Wederom een fikse storm!

 

Het was een fikse storm, maar was dat echt het gevolg van het broeikasgebeuren?

Of worden we toch niet een beetje met een ‘hype’ opgezadeld?

 

 

Toegegeven, ik heb geen biologie of natuurkunde gestudeerd en ben dus derhalve een leek. Maar ‘verdikkeme’ wel, een leek die tenminste probeert na te denken en die bij alles wat de (semi)-overheid ons probeert wijs te maken, graag ook nog eens zelf na wil denken en … hoor en wederhoor wil toepassen. Voor ‘volgzaam schaap’ ben ik dus volledig afgekeurd. Waarvan akte!

 

Toegegeven, het weer is danig in de war. De strenge koude winters van mijn jeugd worden zeldzamer en zeldzamer. Ik ben er overigens niet al te rouwig om en de laatste jaren worden er weerkundig gezien records gebroken. Echter de records die verbroken worden, zijn op z’n merites beschouwd: ‘peanuts’ en zeker geen alarmerende cijfers. Althans, eerlijk is eerlijk tot dusver. Ik kan dus ook niet in de toekomst kijken. Toch zijn er een paar zaken die ik wel onder uw aandacht wil brengen en u wil vragen er toch eens over na te denken.

 

De regering met name en in het ‘kielzog’ daarvan een aantal ‘deskundigen’ van veelal één bepaalde richting, politiek gesproken dan wel te verstaan, geven toch het signaal af dat wij zelf schuldig zijn aan de zogenaamde opwarming van de aarde én dat we er heel, heel veel zelf aan kunnen doen. Wat we er ook aan doen en hoeveel maatregelen dat we ook nemen tot en met spaarlampen en allerlei andere voorzorgsmaatregelen, de energienota’s worden elk jaar hoger en hoger. Bij ons althans. Bij u zal het niet veel anders wezen!

 

Maar kijk eens wat er de laatste decennia toch niet gebeurd is. Als min of meer voormalig wereldreizigster, zie ik toch wel enkele opmerkelijke zaken. De immense smerige en vervuilende zware industrie met name in Oost Europa, is zo goed als verdwenen c.q. failliet gegaan tijdens en kort na de wende. Inmiddels al weer een poosje achter ons. Als u nú door Oost-Europa en Rusland reist, ziet u er nog spaarzaam van die oude ‘aftandse koffieblikken’ rijden. Zij noemden het toen auto’s! Bijvoorbeeld: de IFA, de Syrena, de Trabant, de Wartburg/Barkas enzovoorts. Allemaal vehikels met veel rook en andere ‘rotzooi-verspreidende’ tweetaktmotoren. Als je er achter ‘hing’ leek het of je een heel pakje zware shag tegelijkertijd zat te roken.

 

De smerige vol met roet bedekte steden van het vroegere Tsjechoslowakije en de D.D.R. nog indachtig, waar men nog bruinkolen stookte, was zo ongezond als het maar zijn kon. Van heinde en verre zag je de smerige, gele rookpluimen alom. Nu zijn het notabene Luftkurorten! Kiev, Stalingrad (nu Wolgograd geheten), Minsk, Sverdlovsk (nu Jekatarinaburg), het waren smerige, haast zwarte steden. Een regelrechte aanslag op je longen. Al die smerige fabrieken zijn passé en sommige van die steden halen met plezier de toeristen graag naar binnen. India is overgegaan op een ander soort van industrie en is vandaag de dag stukken en stukken schoner dan voor enkele decennia.

 

U herinnert zich Londen nog vast wel met z’n smog. De ziende kon beter achter een blinde aanlopen, dan zelf het risico te nemen door slecht zicht ergens tegenaan te lopen of de weg kwijt te raken. De rivier de Theems was een open riool. Nu zwemmen de zalmen er weer in en die hebben qua water echt een eisenpakket!

 

Kortom is er gigantisch veel veranderd. Ook in het verre oosten! U kent de tv-beelden vast nog wel met straten vol Chinezen en Japanners met een monddoek voor het gezicht. Heden ten dage is dat duidelijk minder en minder (nodig!) Kijk naar onze eigen stad (Breda). Stinkers en vervuilers zoals de Kwatta, de Loda, de Teolin, de Etna, de H.K.I. enzovoorts. Allemaal verdwenen en wat is ervoor in de plaats gekomen? In ieder geval geen vervuilende en luchtverontreinigende industrie!

 

Er komen dan wel jaarlijks vele duizenden en duizenden auto’s bij, maar tegelijkertijd dienen die auto’s te voldoen aan de meest geavanceerde eisen ten aanzien van luchtvervuiling. Stadsbussen rijden in sommige plaatsen al op gas en de roetwolken die dit soort bakbeesten zo karakteriseerde vroeger, zijn uit het straatbeeld verdwenen!

 

Mexico-City tot voor kort, de meest vervuilde stad van het Amerikaanse vasteland. Ik ben er onlangs nog een week geweest en ondanks de hoge ligging van 2.200 meter boven de zeespiegel, ben ik niet één keer kortademig geworden. Dát was dertig jaar gelden toen ik er ook was, wel even wat anders. Ik noteer dat de overheid en de media selectief voorbeelden aanhalen. Bijvoorbeeld: de Groenlandse kap schijnt zo erg te smelten zegt men. Oké, maar waarom dan niet eerlijk toegeven dat het landijs op de Zuidpool in grootte toeneemt.

 

Het onlangs opgerichte PCCC, een nieuwe samenwerking van wetenschappelijke instituten in Nederland, presenteerde onlangs: “De Staat van het Klimaat 2006.” De naïeve Liesbeth Spies van het CDA, voormalig voorzitter van de klimaatscommissie van de 2e Kamer, nam het rapport in ontvangst en vond het een heel eerlijk rapport. De werkelijkheid gebied mij te zeggen dat het selectief én oneerlijk is! Rob van Dorland van het K.N.M.I. gaf eerlijk toe, zij het na veel aandrang, dat er een verschuiving plaats vindt van ijs van de Noord- naar de Zuidpool. Ook in het wetenschappelijke tijdschrift Philosophical Transactions of the Royal Society, is onlangs duidelijk aangegeven, dat het merendeel van het landijs op de Zuidpool vijf millimeter per jaar aangroeit.

 

Deze zelfde van Dorland gaf op de bovengenoemde persconferentie aan, dat de zeespiegel volgens de somberste scenario’s, deze eeuw met anderhalve meter stijgt. Maar laat weg dat de meest recente gegevens juist aangeven dat de zeespiegel, in de tweede helft van de twintigste eeuw langzamer is gestegen dan in de eerste helft! Sowieso komt de zeespiegelstijging in de twintigste eeuw, 18 centimeter, niet uit boven de stijging in voorgaande eeuwen, sinds het aflopen van de laatste ijstijd.

 

In Nieuwspoort, waar deze persconferentie gegeven werd zat een man of veertig, elkaar aan te moedigen en elkaar op te stoken, toch vooral een nieuw ministerie van milieu op te richten. Een kamercommissie voor klimaatbeleid én een kamercommissie voor klimaat (het verschil in deze is me echter ontschoten!). Maar ja, ik ben dan ook geen politica. Iemand zei zelfs dat het haast incestueus leek hoe men hier met elkaar omging. Wetenschappers waren niet meer te scheiden van journalisten en van politici. Mijn vraag: “hebben ze nieuwe baantjes nodig?” Moeten wij erop voorbereid worden dat er rigoureuze prijsverhogingen voor de deur staan en moeten we daarom ‘geprepareerd’ worden?

 

Als het klimaat wat opschuift en daar heeft het vooralsnog wel enige schijn van, dan betekent dat de grote noordelijke landmassa van onze aarde, bewoonbaar gemaakt kan gaan worden. Bebouwbaar voor land- en tuinbouw en dat de toch al schaarse landmassa in het zuiden het wat moeilijker krijgt (bekijk de wereldkaart maar eens). Per saldo is er dus winst te behalen als dit scenario van klimaatverandering doorzet.

 

Worden we toch niet een beetje gemanipuleerd en met een ‘hype’ opgezadeld? Ik heb nooit zo’n groot vertrouwen gehad in politici en krijg het steeds minder.

 

Ik verbruik steeds minder gas, minder elektra, minder benzine (en niet omdat ik minder rijd!) en mijn rekeningen worden almaar hoger en hoger. Helaas bezit ik geen aandelen. Maar als ik u was, ik volg ’t namelijk toch wel een klein beetje, weet u waar u goed mee zit?: aandelen van: Gazprom (Russisch), Shell, BP, TOTAL, EXXON (Esso) enzovoorts.  Levert meer rendement op dan die ‘luizige’ 3,5 procent op uw spaarrekening als u het al haalt! Kortom ik laat me vooralsnog niet gekker maken dan ik al ben.

 

 

Silvia Videler.

 

Januari 2007

 

Home

 

stats count