DE EUROPESE EENHEID

EEN LACHERTJE!

 

 

Snuffelen in oude atlassen is een van mijn favoriete bezigheden en daarnaast een erg leerzaam gebeuren. Neem bijvoorbeeld de kaart van Europa van zo’n twee en een halve eeuw geleden. Het aantal min of meer zelfstandige staten en staatjes waren schier ontelbaar. Het huidige Duitsland spande helemaal de kroon met tientallen koninkrijkjes, vorstendommen en hertogdommen. Ook het huidige Italië was verdeeld in diverse republieken, hertogdommen, koninkrijken en zelfs een kerkelijke staat. Ook in het door de Turken eeuwen lang bezette Oost-Europa (de Balkan) werd na hun aftocht wederom een lappendeken van staten en staatjes.

 

Echter uitgevers van atlassen zitten gebeiteld, de afgelopen jaren heeft Europa na enkele decennia van betrekkelijke standvastigheid, wederom een groot aantal nieuwe staten erbij gekregen. Dit overigens zonder ook maar een vierkante meter reële grondaanwinst!

 

Met name Joegoslavië is uiteengevallen in Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Macedonië en onlangs is er weer een nieuwe republiek ontstaan, die van Montenegro. Het voormalige Tsjechoslowakije bestaat nu uit twee landen: Tsjechië en Slowakije. De voormalige Sovjet-Unie werd opgedeeld in vijftien, ja vijftien onafhankelijke republieken waarvan we Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Moldavië, de Oekraïne, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan moeten rekenen tot het geografische Europese werelddeel.

 

Ik vrees dat we er nog lang niet zijn. Voor Friesland hoeven we ons vooralsnog geen al te grote zorgen maken, dat zij naar onafhankelijkheid streven en dit dan even terzijde.

 

Andere serieuzere kandidaten hebben zich inmiddels allang gemeld. De Basken in Noord-Spanje en ook nog een aantal in Zuid-West-Frankrijk streven naar een eigen staat en onderstrepen deze wens met aanslagen en geweldpleging. Hierbij geholpen door dubieuze landen en organisaties. Denk aan ene mijnheer Gadaffi! Zelfs het nabije België leeft op een tijdbom. Niemand met enig verstand en historisch inzicht gelooft dat de kunstmatige samenvoeging van Vlamingen en Walen eeuwigheidswaarde heeft.

 

Ook de Russische Federatie is er nog lang niet. Vele “Globlasts” provincies of zelfstandige regio’s lonken naar volledige vrijheid en de vorming van een eigen staat. Zie bijvoorbeeld het ook hier welbekende conflict met de Tjetsjenen. Echter, zij zijn voorwaar niet de enigen binnen wat nu nog Rusland is! De Osseten, de Ignoesten, de Dagastani en nog veel meer bevolkingsgroepen staan eveneens te trappelen. Ook het relatieve kleine en pas onafhankelijke Georgië kampt met separatisten die een eigen staat eisen.

 

Zo kan ik de lijst best nog wel langer maken. Er broeit meer dan menigeen denkt of zich realiseert.

 

Vreemd, enerzijds zie je de EU als een enorme kolos, die steeds meer leden gaat tellen en ook leden die tot voor kort zelfs helemaal één waren in bestuursvorm en anderzijds zie je de geweldige roep naar onafhankelijkheid en zelfbestuur.

 

Nu begin 2007 staan we aan de vooravond van weer een nieuwe Europese staat: Kosova, of in hun eigen taal: Kosovo. Een oude Servische provincie die in de loop van de afgelopen tijd meer en meer bevolkt is geworden door etnische Albanezen, zoals men dat zo mooi weet weer te geven. De werkelijkheid is dat deze van oorsprong en al eeuwenoude Servische provincie steeds meer en meer bevolkt is geworden door moslims. De encyclopedie van 1914 leert mij dat Kosava in die tijd een ruimschootse meerderheid telde van Servische bewoners en de mohammedanen, zoals dat toen nog heette, telde slechts een te verwaarlozen, qua aantal, minderheid. Feit is dat moslims zich nou eenmaal rigoureus sneller voortplanten dan wie dan ook en nu zien we dus dat zij, pak ‘m beet, zelfs negentig procent van de bevolking in Kosava zijn gaan uitmaken en de oorspronkelijke Servische inwoners qua aantal ver en ver achter zich hebben gelaten. Gevolg en resultaat: de roep is er dus om onafhankelijk te worden.

 

Ook met Bosnië-Herzegovina zijn we er nog niet. Dat land heeft een aanzienlijke moslimpopulatie en die willen en kunnen nou eenmaal niet leven onder een andersdenkende overheid.

 

De wereld is vol van recente voorbeelden. Denk aan de relatief kleine groep moslims op de Filippijnen, ook zij streven (bloedig) naar afscheiding. De hele kleine groep moslims, slechts 3 procent van de totale bevolking in het uiterste zuiden van Thailand, idem dito. Of zij zoeken toch tenminste aansluiting bij het overwegende Islamitische Maleisië.

 

Wat langer geleden zagen we de scheuring van het voormalige Brits Indië in het Islamitische Pakistan en het voornamelijk Hindoeïstische India. Ethiopië verloor zijn voornamelijk door moslims bewoonde provincie Eritrea en Eritrea is nu een onafhankelijke moslimstaat.

 

Nigeria in West-Afrika kampt met dezelfde problemen. Het Islamitische noorden heeft al een eigen wetgeving gebaseerd op de sharia en wil onafhankelijk van het Christelijke zuiden worden.

 

Zelfs in het overwegend Katholieke Zuid-Amerika en dan met name in de republiek Trinidad & Tobago, een eilandenrijk voor de kust van Venezuela, heeft de kleine moslim minderheid, zij het tientallen jaren geleden en tevergeefs, geprobeerd door een gewapende opstand te komen tot een onafhankelijk en Islamitisch Trinidad.

 

De lijst is verder nog met vele, zeer vele voorbeelden aan te vullen. Denk aan Kasjmier, de Palestijnen, Cyprus enzovoorts.

 

Maar nu terug naar Europa. Als Kosovo, want zo gaat het heten, dadelijk zijn onafhankelijkheid krijgt moet u maar eens zien hoelang het duurt voor ze aansluiting zoeken bij de EU! Daar gaan heus geen decennia overheen!

 

Zo zie je enerzijds die separatistische bewegingen en neigingen en anderzijds die drang naar eenheid. Maar naar welke eenheid? Welk gevaar schuilt hierin? Welke adder ligt hierin verscholen?

 

Krijgen wij straks in Nederland ook te maken met een afscheiding, als dadelijk en dat duurt niet zo heel lang meer, de Randstad voor minimaal vijftig procent uit Islamieten bestaat?

 

Wordt het dan een roep om een onafhankelijk en Islamitisch Ollandistan?

 

Ik vrees dat we die EU goed in de gaten moeten houden!

 

 

Silvia Videler.

 

Februari 2007

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN