Een andere kijk op illegalen

 

 

Wat is er veel te vertellen over de groep van de 26.000 illegalen. De politici struikelen over elkaar heen en de meningen liggen vreselijk ver uit elkaar. Afgezien van dat getal 26.000 is het schijnbaar heel erg moeilijk het juiste getal te achterhalen, over hoeveel mensen het nu werkelijk gaat. Van de oorspronkelijk 26.000 vluchtelingen zijn er al velen die wel een status hebben gekregen, zijn er velen die reeds al of niet met hulp vertrokken zijn, maar er zijn er ook bijgekomen via onze open grenzen of door natuurlijke aanwas, want dat aspect verlies je gemakkelijk uit het oog. Dat zijn dus ook weer allemaal kleine ‘verzekeringspolissen’ om de ‘aanvraag’ extra kracht bij te zetten. Want die ‘schaapjes’ zijn tenslotte allemaal weer in Nederland ter wereld gekomen nietwaar? Alhoewel ik zelf een uitgesproken mening heb over het wel of niet geven van een generaal pardon, wil ik eigenlijk een ander aspect belichten. Een aspect waar menigeen helemaal aan voorbij ziet en wat toch enorme consequenties met zich mee kan gaan brengen.

 

Niet alleen door middel van vele en verre vakanties, maar ook door andere oorzaken is het mij vergund geweest, de afgelopen decennia velerlei landen te mogen bezoeken die je geenszins in de kleurrijke toeristenfolders zult kunnen vinden. De ellende, de ziektes en met name de besmettelijke ziektes die ik daar heb gezien bij mensen, zijn qua verschijningsvormen niet alleen te gruwelijk voor woorden, maar houden ook een enorm gevaar in voor de wereldwijde volksgezondheid.

 

Zelf mis ik elke medische opleiding, maar ik heb toch meerdere keren in een ‘krakkemikkig’ vliegtuigje gezeten op binnenlandse vluchten in ‘Verwegnisstaanse’ landen, waar overduidelijk zware TBC-patiënten mijn medepassagiers waren. Zover reikte mijn inzicht toch nog wel. Lachend heb ik mijn eigen lichaam wel eens vergeleken met een speldenkussen voor menige GG & GD. Kijk en daar zit ‘m nou de kneep! Als ik ergens heen ging, buiten de ‘gebaande paden,’ dan werden er voorzorgen genomen. Allerlei inentingen tegen hepatitus, gele koorts tot en met de meest vreselijke denkbare ziektes die er zoal rondwaren. Afgezien van het feit dat mijn maag weleens in opstand kwam als ik weer wat vreemds voorgeschoteld kreeg, heb ik het in goede gezondheid overleefd op een korte en eenmalige malaria na. Mijn affectie tot insecten in het algemeen en muggen in het bijzonder is nooit erg innig geweest en dat voelden die krengen aan!

 

Maar ik was dus beschermd en hoe! In veel gevallen hoefde ik die peperdure voorzieningen ook nog eens niet zelf te betalen. Want denk eraan dat kan aardig in de papieren lopen.

 

Nu even terug naar die ‘vluchtelingen’ afgezien van het motief, hetzij politiek, hetzij wegens oorlogsomstandigheden, hetzij als ‘gewone’ economische vluchteling. Denkt u nu werkelijk dat die avonturiers dáár eerst even een serie tests laten doen alvorens te vluchten of te vertrekken? Wat dacht u van die honderdduizenden Afrikanen met allerhande nationaliteiten en die uit landen komen waar alleen in hun hoofdstad een redelijk functionerend ziekenhuis te vinden is en waar men verder is aangewezen op wat medische posten en kleine hospitaaltjes. Dacht u echt dat die mensen, al of niet geïnfecteerd met HIV en God wat weet nog meer, eerst eens bij de dokter langs geweest zijn? Ja, misschien bij de plaatselijke medicijnman om zijn zegen, maar heus niet veel meer. Ach en als je al wat mankeert, daar in dat rijke westen zijn toch ziekenhuizen genoeg en een dokter vind je er op elke hoek van de straat, is ’t niet? Dat wij hier in dat medisch redelijk beschermend westen een nationale ziektekostenverzekering kennen, welke steeds strenger en strenger wordt, ja daar denken deze mensen nog niet aan. Dat blijkt pas in de praktijk als ze eenmaal na een geslaagde vlucht hier terecht zijn gekomen én afgewezen zijn. Dus illegaal zijn en dus wordt het best precair een beroep te doen op de gezondheidszorg. Nog afgezien van de kosten.

 

Het is niet alleen een mixture van godsdiensten en culturen en ideologieën, die door sommigen als een ‘paard van Troje’ gezien worden. Het is ook een ongebreidelde import van bij ons onbekende ziektes, bacteriën en virussen. Ook al zijn ze in eerste aanleg redelijk onschuldig. De halve Indiaanse bevolking van Zuid- en Midden-Amerika is er aan bezweken. Toen de Spanjaarden in het kielzog van ene Columbus kort na zijn (her)-ontdekking van het Amerikaanse werelddeel dit continent gingen koloniseren en onder andere het simpele en voor ons onschuldige virus meebrachten, van wat wij verkoudheid noemen. Een ziekte waar je je notabene nog niet eens voor ziek durft te melden. Maar daar was men er niet tegen opgewassen en ze stierven als ratten, ja van verkoudheid!

 

Een simpel voorbeeld zie je bijvoorbeeld in Oost-Europa. Tot de jaren 89-90 toen het IJzeren Gordijn nog effectief was, kwam aids en HIV daar hoegenaamd niet voor. Er was een strenge controle op de in- en uitgaande man, om het zomaar eens te zeggen. Nu is Oost-Europa het meest potentiële gebied, na Afrika, waar aids en HIV al welig tiert.

 

Ooit eens een Russische gevangenis van binnen gezien? Pure horror. Maar met dít verschil dat men er nu een redelijke kans maakt om er weer eens levend uit te komen. Want wat dacht u hoevelen de wijk, na hun vrijlating, nemen naar het ‘rijke’ westen?

 

Neen, last van overgewicht in het vliegtuig zullen ze niet hebben en ook wordt er absoluut niet gecontroleerd op virussen en nare ziektes. Vanwaar dacht u dat de pestilentiën vandaan zullen komen die ons ‘beloofd’ zijn? Dit zou een antwoord kunnen zijn.

 

 

Silvia Videler.

 

December 2006

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN