meer of iemand stapt er per abuis in en breekt zijn enkel,” meent Castelijn. Een brief op poten naar de stadsecoloog met een kopie naar Paleiseigenaar en -verhuurder Vesteda heeft er intussen toe geleid dat de ongediertebestrijding vrijdag in elk geval de maden heeft gepoogd te doden. Konijnenkadavers zijn, indien gevonden, uitgegraven en weggehaald. Met een aannemer wordt gekeken of er nog meer maatregelen zijn te treffen. Wellicht helpt het om rond het Paleis gaas in de grond te graven. Plannen die verder moeten worden uitgewerkt en die de huurders nauwlettend volgen.

 

De stadsecoloog liet eerder al weten aan de huurdersvereniging dat de bestrijdingsmiddelen beperkt zijn. De gemeente is zich bewust van de overlast en probeert er wat aan te doen. Volgens de wet mag binnen de bebouwde kom alleen worden gejaagd met fretten. En dan ook slechts tijdens het jachtseizoen dat van augustus tot eind januari loopt. Meer kan niet. Beloofd is de vinger aan de pols te houden en herhaaldelijk te fretteren. Ook bij het nabijgelegen singeltalud, waar een grote konijnenburcht waarschijnlijk de veroorzaker is van een continue levering van nieuwe konijnen. Met Vestada wordt naar structurele oplossingen gezocht.

 

 

23 augustus 2009

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Aanvullend artikel:

26 augustus 2009

 

 

Bron: www.bndestem.nl

 

Bestrijding konijnen gaat nog door

 

 

BREDA - Nog twee keer worden op het Chassépark konijnen gevangen met (gemuilkorfde) fretten. Dat meldt de Bredase stadsecoloog Jeroen Stoutjesdijk. Het is noodzakelijk, zegt hij erbij. “We hebben het niet over tien konijnen, maar over honderden.” Die zijn schadelijk. Ze graven immers holen. Die maken dat trottoirs verzakken en overal gaten ontstaan. Het kan gebeuren dat iemand daar in stapt en zijn enkel breekt. Een probleem, meent ook konijnendeskundige Jasja Dekker van de landelijk Zoogdiervereniging.

 

Met name voor een gemeentebestuur. Konijnen zijn leuke beesten, maar als ze schade aanrichten, zit een gemeente met de gebakken peren. Die kan voor flink wat geld stoepen en wegen herstellen en kan ook nog eens de schadeclaims verwachten van mensen die gewond zijn geraakt. Hij begrijpt dat een gemeente als Breda overgaat tot bestrijding. Uit economisch oogpunt, maar ook omdat zo wordt voorkomen dat inwoners letsel oplopen. “Maar het blijft een lastig dilemma voor een gemeente.” Dat er zoveel konijnen zijn, heeft alles te maken met de gunstige leefomstandigheden, meent hij. Lekker gemaaid gras, weinig natuurlijke vijanden. En kennelijk niet veel ziekten. In bossen en duinen stierven na 1990 grote getalen konijnen aan de ziekte RHD. Een ziekte die veel stadskonijnen ongemoeid heeft gelaten.

 

In het Chassépark zijn inmiddels zo’n 75 konijnen levend gevangen. De gemuilkorfde fretjes hebben ze de holen uit gejaagd, waarna de fretteur ze ving. Die heeft ze meegenomen. Wat er daarna met de konijnen is gebeurd, weet Stoutjesdijk niet. Wel dat enkele beesten van schrik in hun hol zijn gestorven en daar zijn gaan rotten. De stank die daarmee gepaard gaat, is ondraaglijk. Omdat de konijnen dol zijn op het isolatiemateriaal dat in het relatief ondiepe fundament van het gebouw Het Paleis zit, was daar de overlast het grootst. Inmiddels zijn kadavers en maden weggehaald. Als de fretteur klaar is, zal rond Het Paleis gaas worden ingegraven, zodat konijnen de fundering niet meer kunnen bereiken. Konijnen sterven gewoonlijk buiten hun hol. Kraaien zorgen ervoor dat een kadaver binnen mum van tijd is opgeruimd.

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Aanvullend artikel:

2 september 2009

 

 

Bron: www.bndestem.nl

 

Leefbaar vreest ‘ramp’ door konijnenplaag

 

 

BREDA - Leefbaar-Breda/De Parel van het Zuiden vreest dat de konijnenplaag in Breda kan leiden tot “een ware ramp.” Dat blijkt uit vragen van raadslid Boy Boer aan het Bredase college van B en W. Boer voert een verhaal op dat John Leunisse vertelde naar aanleiding van de berichten over de konijnenplaag onder de nieuwbouw op het Chassépark. Als bestuurder van een bus rijdt hij ‘s ochtends om 7.00 uur over de Wilhelminasingel. Ter hoogte van de watertoren ziet hij dan aan de overkant, aan de oever van de Chassésingel, tientallen konijnen zitten. Maar hij ziet ook diverse konijnenpijpen in het talud. “Bij hoge waterstand zou dat een gevaarlijke situatie op kunnen leveren voor de parkeergarages en kelders van de flats. In combinatie met de vele gangen onder de flats zouden die pijpen vol water kunnen lopen, met alle gevolgen van dien,” aldus Boy Boer.

 

Hij wil van het college weten hoe gevaarlijk de konijnenpijpen in het talud zijn bij hoog water. Of het talud hierdoor kan inzakken en of de konijnen wellicht ook de oorzaak zijn van de wateroverlast in de parkeergarages. Boer wil verder weten of de situatie schadelijk is voor de stabiliteit van de bomen aan de waterkant en of er al wegen verzakt zijn. “Wordt het niet tijd om deze plaag zo spoedig mogelijk met groot materieel aan te pakken?,” aldus Boer.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN