Neen, niet met wapens, en a.u.b. zonder moord en doodslag

Maar het is wel hoog- en hoogtijd voor een

 

Revolutionaire

verandering in Nederland

 

 

 

Langzaam maar zeker gaan mijn ogen voor een afschuwelijke werkelijkheid open. Nederland is geen vrij land meer, met al onze relatieve armoede en kapotte infrastructuur waren we gedurende de einde jaren 40 en begin jaren 50 stukken en stukken beter dan af dan vandaag de dag het geval is. Stapje voor stapje, berichtje voor berichtje, doen mij de ogen openen. Het blijkt dat wij bestuurd worden door een slag mensen die meer met reptielen van doen hebben dan met warmbloedige mensen. De onvrede, ondanks de relatief grote welvaart, is gestaag groeiende. De afkeer en de angst onder de bevolking nemen dagelijks toe. Het ons opgedrongen: “Oranjegevoel” is wellicht een van de meest meesterlijke PR-stunts van de afgelopen tijd. Zelfs een man als Jan Marijnissen van de SP ‘kraait als een halve zool’ dat Nederland niet zonder “Oranje” kan of wil, of woorden van soortgelijke strekking. De macht van de overheid en het zogenaamde koningshuis doet zich steeds meer en meer gevoelen, net als in het vroegere o zo vrije Amerika, wat nu percentage- en verhoudingsgewijs het grootste aantal gedetineerden kent ter wereld en een staatscontrole waar vroeger Stalin zijn ‘worstvingertjes’ bij af zou hebben afgelikt.

 

De politie is al jaren niet meer je beste vriend. Als u geen ausweiss, eh… sorry, identiteitsbewijs bij u heeft, dan kost u dat een aardige ‘rib uit het lijf.’ Leuk nietwaar, als u lekker wilt gaan zwemmen of recreëren? Pas of iets anders kwijt? Jammer dan, een flinke boete is uw deel en God mag weten waar uw pas of identiteitskaart terecht is gekomen. Misschien wel in een van die nieuwe EU-staten, zoals Bulgarije of Roemenie. U weet wel van die tot op het bot corrupte landen. Net zoals trouwens, zij het dat ze nog geen lid van de EU zijn, maar bijvoorbeeld Moldavië, bij mijn weten het armste en meest corrupte landje van Europa en de Oekraïne. Ook al zo’n prachtig voorbeeld. Landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, de zogenaamde Overleveringswet. Sinds mei 2004 heeft Nederland via de Overleveringswet meer dan 1.500 verzoeken gehad tot ‘overlevering,’ waarvan het grootste gedeelte uiteindelijk is toegewezen. Hoevelen hebben daarvan zelfmoord gepleegd? en die verd… ambtelijke potentaten komen daar dus zo mee weg. NU pas met de in en in trieste zaak van Robert Hörchner, komt er wat van naar buiten, maar van de overigen hebben we weinig tot niets van vernomen. Zelden is er ook maar een regel aandacht geschonken door de pers, die overigens aantoonbaar, vanwege de bakken met subsidies, steeds meer en meer aan de ‘leiband’ van de overheid loopt.

 

Advocaat W.R. Jonk schrijft in het K.N. van 24 augustus, dat voor deze ‘overleveringen’ nooit enig echt bewijs is overlegd door de verzoekende staat, terwijl ook de personen waar het om ging - in groten getale aangaven - niets te maken te hebben met de feiten die hun verweten werden. Wist u dat zelfs onze eigen Nederlandse staat al zover is afgezakt, is gedegradeerd, zeker moreel gesproken, dat sowieso een verzoek tot uitlevering van een Nederlands staatsburger aan de Verenigde Arabische Emiraten gehonoreerd wordt? Wat dunkt u wat er in een mens om moet gaan daar te moeten zitten zonder uitzicht, dag in dag uit, ver weg van je man, vrouw, kinderen, ouders, kleinkinderen, familie en vrienden. Het interesseerde de excellenties geen zier en wat nog erger is: het interesseert ze nog steeds geen zier. Van dit soort mensen moeten wij verlost worden!

 

Al eens een Arabische bajes gezien van binnen? Ik ben weleens in het voorportaal van een Jordanese gevangenis geweest. U weet wel dat leuke bedoeïenenlandje met dat verlichte koningspaar, waar onze vorstin zo mee wegloopt. Als je je toch realiseert daar ook maar een dag opgesloten te zitten en dan nog in veel gevallen onschuldig, dan komen de meest moordlustige gevoelens bij je op en dan heb ik de cellen nog niet eens gezien, maar slechts een spreekkamer en wat gangwerk. Ik vrees dat het in de Emiraten niet veel beter zal zijn. Aan dergelijke landen is onze regering, in casu onze Justitie, die toch weer afhankelijk is van de regering, bereid u en mij, aan uit te leveren als er slechts een verzoekje uit die richting komt. Ach, amici onder elkaar nietwaar. De hele godvergeten PvdA heeft daar notabene mee ingestemd. Het is je niet voor te stellen als je de man in ogenschouw neemt, maar wat zal die Donner toen gelachen hebben. In zichzelf weliswaar. Want u weet toch wel dat driedelige streepjes pakken dragende gereformeerden geen 10 maar 11 geboden kennen? Neen? Dat 11e gebod is dus: “Gij zult geen uitbundigheid vertonen noch hartelijk lachen.” Je kunt zeggen van Donner wat je wilt. Hij houdt er zich perfect aan!

 

Dan het boete of zogenaamde “lik op stuk beleid.” Ons allemaal verkocht, c.q. door de strot geduwd om de overlast en criminaliteit terug te dringen. Maar als je moet winkelen als gewone huisvrouw of burger en je word constant beloerd en je tas wordt routinematig gecontroleerd door een ‘aangeklede aap’ die de meest elementaire fatsoensnormen niet machtig is en je word geconfronteerd aan balies en loketten met immer naast je een ‘geüniformeerde gorilla,’ dan is de lol er wel heel snel af. Loop je ’s avonds alleen op straat, dan heb je eerder kans om door de politie onheus bejegend te worden, dan door een of andere ‘lamzak’ op zoek naar iets van waarde. Die is meestal zo ver heen door de drugs of alcohol dat ie het op een lopen zet, als je jezelf niet al te angstig voordoet. Maar voor een diender is een dergelijke attitude gelijk aan een rode lap op een dolle stier. Politieagenten moeten scoren, zonder aanzien des persoons. Ze moeten hun quota nou eenmaal halen. Kassa. Ja, hare majesteit’s plezierjachtje kost ook een boel geld aan onderhoud en dat moet defensie schokken. Dus via de belasting betalen wij defensie en defensie betaalt. Juist ja, u snapt het. Bent u over tijd om een rekeningetje te betalen van de zogenaamde nu geprivatiseerde, voormalige overheidsbedrijven? Oei, oei, niet best. Ze gedragen zich als nog machtiger en elitairder dan vroeger de staatsbedrijven, deden en leggen u onverwijld een boete op van € 15,- of meer. Was dat geen ruim fl. 33? Kon je een paar jaar geleden nog copieus voor gaan lunchen.

 

Fabrikanten die ronduit gif mengen, vroeger werden ze als gifmengers op de brandstapel gezet, da’s ook een beetje te. Maar nu worden ze aan alle kanten beschermd en gesubsidieerd, ondanks de kanker die ze verspreiden. Of zou dat komen omdat de regering vindt dat we met ons allen toch te oud worden, te improductief en daarom teveel geld gaan kosten? De tweedeling in de maatschappij groeit en groeit. De waarde van het geld slinkt voor je ogen. Als men mij een paar decennia terug gezegd zou hebben dat ik een aow-tje tegemoet mocht zien van ongeveer drieduizend gulden, had ik met glazige ogen de zegsman van een dergelijke uitspraak aangekeken alsof hij echt zot was. Wel, we zijn reeds zover en wat is het resultaat? Men kan er amper van rondkomen. De eigen autochtone bevolking voelt zich meer en meer gediscrimineerd en terecht. Scheldt men u uit voor ik weet niet wat, geen probleem. Twee jaar geleden kreeg ik van een allochtoon een klap tegen mijn kop tot bloedens toe. Ach, de officier van justitie die de zaak behandelde was een en ander ‘vergeten’ te noteren en ik kon me geen burgerlijk partij meer stellen. Auto onder het bloed. Kleding naar de stomerij en een hele dag naar de knoppen, omdat ik me niet meer bij klanten kon vertonen. Dus inkomstenderving. Jammer dan! Draai de zaken eens om! Wedden dat ik vast kwam te zitten? Allochtonen, gasten dus, zeggen ons nu al via radio en tv dat wij maar zullen moeten wennen aan hun aanwezigheid, aan hun doen en laten en dat dit ook hun land nu is.

 

De jure zal het wel kloppen, maar wat doet dat met mensen die ons landje na het debacle van de oorlog weer hebben opgebouwd? Ooit daar al eens aan gedacht heren en dames politici en beleidsmakers? In mijn woonplaats werd laatst een folder uitgegeven, waarin de politie toeristen attent maakte op de regels die golden tijdens een feestweek. Heel gastvrij, met een complete lijst aan bedragen die de hoogte van de diverse boetes aangaven die je kon oplopen. Lichamelijk geweld gebruiken was overigens € 50, voordeliger dan beledigen! Of je er koop- dan wel spaarzegeltjes bij kreeg werd er niet bij vermeld.

 

Een derde van de bevolking die rookt wordt zeer beperkt in hun vrijheid en als outcasts gezien en dito behandeld, de overheid treedt enerzijds uiterst beleefd op, maar anderzijds buitengemeen autoritair. Volksvertegenwoordigers zijn amper meer te benaderen en doe je dat toch dan is vaak een reprimande je deel, want je gaat toch niet zomaar een volksvertegenwoordiger mailen en zeker geen twee of drie keer achter elkaar. U weet wel, die lui die voor de verkiezingen je joviaal een handje komen schudden op de markt, of op de braderie en dan mag je best Piet, Jan of Woutje tegen ze zeggen hoor. Met een beetje geoefend oog zie je dat ze de bek in de plooi houden, maar op zo’n ogenblik mag nog heel veel. Totdat! Ja, totdat ze op het pluche zitten.

 

Zo kan ik nog pagina’s vullen, zonder moeite. Feit is dat we worden doodgegooid met cijfers van enquêtes en opiniepeilingen, van hoe we het allemaal wel best vinden en of we wel tevreden zijn. Zondermeer wijzen al die peilingen uit dat de machthebbers zich vooralsnog geen zorgen behoeven te maken om ons welzijn. Maar is dat wel zo? Is u het weleens gevraagd? Nee, nog erger, kent u iemand die het weleens gevraagd is? Ik dus niet en geloof me, ik ken veel mensen, al was het alleen maar door mijn werk, waardoor ik dagelijks met bosjes ontevreden mensen in contact kom. Mensen die best wel een mooi huis hebben, een goede auto, prima in de kleren zitten en eerder meer problemen hebben met teveel eten dan te weinig. Maar ze voelen zich in min of meerdere mate allemaal gepakt en… ik wilde een lelijk woord schrijven, maar ik maak ervan: zeer beperkt worden in hun vrijheid! Het wordt hoog en hoog tijd voor een andere nieuwe frisse wind. Zonder oorlog of bloedvergieten a.u.b., maar dit regiem heeft zijn tijd meer dan gehad!

 

 

Silvia Videler.

 

Augustus 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN