VRIJHEID

 het grootste goed van de mens

 wordt steeds meer ingeperkt

 

 

Een verontrustende titel boven een artikel, maar uiteindelijk geloof ik in een ‘happy end.’

Ondanks het feit dat het ergste nog moet komen!

 

 

 

Nu, in 2007 zijn we reeds zover, zonder dat ‘men’ zich het ten volle realiseert dat wij, ja wij allemaal, van A tot Z gecontroleerd worden. In een volkomen verkeerde gedachte leven de meeste mensen dat zij echt vrij zijn in hun handelen, hun denken en doen en laten. Mijn God, wat een meesterlijke zet van hen die ons controleren om ons dat te laten geloven. De naakte waarheid is echter dat u allen, mijzelf incluis, in wezen een volkomen open boek bent voor de overheden. De overheid, de machthebbers, zij die u en mij en ons allemaal controleren van a tot z. Vier en twintig uur per dag. Uw telefoon, uw GSM, uw fax, uw PC, uw ‘gechat,’ uw e-mails, uw betalingen en bankafhandelingen, uw bestedingspatroon, uw voorkeuren (!), uw gedrag enzovoorts.  Alles wordt vastgelegd en wordt gecontroleerd.

 

BEWIJS?

 

Het antwoord ligt onder andere (ja, onder andere!) in het begrip: Netwerk: “Echelon.” Echelon voorziet in de mogelijkheid elk soort elektronisch dataverkeer te onderscheppen en te registreren, waarbij direct wordt vastgelegd wie en welke gegevens heeft verstuurd en naar wie! De Verenigde Staten beschikken over een uiterst geraffineerd spionagenetwerk genaamd: Echelon, waarmee telefoon, fax en e-mails worden onderschept. Wereldwijd! Computers met spraakherkenning luisteren berichten af op TREFWOORDEN en geven dit direct door aan de “NSA” (National Security Agency), dat is gevestigd in Fort Meade in de staat Maryland, op fietsafstand van het Witte Huis. Daar worden alle gegevens verzameld, ontcijfert en geanalyseerd. De ‘mega-giga-computer’ die dit doet wordt ook genoemd: “The Heart of Lucid.” Waar is het woord Lucid toch ook alweer van afgeleid? Dit systeem ligt ten grondslag aan het toekomstige ‘wereldpolitieapparaat,’ dat zal handelen in opdracht van de komende ‘Nieuwe Wereldorde.’ Dat woord moet u goed in gedachten houden. U hoort deze uitdrukking meer vallen op radio en op tv dan mij lief is. Bush, Merkel, Balkenende, Poetin, Brown, ‘onze majesteit,’ Sarkozy, de paus enzovoorts.

 

Ze hebben het er regelmatig over. In de VN wordt het dagelijks gebruikt en het heeft vooralsnog een grote openlijke tegenstander. Dat is de fundamentalistische moslimwereld. Die hebben hun eigen plannen en die staan haaks op die andere plannen van het zogenaamde vrije westen, die met name zo de mond vol hebben over de Nieuwe Wereldorde. Maar even terug naar de NSA: het doel van de NSA is ondermeer het plannen van oorlogen, het onderzoek op gebied van nationale veiligheid en het beheer en de controle van spionagenetwerken en inlichtingendiensten. De CIA en zelfs het Witte Huis krijgen direct en rechtstreeks hun bevelen van de top van de NSA… die onder controle staat van de ware machthebbers: De Illuminatie. Daarover straks meer.

 

Zo is de NSA bezig een systeem op te zetten van computers, satellieten, telecommunicatie-apparatuur en dergelijke, om gegevens over burgers te verzamelen. Dit onderdeel van de NSA heet “Domint” (Domestic Intelligence). Alleen al in de VS heeft de NSA: 50.000 (vijftig duizend!) agenten op de loonlijst, die de hele godganselijke dag niks anders doen dan persoonlijke gegevens van mensen verzamelen, coördineren en opslaan. Het kost de NSA geen enkele moeite door te dringen in elke computer, waar ook ter wereld, althans die is aangesloten op het wereldwijde web, internet en het luistert of leest, stelselmatig al het telefoon-, fax en e-mailverkeer af. Even voor de fijnproevers: www is driemaal de Hebreeuwse letter “waw” of wel de ‘6e letter.’

 

Met behulp van zeer geavanceerde afluistertechnologie wordt het grootste deel van het wereldwijde telecommunicatieverkeer onderschept. Nog een korte tijd en we kunnen schrijven: “Het hele wereldwijde telecommunicatieverkeer.” Echelon werkt niet alleen voor de NSA, maar ook de geheime diensten van onder andere Groot Brittannië, Canada, Australië en vele andere landen nemen actief deel aan dit wereldwijde project. Net boven Nederland, ter hoogte van Terschelling, ligt een schip met een dermate geavanceerde apparatuur, maar als u om meer inlichtingen vraagt dan stoot u op een muur van stilzwijgen of ontkenning. Ga er nou niet naar toe varen, wat overigens niet moeilijk is, want u krijgt geheid last en waarom? Voor al dit afluisterwerk maakt Echelon gebruik van velerlei technologieën. Alle draadloze verbindingen worden gevolgd door bijna 120 verschillende satellieten, die weer worden gepeild door grondstations waarvan de grootste, het: NSA Field Station F83, wat te vinden is in Menwith Hill, Yorksire (GB).

 

De officiële lezing, volgens woordvoerders zeggen, is dat het hele systeem is opgezet om terroristen te kunnen traceren en zodoende aanslagen te kunnen verijdelen. Maar dat is niet de enige reden en opzet van het hele systeem. Volgens het blad “Flashpoint” gaat het niet alleen om terroristen. Maar ook en juist om tegenstanders van de Nieuwe Wereld Orde te kunnen afluisteren, te traceren en te volgen. Dat zijn zeker ook terroristen, maar ook vrijheidslievende mensen, waaronder ook veel christenen, die het gevaar zien vanuit de Bijbel ten aanzien van een dergelijke organisatie. Het doel is 120 afluistersatellieten in de ruimte te brengen. Ze zijn er bijna! Het is een van de vele voorbereidingen voor een opkomende wereldstaat, onder leiding van één werelddictator. Teveel gezegd? Te speculatief?

 

Lees verder: Kort geleden vond het: “Internationaal Forum of Secret Services” plaats, waar alle spionagechefs van 39 landen bijeen waren, in het Pribaltiskaya Hotel in Sint-Petersburg, waar zij elkaar ontmoetten. Wie waren daar aanwezig? Wel, onder andere de CIA, de FBI, de Britse MI5 en de Russische geheime dienst en zij waren daar volgens de “Voice of Russia World Service” bijeengekomen om met elkaar te praten over onder meer de installering van een internationale spionageorganisatie (wereldpolitie-apparaat), onder andere tegen de dreiging van het opkomende terrorisme.

 

In ons eigen landje wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken het mogelijk maken, dat de Algemene- en de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) in de toekomst gegevensbestanden kunnen doorzoeken, zelfs als personen NIET verdacht zijn! Men wil op termijn die diensten nog meer bevoegdheden geven om mogelijke terroristen reeds in een vroeg stadium in de kraag te kunnen pakken, als men ook maar denkt dat zij iets van plan zijn. Preventief dus. Ook wil men bijvoorbeeld de Nationale Sigint Organisatie (NSO), de tegenpool en broer van de Amerikaanse NSA, verzelfstandigen. Deze organisatie, nu nog een onderdeel van de MIVD, is gespecialiseerd in de controle op berichtenverkeer via communicatiesatellieten. Eerder was al besloten om het satelliet-grondstation van de NSO in Zoutkamp (Groningen) fors uit te breiden. Waar er nu nog 2 schotels staan moeten het er 22 worden. Het commentaar van defensie is natuurlijk dat dit allemaal zal bijdragen aan onze veiligheid en vredesmissies en terreurbestrijding enzovoorts.

 

Het telecommunicatieverkeer dat niet via de kabel gaat, wordt nu nog onderschept met twee grote antennes. Sigint staat voor: “Signals Intelligence,” ook wel verbindingsinlichtingen genoemd. Hieronder valt het onderscheppen van telefoonverkeer, fax, radio en internetverkeer. De internetproviders worden verplicht hun apparatuur zodanig aan te passen, dat de instanties in de gelegenheid zijn vrijelijk af te kunnen tappen. Zo worden zij door de overheid geprest de privacy van hun klanten te schenden. Dat dit alles een grote wijziging van onze grondwet tot gevolg zal moeten hebben, zal de toekomst leren. Sinds april 2001 is in ons land een aftapregeling voor internet van kracht. Al de getapte gegevens komen terecht bij het Landelijk Interceptie Orgaan te Den Haag. Daarnaast zijn er ook regionale tapkamers, zoals in Apeldoorn. Officieel meldt de overheid dat het aftappen van internet alleen is gericht op personen die men verdenkt van terrorisme! Maar internet aftappen is een vrij eenvoudige manier om mensen wereldwijd te volgen in hun doen en laten.

 

Registratie van persoonlijke gegevens is HET kenmerk van dictatoriale regimes. Het is een tweede natuur van dictators om wantrouwig te zijn, zelfs ten aanzien van hun meest naaste medewerkers. Die leggen dan in de praktijk ook vaak als eerste het loodje! Wat zou het voor een Stalin of een Hitler een ‘eldorado’ geweest zijn als ze alle technische mogelijkheden van vandaag de dag tot hun beschikking hadden gehad. Maar ook een Hitler maakte in zijn tijd al gebruik van de kennis van IBM om de joden op het spoor te komen (zie hiervoor het boek: IBM and the Holocaust van Edwin Black. IBM was in 1896 gesticht door de Duitser Herman Hollerith en begon met het fabriceren van apparatuur voor volkstellingen!). Later werd op deze apparatuur niet alleen de persoonlijke gegevens vastgelegd, maar ook iemands godsdienstige gezindte, zelfs zijn/haar stamboom. Want dat bleek later weer van pas te komen voor de toenmalige SS. Ook de voedseltoewijzing werd in die jaren gereguleerd via dergelijke machines en zelfs via een ingenieus systeem met ponskaarten, kon men alles catalogiseren tot en met de menselijke vracht in de goederentreinen!

 

Onze media en niet alleen onze, maar die volgen trouw hun opdracht ALLES, maar zo goed als alles te verzwijgen, van wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt. Eke avond opnieuw worden wij geconfronteerd met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde berichtgeving, met name als het om bijvoorbeeld Israël gaat, maar ook qua binnenlandse politiek. De echte waarheid, zaken die echt van belang zijn en die mensen raken en schaden verdwijnen in onder andere Hilversum rechtstreeks in het ‘ronde archief:’ de prullenbak. Wat we veelal te zien krijgen is in wezen meestal een vorm van “Soap Opera Nieuws.” Er bestaat een soort van wereldelite die zichzelf ver verheven voelt boven het gewone volk, zoals u en ik. Zij zien zichzelf als verhevene, als goddelijke wezens en zij menen het recht te hebben de wereld te regeren en te overheersen en zodoende de individuele vrijheid van mensen aan banden te leggen. Een van de eerste stappen die volgen is de invoering van de “Universal Biometrics Card. Nooit van gehoord? U kunt er uitgebreid kennis van nemen in The European Newspaper van 24 augustus en 4 september 1996.

 

In deze edities/artikelen wordt gewag gemaakt dat de Acorn Computer Group in Engeland, een bedrijf van Oracle Software, een Californische softwaregigant en nog een veertigtal andere technologisch hoogontwikkelde bedrijven aan dit project werken. Laat de oprichter van dit bedrijf, Larry Ellison, nou toevallig een zeer gewaardeerd lid zijn van de Illuminatie! Elk huis zal binnen afzienbare tijd een computer hebben met een speciale ingang voor de Universal Biometrics Card. Tussen twee haakjes, wist u dat als u gigantisch in de schuld zit en de deurwaarder komt beslag leggen, zelfs die van de belastingen, dat hij buiten bed, stoel en tafel de computer tegenwoordig ook al ongemoeid laat! Raar hé? Nee dus! Alles zal binnenkort via de computer geregeld gaan worden, alles wat u nodig heeft of… wat men denkt dat u nodig moet hebben. Tijdens een door Michel Gorbatsjov bijgewoonde vergadering van het “State of the World Forum” in San Francisco, zei Bill Gates, the big man achter Microsoft, dat het plan om alle computers van zo een “Smart Card” te voorzien, binnen afzienbare tijd verwezenlijkt kan worden. Met deze Card kan men alle bankzaken regelen, alle inkopen doen, de deur van uw huis of garage openen, uw auto starten, maar deze Card gaat ook uw gas-, water- en lichttoegang reguleren, uw ziekenhuisopnames en de Card zal tevens bepalen of u uw aankopen wel of niet kan doen in om het even welke supermarkt. Die toekomst is op 23 september 1996 begonnen!

 

Nu is men reeds aan het bedenken dat een dergelijke kaart verloren zou kunnen gaan en men is dus ook aan het uitvinden hoe dit voorkomen zou kunnen worden! Het ontwerp is reeds klaar en men noemt het de “Digital Angel,” een chip die onderhuids kan worden aangebracht. De controle is dan 100 procent, Verlies: uitgesloten. Misbruik: niet meer mogelijk. Voordelen te over. Men weet gelijk uw bloeddruk en hartslag, of u al of niet een rijbewijs heeft of rijontzegging, hoe het staat met uw strafblad, uw belastingschuld, of u een uitkering heeft of niet, of u verdacht bent of niet, waar u uw inkomen mee genereert en hoe u het een en ander spendeert en of u spaart of niet. De controle zal gigantisch zijn. Erger dan dat u het zich in uw meest wilde fantasieën kan voorstellen. Het staat voor de deur. Het zal geenszins lang meer duren en het is zover. Hiertegenover staat het andere wereldbeeld en dat van de fundamentalistische islam. Die staan ook een wereldregering voor ogen, het zogenaamde wereldkalifaat. Vooralsnog zijn deze twee opties met elkaar in gevecht, zie het voortdurende terrorisme en de oprukkende islam.

 

Wie zijn nou die paar honderden mensen die aan de touwtjes trekken, die: Illuminatie, die lichtdragers, want zo is de vertaling van de naam. Het zijn de hoogste leden van de meest geheime ordes en loges die we kennen als de Vrijmetselarij, de Skull and Bones en nog veel meer geheime orden en loges, die hun mensen rekruteren uit onder andere selecte gezelschappen, zoals de Lion’s, de Rotary en de vele lagere graden van ondermeer de Vrijmetselarij en dergelijke. Aan het hoofd staan de onbekenden, maar de toch wel bekende, althans binnen een beperkte kring weliswaar, de echte wereldregering die al heel lang aan de touwtjes trekt. Zoals de bankgiganten, sommige koninklijke families en ‘giga-industriëlen’ en dan denk ik aan de Rotschild’s, de Bruce’s, de Cavandish’s, de Medici’s, de Hannover’s de Habsburgers, de Krupps, de Rockefeller’s, de Windsors en nog een aantal. Van en via koningshuizen, grote industrieën, het Vaticaan en dergelijke zijn zij het die echt aan de touwtjes trekken. Aan onafhankelijk denkende individuele geesten, ook in het bijzonder gelovige christenen en joden, daaraan hebben ze een ‘broertje dood,’ want deze mensen laten zich leiden noch door de geest van de islam noch door de geest van de Mammon! Deze mensen zullen vroeger of later voor een keus komen te staan, want ze zijn nu al lastig, zo lastig dat ze dagelijks in de gaten gehouden moeten worden.

 

 

 

Silvia Videler.

 

Augustus 2007

 

Home

 

 

 

Dit artikel is mede tot stand gekomen met behulp van en aanhalingen

van F. Terhorst, diverse publicaties van: in dagbladen en internetsites.

 

stats count

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN