Een andere kijk op illegalen deel 2

 

 

Dat de wereld gebukt gaat onder een sociale crisis zal inmiddels velen duidelijk zijn. De cijfers van armoede en ondervoeding en dat met name in Afrika, zien we haast dagelijks in onze dagbladen of op de tv verschijnen. Feit is dat zo ongeveer een miljard inwoners van onze aarde zo’n 60 procent verdient van het totale en mondiale inkomen. Die andere vijf en een half miljard mensen moeten het dan met die 40 procent doen. Nog erger is het gesteld met de echte ongeveer een miljard zeer arme mensen die het nóg slechter hebben en die slechts van ongeveer een dollar per dag moeten rondkomen.

 

Dat deze cijfers ons met de regelmaat van de klok rond de oren worden geslingerd, is één kant van de zaak. De andere kant is natuurlijk dat het de gewone burger geen steek verderbrengt. Vele mensen zullen door kennis te nemen van deze verschrikkelijke feiten gauw geneigd zijn te stellen, dat we dan maar moeten accepteren dat er miljoenen vluchtelingen zijn en komen en dat we daarom dan ook maar een soepeler beleid moeten voeren, om zodoende tenminste enig leed te verzachten. Niets menselijks is hen vreemd en op het eerste gezicht lijkt het dan ook alleszins redelijk deze stelling te onderschrijven.

 

Waarom wij zoveel en zij zo weinig? Dat lijkt toch een zeer legitieme vraag!? Is het dan niet puur egoïstisch dat wij hen, bijvoorbeeld die Afrikanen, het recht willen ontzeggen hun geluk hier te komen beproeven in het rijke en welvarende Europa? Menselijk gesproken zou je deze arme medemensen toch met open armen moeten ontvangen?  Zó denken tenminste hele politieke groeperingen hier in den lande.

 

EN TOCH ZEG IK: NEEN, ‘DRIEWERF’ NEEN!

 

Het grote probleem tussen arm en rijk is in eerste instantie een economisch probleem en dus ook een politiek probleem en dat probleem mag men geenszins afwentelen op de  gewone Europeaan. Of het nou een Spanjaard, Nederlander of Deen is. Dit mega-probleem is té groot om door de ‘gewone’ bevolking gedragen te laten worden.

 

Want wat zouden de gevolgen zijn als we ruimhartig de grenzen open zouden stellen?

 

  1. Miljoenen en miljoenen mensen, met voor ons wezensvreemde culturen, zouden ons gaan overspoelen en dát ten koste van de gewone man in de straat.
  2. Let wel, veelal ongeschoolden én mensen met een totaal andere mentaliteit.
  3. Dit zou tot een van de meest bloedige burgeroorlogen lijden die men zich maar bedenken kan.
  4. Het in wezen economische probleem, zou na verloop van tijd alleen maar verlegd worden.
  5. Het probleem zou zich gaan uitbreiden. Want Europeanen die geen werk verrichten waarvoor men écht goed geschoold zou moeten zijn, zouden binnen de kortste keren in een onafzienbaar leger van werkelozen getransformeerd worden. Om nog maar niet te spreken van hen die nu al, van om het even welke uitkering dan ook afhankelijk zijn, waar ze overigens zelf in wezen voor gespaard hebben. Denk aan Vutters, AOW´ers en zij die arbeidsongeschikt zijn geworden.
  6. Na verloop van tijd zouden deze mensen, die vluchtelingen, de rechten gaan claimen die wij en onze voorouders met veel moeite hebben verworven en bevochten én dat veelal ten koste van ons. Want vanuit een democratisch gezichtspunt gaan zij het dan winnen via de buiken van hun vrouwen! Dit is overigens een uitspraak van een ‘Franse’ moslimleider.
  7. In een tot twee generaties tijd kan de hele demografische kaart van Europa volledig veranderd zijn en worden wij als oorspronkelijk Europeanen: vreemdelingen en minderheden in onze eigen regio’s.

 

Maar de vraag blijft: kan een wereld, die we de 1e wereld zijn gaan noemen, blijven toezien dat een groot deel der mensheid verkommert en verhongert? Neen, natuurlijk niet, we kunnen hieraan wel iéts doen. We zullen moeten beginnen met minder subsidies te geven aan onze eigen boeren en faire prijzen te betalen voor goede producten. Kortom een meer eerlijke wereldhandel. Dat zou al veel oplossen. Maar niet alles. De grote problemen liggen ook geestelijk: bijvoorbeeld de Islam, een religie die uit is op wereldbeheersing. In wezen net zo kwaadaardig als dat de Amerikanen nu bezig zijn, ten koste van alles, hun belangen veilig te stellen in plaatsen waar ze niets te maken hebben, noch enige zeggenschap zouden mogen bezitten.

 

De ‘koek’ moet eerlijker verdeeld worden, dat is een feit wat mijns inziens geen zinnig mens kan en mag tegenspreken. Maar dat dan wél in zijn of haar eigen deel van de wereld. Het zou catastrofaal worden als alle Indiërs naar Europa zouden komen. Nu hebben die Indiërs dat bijna geen van allen als doel voor ogen. Zij willen net als elk ander mens een goed en beter bestaan. En terecht! Hún levensvisie, met alle eventuele gebreken in onze ogen dan ook, staat die visie én die mogelijkheid dan ook geenszins in de weg. En toch, wij hebben van dit deel der wereldbevolking dan ook weinig te vrezen. Net als met de Chinezen, leer de les van de geschiedenis. Het is geen expansief volk, in de zin dat ze de wereld willen veroveren. Ook al zijn ze zowat met 1,5 miljard man sterk. Ze zijn tevreden, min of meer, met hun plekje onder de zon en gelukkig maken ze nu een economische expansie door, die hen hopelijk op een hoger plan tilt. Zo ook met de Zuid-Amerikanen annex Indianen, ook van hen behoeven we geen angst te hebben, dat zij komen halen wat ze vinden dat hen tekort is gedaan. Wat dat laatste betreft hebben veel volkeren nog voor een deel gelijk ook!

 

Het zijn met name de volkeren die de Islam aanhangen, die aan onze deuren staan te trappelen en die in eerste instantie te kennen geven in en van onze grote ‘koek’ te willen delen. Het lijkt zo plausibel! Alleen zullen we er terdege rekening mee moeten houden, dat deze volkeren nog een extra geheime agenda op zak hebben. Die agenda staat te lezen in hun koran en hun hadiths en daar kan geen wereldwijd economisch herstelplan tegenop. Want dát plan gaat verder, veel verder en als dát plan bewaarheid wordt, dan zijn wij kwijt, alles en alles, waar we voor staan, wie we zijn en wat we willen zijn. Mede daarom én om louter economische redenen pleit ik voor een ‘dichte deur’ of wel een gesloten Europese grens.

 

Goederen voor een faire prijs, mondiaal wel te verstaan. Geen misbruik van natuurlijke resourses, zeker niet als ze de onze niet zijn. Dat we daardoor grosso modo iets van welvaart, met z’n allen wel te verstaan, zouden moeten inleveren. Zelfs dat valt te betwijfelen als we echt eerlijker deelden, dan ben ik daar van harte voor.

 

Geen mens, moslim, christen, hindoe, boeddhist of atheïst mag honger lijden. Maar ook mag geen mens onder de voet gelopen worden door andere volkeren. Noch in oorlog, noch om economische redenen. Dát gevaar staat ons te wachten, als we niet heel snel de voordeur én de achterdeur beter in de gaten gaan houden.

 

 

Silvia Videler.

 

Januari 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN