Kleine jongetjes als volleerde zakkenrollers,

mét opleiding gepakt in Amsterdam.

 

 

 

Ook gelezen in de BN/DeStem, van die kleine Roemeense zigeunerjongetjes, die een opleiding gevolgd hadden in het rollen van tassen? Nu zijn het Roemeense jongetjes, maar voor ‘hetzelfde geld’ hadden het ook Bulgaarse, Slowaakse of welke andere Oost-Europese jongetjes kunnen zijn. De nationaliteit doet er niet zoveel toe. Het feit dat ze zigeuner zijn des te meer! Haha … zult u zeggen, gaat ze nu discrimineren? Komt de aap nu uit de mouw? Nee, ik ga niet discrimineren. Ik ga u een verschrikkelijk feit vertellen wat al honderden jaren geloofd wordt door de zigeuners. Of het nu Roma-zigeuners zijn of Sinthi-zigeuners, dat maakt niet uit. 

Eerst iets over de afkomst van de zigeuners. Honderd procent zeker van de antropologische afkomst omtrent de zigeunervolkeren is men niet. Veel wijst er op dat zij afkomstig zijn uit het gebied wat nu bekend is als Noord-India. Qua taal zou men een en ander inderdaad kunnen terugherleiden, maar dat kan men van bijna alle Europese talen zeggen (Indo-Germaans). Ook is er een groep antropologen die beweren dat zij afkomstig zijn uit Egypte, vandaar ook de Engelse naam Gypsies, afgeleid van het Engelse ‘Egypt’ voor Egypte. Maar ook deze stelling is slechts een axioma, een niet bewezen stelling, waarop men voortborduurt of bouwt.

 

Hoe interessant ook om te weten waar een bepaald volk zijn wortels heeft, dat is in dit geval wat ik u ga nu beschrijven niet relevant. Zigeuners zijn door de eeuwen heen vervolgd geweest en staan over het algemeen bekend als zeer onbetrouwbaar en van het hebben van losse handjes. Overdrachtelijk gesproken dan.

 

Dit heeft natuurlijk een achtergrond en wel een achtergrond, die in de ogen van de over het algemeen weinig ontwikkelde zigeuners een zeer legitieme achtergrond is. Alles heeft te maken met een schier onuitwisbare legende die bekend is onder de zigeuners. Die legende gaat als volgt en ik zeg met nadruk legende, want historisch is er niets, maar dan ook helemaal niets van terug te vinden in welke geschiedschrijving dan ook.

 

Het gaat terug tot de jaren dat Jezus Christus veroordeeld was tot de kruisdood, door het Sanhedrin mét goedkeuring van de Romeinse overheid, in het toenmalige Palestina. Vanuit de traditie kunt u de ‘Jezusfiguur’ altijd afgebeeld zien met twee nagels, welke zijn beide handen doorboorden en één nagel die de beide voeten zou hebben doorboord. Het ‘zigeunerverhaal’ gaat dan als volgt: er was toentertijd een zigeuner die wilde voorkomen dat Jezus aan het kruishout genageld werd en besloot de vier, ja vier grote nagels (spijkers) te stelen van de Romeinen, die zij al klaar hadden liggen teneinde de executie te volvoeren. Echter en dit volgens het verhaal (de legende) werd hij gesnapt en was slechts in staat om nog maar één nagel in te pikken. Vandaar dat Jezus dus met slechts drie nagels aan het kruishout werd vastgespijkerd. Nogmaals, aldus de legende. In de nacht volgend op het stelen van die ene nagel zou een engel verschenen zijn aan de desbetreffende zigeuner en die zou hem bedankt hebben voor zijn daad, alhoewel het niet geheel was gelukt. Om hem te belonen zei de engel, nogmaals volgens hún legende, dat zij, de zigeuners in het vervolg, van de heidenen, de Romeinen, mochten stelen wat ze wilden. Hiermede dus een zogenaamde vrijbrief gevende aan het hele toenmalige zigeunervolk om te mogen stelen/roven. Het klinkt ongelofelijk maar dát geloven de zigeuners, althans een groot deel van hen, aan de dag van vandaag nog en brengen het dus ook in de praktijk! Vandaar dat zij ook geen schaamte in deze kennen, noch berouw en zeer hardleers zijn in hun manieren van doen. Zij hebben immers “Goddelijke toestemming!”

 

Wat een waar woord is, heeft bijvoorbeeld de Apostel Paulus gesproken, toen hij waarschuwde dat: al zou er een engel uit de hemel verschijnen en een andere boodschap brengen dan die van het evangelie, dat die engel vervloekt zou zijn. Het is ook maar beter om boodschappen van de zogenaamde ‘Gene Zijde’ te negeren, want zij hebben sinds de dood en opstanding van Christus, nog maar weinig goeds gebracht aan de wereld! Vele boodschappen zijn er geweest, maar de boodschappers waren niet al te oprecht, zullen we maar zeggen!

 

Terugkomende op de zigeuners, het is in en in triest dat een volk met zo weinig achtergrond, geen geschreven geschiedenis, geen eigen land, zo weinig educatie enzovoorts, nog steeds leeft met een dergelijke leugen die ze zelf oprecht geloven. Kennis is de sleutel tot veel, heel veel voorkomen van onnodig leed!

 

Mede door deze houding en levenswijze van de zigeuners, plaatsen zij zich ten opzichte van alle volkeren buiten de maatschappij en worden derhalve geminacht en gemeden. De mens die zigeuner is, die dus qua afkomst tot dit volk hoort, is niet beter of slechter dan u of ik of van welk ras iemand dan ook maar moge zijn. Het is de achtergrond, de leer, de opvoeding en wat men meekrijgt, dat maakt tot wat men is. (Het denken en daaruit het handelen van de mens is bepalend). Deze hele kwalijke legende die ook nog eens alom geloofd wordt door dit volk, is dus mede oorzaak van het feit dat zij denken te kunnen en mogen stelen. Dat de ‘waarheid’ hen ooit nog eens vrij zal moge maken!

 

Disciplinaire maatregelen van welke nationale wetgever dan maar ook, zullen hun innerlijke houding en overtuiging echt niet veranderen. Neen, het zal hen zelfs staven in het geloof, dat de anderen, de niet-zigeuners hun vijanden zijn.

 

 

Silvia Videler.

 

Januari 2007

 

Home

 

 

stats count

 

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN