Voor- en nadelen van

werken via een uitzendbureau.

 

 

Hier weet ik meer dan voldoende van om te kunnen oordelen wat er nou precies de voor- en nadelen van zijn. Laat ik eerst zeggen dat ikzelf in zijn totaliteit er 13 jaar voor heb gewerkt. Lang genoeg lijkt mij, om de situatie goed te kunnen beschrijven. Ik zou hier best een heel lang verhaal van kunnen maken. Maar ik zal me beperken tot die zaken die voor jou van belang kunnen zijn. Mocht je belangstelling tonen om op deze manier je werktijd in de toekomst mee te vullen, kan ik je adviseren het toch maar slechts heel tijdelijk te doen. “Een noodoplossing” zou ik zo zeggen. Want er zitten veel meer nadelen als voordelen aan en dat kan je op den duur behoorlijk opbreken. Ik ga zeker niet alle details noemen, maar wel de voornaamste situaties waar je in verzeild kunt geraken. Nou ken ik natuurlijk slechts de situaties die ik als technisch tekenaar heb meegemaakt, maar ook in de administratieve sector zullen deze situaties zich beslist voordoen. Zeg maar: “in alle kantoorbanen.” Met beroepen van een ander soort en niveau zouden er best wel wat verschillen kunnen zijn. Daar kan ik natuurlijk niet echt over oordelen. Doch bepaalde situaties die ik hier aangeef komen beslist wel in alle ‘takken’ voor.

 

Ik begin wel gelijk even met de voordelen. Daar ben ik wezen zo mee klaar. Als je ergens naar uitgezonden wordt voor een bepaalde functie die precies in jouw ‘straatje’ past, zul je in het algemeen wel met open armen worden ontvangen bij dat bedrijf. De meeste bedrijven zijn immers al lang gewend om met uitzendkrachten om te gaan. Ook de naaste medewerkers zullen je als een gewone collega behandelen. Tot zover zal alles zeker, normaal gesproken, wel goed en vlot verlopen. Doch na verloop van tijd kunnen zich er toch wel bepaalde negatieve dingen ontwikkelen. Denk maar eens aan collega’s waar je maar moeilijk mee kunt opschieten, of het werk staat je niet meer aan. Een groot voordeel is nu, dat je in het algemeen slechts contact hoeft op te nemen met het uitzendbureau waar je voor werkt en hun zorgen er zo snel als mogelijk voor, dat je daar weg kunt en zal worden vervangen door iemand anders. Je behoeft dus geen ontslag te nemen, met alle problemen die dat met zich meebrengt. Er moet natuurlijk wel een goede reden zijn dat je daar weg wilt, anders gaat het natuurlijk niet zo gemakkelijk. Maar in de meeste gevallen lukt het wel zonder al te veel problemen. Vaak zijn die dingen binnen enkele weken geregeld en je kunt weer ergens anders aan de slag. Opgelost dus. Maar meer voordelen zitten er echt niet aan!

 

De nadelen: deze lijst is beslist wel iets langer. Hoe je het ook ‘wendt of keert:’ als uitzendkracht ben je uiteindelijk toch niet meer dan een ‘soortement van nummer’ of om het nog oneerbiediger te zeggen: ‘een object.’ Je moet niets anders uitvoeren dan die werkzaamheden waar je voor wordt aangesteld. Ook al doe je nog zo je best, je zult bij dat bedrijf ook nooit promotie kunnen maken. Tenzij ze je vragen om bij hun in vaste dienst te willen komen. Wat ook veel voorkomt is dat jij juist die (rot)klusjes krijgt, waar een vaste medewerker op dat bedrijf geen zin in heeft. Bij veel bedrijven bestaat er voor het vaste personeel een mogelijkheid om via interne scholing het een en ander bij te leren. Als uitzendkracht kom je daar nooit voor in aanmerking. Ik noem even een voorbeeld wat mezelf is overkomen om het even goed duidelijk te maken:

 

Er kwam ineens een tijd dat bij dat bedrijf, waar ik werkte, het handmatig tekenen vervangen moest worden door het tekenen via een computer. Autocad heet dat. Alle medewerkers van dat bedrijf werd die mogelijkheid geboden om dat intern te leren. Doch ik kwam daar niet voor in aanmerking. Nadat deze medewerkers voldoende waren geïnstrueerd, werd het handmatig tekenen vervangen door de computer. Het gevolg was dat ik uiteindelijk daar niet kon blijven en werd mijn contract opgezegd. Let wel: het contract wat het uitzendbureau had met dat bedrijf. Dat niet alleen, maar ik kon op dat moment ook nog steeds niet met autocad werken en moest me dat maar zelf zien aan te leren. Dat was dus een echte vertraging in mijn maatschappelijke ontwikkeling. Bovendien was het nog zo dat de meeste volgende bedrijven het min of meer eisten, dat ik met de computer moest gaan tekenen en dat kon ik dus nog niet. (een heel boek zou ik hierover kunnen schrijven, wat een ellende was dat!) Tot zover dit, in het kort.

 

Ook een groot nadeel is, als je uiteindelijk bij een bedrijf goed ben ingewerkt en daar bijna alle ‘kneepjes’ van het vak heb geleerd, zit ineens je tijd er weer op en moet je weer ergens anders heen. Alles begint dan weer opnieuw. Je moet je weer eerst ‘in’ zien te werken. Je voelt je automatisch weer als een soort van beginneling. Ook al werk je misschien al zo’n 20 jaar bij elkaar. Je moet ook niet vergeten dat je als uitzendkracht meestal veel duurder bent, als die tijdelijke collega van jou, met dezelfde functie. Mocht het wat minder goed gaan bij dat bedrijf, lig jij er als eerste uit.

 

Als je te lang bij een uitzendbureau blijft werken, zul je ook nooit en te nimmer hogerop komen, of je nou wel of niet gestudeerd hebt. Wat voor opleiding je ook hebt gevolgd. Het is ook heel moeilijk om opslag te krijgen bij dat uitzendbureau. Immers, hun moeten dat weer doorberekenen aan hun client (jouw werkplek dus) en dat wordt vaak geweigerd.

 

Het gebeurt natuurlijk ook vaak dat de nieuwe werkplek behoorlijk ver van huis kan zijn, zodat je, als je geen auto hebt, uren kwijt bent aan het openbaar vervoer. Allemaal in je eigen tijd uiteraard. Ben je daar weer aan gewend, dan moet je wéér van werkplek veranderen en vaak is dat nog verder weg en zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan.

 

Ook een teleurstelling zou kunnen zijn, dat je van een moderne werkplek ineens zomaar ergens wordt ‘gedumpt’ in een oud en smerig kantoortje, althans als je een administratieve functie uitoefent.

 

Nou zijn er nog wel wat meer nadelen te vernoemen, maar ik wil niet op alle ‘slakken zout leggen.’ Bovendien aan veel situaties raak je toch wel min of meer gewend en leert daar dus mee te leven!

 

Tenslotte een heel belangrijke factor: als je op je 40e nog steeds geen vaste baan hebt kun je er bijna vanuitgaan, dat je nooit en te nimmer nog los kunt van komen, om uitzendwerk te moeten verrichten en wel tot je 65e toe. Je zit dan nog jaren en jaren vast aan al die ongemakken, die ik hierboven heb omschreven. Helaas is mij dat ook overkomen en zeg daarom ook hierbij met klem: “zorg ervoor dat je het niet zover laat komen!”

 

Samenvattend: als je net van school komt en je wilt snel aan de slag, dan is een uitzendbureau een fantastische oplossing. Meestal heb je gelijk werk. Ondertussen heb je de mogelijkheid om verder vooruit te kijken en als je werk gewaardeerd wordt bij dat bedrijf, is er vaak de mogelijkheid om daar in vaste dienst te komen. Doch zorg ervoor dat je zeker niet langer dan een jaar of twee, 3 jaar kan ook nog wel hoor!, via een uitzendbureau blijft werken. Echt, dat is mijn advies en ik kan het weten!

 

 

Kees Wittenbols.

 

December 2006

 

Home

 

stats count