Men draait helemaal door

in dit gekke landje

 

Een kogel, wil men door Geert Wilders hoofd schieten en niemand… kikt zelfs.

 

 

 

Je hoort mensen wel eens zeggen: “dit is de wereld op zijn kop.” Nou… dát kan men zeker zeggen van het politieke en justitiële klimaat in dit landje. Spreekt daar enerzijds volksvertegenwoordiger en lijsttrekker van de Partij Voor de Vrijheid, Geert Wilders, zich uit tegen een boek wat miljoenen al in zijn ban heeft en wat oproept tot dood, verminking, moord, geweld enzovoorts, namelijk de koran. Lees je enkele dagen later in het gratis dagblad “De Pers” dat de bekende rapper “Appa,” die naar eigen zeggen een grote groep moslimjongeren in zogenaamde achterstandswijken vertegenwoordigt en nu volgt een citaat: ”Als ik Wilders ooit tegenkom, is ‘ie van mij.’ Ik zweer je, ik pak hem aan en er zijn meer mensen bij wie die behoefte groeit. Men moet niet raar opkijken als Mohammed C. binnenkort opstaat. Als iemand een kogel door zijn ‘fokking’ kop schiet, vind ik dat niet erg.” ~~ einde citaat!

 

Kijk, dergelijke uitspraken mogen dus wel! Daar heeft ‘de media’ en de overheid schijnbaar geen moeite mee. Dat Geert Wilders aangifte wil gaan doen is evident. Maar wat hij ermee op zal schieten? Hooguit een gratis kopje thee voor de ‘diep gekrenkte’ rapper op het politiebureau en wellicht ook enkele bemoedigende schouderklopjes van wat ‘softe’ agenten en dito substituut-officieren van justitie. Want die arme rapper en die andere zielige jongeren zijn toch wel erg diep geraakt, omdat er een ‘ongelovige’ volksvertegenwoordiger zomaar het lef heeft en durft op te roepen, om het handboek van dood en verderf te verbieden. Die brave “Appa” zegt eigenlijk niets anders dan wat zijn ‘god’ en profeet hem opdraagt te moeten doen. Hij is zelfs zo vriendelijk om het aanstaande slachtoffer nog te waarschuwen, zij het impliciet. Want wij moeten natuurlijk met ons allen wel begrijpen dat die ‘akelige man,’ die Wilders, een enorme sta-in-de-weg is om de plannen van de profeet en zijn 5e colonne te dwarsbomen. Wat voor gedachte leeft hier nou onder de bevolking? Steeds meer en meer blijkt dat grote groepen Moslims radicaliseren. Inmiddels is er al zo allemachtig veel voorlichting geweest van hoe deze mensen denken en toch blijkt telkens weer dat de grote massa het gevaar nog steeds niet inziet. Of wil inzien?

 

Langs de andere kant leeft bij mij in ieder geval de hoop, dat steeds meer mensen wel het gevaar gaan inzien waarvoor Geert Wilders en de zijnen zo voor waarschuwen. Is het u trouwens al bekend dat in diverse Brusselse wijken (gemeenten) en dat onder andere in de wijk Sint-Gillis, blanke, Belgische vrouwen ’s avonds al niet meer de straat op durven zonder een ‘passende’ hoofddoek, gelijk de islamitische traditie het voorschrijft en dit om anders aanrandingen, lijfelijk geweld en molestatie te voorkomen van islamitische jongeren, die de buurt al zogoed als geheel hebben ingepalmd. Zijn de autochtone vrouwen wél volgens islamitische voorschriften gekleed, dán hebben zij vooralsnog weinig te vrezen! Is het die kant, die onze ‘vrijheidslievende’ maar o zo kortzichtige regering, op wilt?

 

Ik weet en snap ook wel dat men geen miljoen mensen kan en mag uitzetten op grond van louter en alleen hun religie. Dat is tegen onze grondwet. Maar het is wel aan onze overheid, regering én justitie deze groep van ruim een miljoen trouwens, een en ander eens héél erg duidelijk te maken.  Dit desnoods met de sterke arm, indien de omstandigheden dit vereisen. Namelijk dat wij hier andere normen en waarden hebben dan een stel ‘religieuze fanatici,’ die hun eigen normen en waarden nog steeds willen hanteren én die hier ook willen invoeren, namelijk die leefregels van een nomadisch woestijnvolk uit de 7e eeuw.

 

Dan het verdraaide argument, dat in de Bijbel óók verhalen staan te lezen over bloedige slachtingen en dergelijke. Hoe meer van deze argumenten ik hoor, hoe meer men een brevet afgeeft van onkunde ten aanzien van die Bijbel. De teksten die men vindt in de Thora geven ondermeer de geschiedschrijving weer van het volk Israël, toen men het ‘beloofde land’ naderde. Dat land Kanaän was bevolkt door volkeren die afstamde van de zogenaamde Nephilim (zie Genesis hoofdstuk 6). Met andere woorden, dit waren volgens de Bijbel mensachtigen maar geen mensen. Althans geen mensen zoals wij. Maar ook al werpt men deze zienswijze verre en verre van zich af, gelooft men het hele achterliggende verhaal niet. Dan nóg zult u geen Joden, noch Christenen aantreffen die deze zaken - van 3.000 jaar oud -  in de praktijk brengen. Het hele nieuwe testament sluit deze praktijken trouwens ook ten enen male geheel uit.

 

De Bijbel bestaat uit twee delen: het oude testament en het nieuwe testament. Dit is dan maar de grofste indeling die men kan maken, qua tijd en qua jurisdictie. Als men dan in het oude testament zaken leest die de geschiedenis weergeven, afgezien van het theologische, schriftuurlijke belang, maar louter als leek bekeken, is het in ieder geval NIET allemaal van toepassing op het leven van NU! Men kan en mag niet anders dan tot de conclusie komen dat de Bijbel, vrede en liefde wil onderwijzen en in ieder geval geen haat en dood voorschrijft, voor hen die anders denken. Ook laat de Bijbel - weer grofweg genomen - een ontwikkeling in de tijd zien en onderwijst dit ook zo. Een soort van chronologie. Dit geheel in tegenstelling tot de koran. Want de koran geeft geen geschiedkundige ontwikkeling, maar pretendeert dat elke sura (hoofdstuk) en elk vers geldig zijn voor het leven hier en nu. Ongeacht de periode waarin men leeft. De sura’s in de koran zijn trouwens op lengte genummerd en gecanoniseerd, want het is niet van belang aan wie en voor wie en in welke tijd een ander werd geschreven. Iedereen, aldus de koran, dient de hele boodschap van die koran te omarmen en te gehoorzamen, van de eerste tot de laatste letter. Dit dus weer geheel in tegenstelling tot de oudste wetten van Mozes die onder andere gebiedt, dat men een borstwering op zijn huis dient te bouwen, daar men anders bloedschuld heeft indien iemand er vanaf zal vallen. Of dat men geen kleding van tweeërlei soorten stof mag dragen. Allemaal wetten en verordeningen die NU niet meer geldig zijn. Zie ook de voedselvoorschriften, die waren voor toen en waren toen trouwens wijs en relevant! Dit alles gaat voor de koran dus duidelijk niet op! Dit geschrift komt uit een ‘koker’ die niet God’s gedachten weergeven, afgezien dat Hij Zich dan zou tegenspreken, maar uit de ‘koker’ van Zijn tegenstander! Waarvan akte. In een volgende bijdrage zal ik aantonen dat Allah, de woestijngod uit het Arabië van de 7e eeuw, niets en niemand anders is dan de Baäl van ruim 17 eeuwen daarvoor!

 

 

Silvia Videler.

 

Augustus 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN