Bron: BN-DeStem

 

Precies 89 jaar geleden

 

16 februari 1920

 

bericht

 

 

Op foto’s uit de jaren twintig van de vorige eeuw

 zag ik nog nooit een pin-up op straat.

 

 

Nooit nam ik aanstoot aan de getailleerde jasjes van vrouwen op oude foto’s. Dat voorspelt weinig goeds voor mijn na-aardse bestaan, als we het Dagblad van Noordbrabant van 16 februari 1920 mogen geloven. De krant ruimt op die dag bijna een volledige pagina in voor een hartenkreet van het bisdom. Wat blijkt? Onreinheid en onzedelijkheid hebben Brabant in 1920 overgenomen. “Beschouwt het als een duren plicht niet aan de verleidende naaktcultuur mede te doen,” fulmineert de bisschop anno 1920. “Werpt het slavenjuk der wulpsche mode af. (...) Zorgt behoorlijk gesloten kleederen te dragen, zoodat niemand aan u aanstoot hoeft te nemen.”

 

Het bisdom spoort ouders in het oude krantenartikel aan hun kroost goed in de gaten te houden in deze tijden van “verregaande verwildering der zeeden.” Zo schrijft de bisschop: “Zijn uwe kinderen gekomen tot de jaren van verstand, gaan zij de school bezoeken en in aanraking komen met anderen, dan dient uwe waakzaamheid te worden verdubbeld. Gij klaagt, dat de jeugd zoo vroeg rijp is en dingen weet en doet, die vroeger voor kinderen van dien leeftijd een gesloten boek waren. Gij weet, wat een onreine taal uwe kinderen op straat eens te hooren krijgen, wat een onreine uitstallingen hun voor de oogen komen en de lagere lusten prikken.”

 

En waarom die kinderen zo strak houden? Nou: “De jeugd in reinheid doorgebracht, is een waarborg voor een gezegend huwelijk.” Als dat klopt, is er waarschijnlijk iets misgegaan in de jeugd van een man die op 16 februari 1989 de voorpagina van De Stem haalde. Een ruzie tussen twee echtelieden over de verdeling van hun gemeenschappelijke goederen leidt dan in Geertruidenberg tot de moord op een kat. De man, gefrustreerd omdat zijn echtgenote niet aan zijn eisen tegemoet kwam, bindt eerst haar twee honden aan een boom op de Vrachelse Hei. Als ze ook een tweede ultimatum laat passeren, doodt de man haar kat en gooit die in de tuin. Tot zover de reinheid der jeugd en een gezegend huwelijk.

 

 

 

 

16 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN