De laagst betaalde Nederlanders

zijn nu echt murw gemaakt.

 

 

 

Wat is er met dit volk aan de hand? Deze vraag zou men zichzelf toch weleens mogen stellen, zeker nadat kort achter elkaar twee meldingen door de ether schalde, die in elke normale samenleving zoiets als een revolutie teweeg zou brengen. In de geschiedenis van ons land is men voor minder de barricaden opgegaan!

 

In twee op elkaar volgende berichten, werden wij geconfronteerd met een gruwelijk feit. Namelijk: dat bijna twee miljoen mensen, die huurtoeslag en/of zorgtoeslag hebben ontvangen, in de afgelopen periode, dit voor een gedeelte terug zullen moeten gaan betalen. Deze eis tot terugvordering, variërend van enkele tientjes tot vele honderden euro’s schaadt dus gezinnen of vaak ook alleenstaanden, die toch al op of soms onder het bestaansminimum moeten leven. Gerelateerd aan het absolute minimum van het minimum zal men de jure wellicht gelijk hebben en zal men in diverse gevallen en zeker op jaarbasis gerekend soms enkele tientjes meer hebben uitgekeerd dan strikt volgens het boekje noodzakelijk was.

 

Daar tegenover staat een vaak niet meegerekend voordeel voor de staat der Nederlanden, dat het juist die mensen zijn die toch al zo weinig te makken hebben, welke door de diverse regels en wetten juist velerlei andere voorzieningen en/of subsidies mislopen, dan wel vergeten in hun aangifte en derhalve in wezen teveel belasting betalen. De pot van niet ‘genoten’ subsidies is elk jaar weer gigantisch groot en vloeit dus weer terug in de staatskas, uiteraard zonder dat hier ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

 

Tevens werd vandaag (6 november 2007) duidelijk dat de primaire levensbehoeften, lees levensmiddelen zoals brood, aardappelen, melk enzovoorts al DERTIEN procent duurder geworden zijn in de achter ons liggende periode van pak ‘m beet een half jaar. En deze giga-stijging van juist de primaire levensbehoeften, daarvan is het einde nog niet in zicht. Niet alleen de grootgrutters, want kleine grutters zijn allemaal al genivelleerd, zijn hier schuldig aan, maar ook de staat zelf. In deze 13 procent zit uiteraard een groot percentage aan heffingen en belasting en BTW. Voeg dit dan bij de reeds enorm gestegen energiekosten en zeker de brandstofkosten niet te vergeten, dan moet men 31 december a.s. op een percentage uitkomen van welhaast 20 procent stijging van de basiskosten in het levensonderhoud. En wat doet de staat? De staat gaat dus terugvorderen van een paar teveel betaalde centen en pakt dat van de zwakste groepen.

 

En wat doen de zwakste groepen? De zwakste groepen laten het vooralsnog over zich heen komen en doen er niets op uit! Wat heeft ons zo gelaten en timide gemaakt? Is de gemiddelde Nederlander dan zo lam geslagen? Laten wij zo met ons sollen?

 

Een klein berichtje van vorige week even tussen neus en lippen door, leerde ons dat ouderen die in een tehuis zijn opgenomen nu van hun zakcentje alsnog 35 euro extra moeten gaan betalen voor de bewassing. En vanavond toen ik mezelf languit uitstrekte op een heerlijke bank hoorde ik op de tv de term “verpakkingsbelasting” vallen. Uit de mond van VVD-er Zalm had ik zoiets nog kunnen verwachten, maar was PvdA-er Wouter Bos nu geen minister van Financiën en zodoende ook uiteindelijk de verantwoordelijke voor alles wat met belastingen te maken heeft?

 

Terugkomend op mijn vraag wat er met de gemiddelde Nederlander is gebeurd, ga ik mij voornemen nog eens na te pluizen wat nou eigenlijk de aanleiding was voor de in het begin van vorige eeuw ontstane Palingoproer. Toen bleek dit volk toch nog de courage en de moed te hebben om in opstand te komen tegen de uitbuiters en de regenten die hen uitzogen tot op het bot. Zoals een poosje geleden Balkenende zich afvroeg waarom er niet - en God verhoede het - meer VOC-mentaliteit was te bespeuren bij Nederlandse ondernemers. Zo vraag ik mij af waar de moed en het karakter is gebleven van de Nederlandse werkers en zij die dit niet meer kunnen?

 

Zou het dan toch waar zijn dat er in ons drinkwater een en ander wordt toegevoegd waardoor we tam en mat blijven? Of heeft men andere vormen ontdekt waarmee men de spirit en de gezonde strijdlust heeft weten te breken? Ergens moet er toch een oorzaak zijn dat deze regering met name ongebreideld kan roven en stelen, kan doen en laten wat zij goeddunkt. Rigide wetten kan doorvoeren zogenaamd ten behoeve van de veiligheid en ter voorkoming van terrorisme!

 

 

Burgers van Nederland, kijkers naar Goede Tijden, Slechte Tijden:

 Het is Twee voor Twaalf!

 ONTWAAK uit uw lethargie!

 

 

 

Silvia Videler.

 

6 november 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN