Bron: www.bndestem.nl

 

Psycho-sociale nood

bij 10% kinderen West-Brabant

 

 

ggd_1251854h

 

 

BREDA – Eén op de tien West-Brabantse kinderen tussen

de vier en elf jaar heeft psycho-sociale problemen.

Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD West-Brabant.

 

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat 41 procent van de ouders problemen ondervindt bij de opvoeding. Volgens de GGD zijn er preventieve maatregelen nodig om te voorkomen dat de problemen bij de kinderen op termijn “verergeren tot een ernstige problematiek.” De problemen uiten zich onder meer in hyperactiviteit, emotionele stoornissen, afwijkend sociaal gedrag en een verstoorde relatie met leeftijdsgenootjes. Met de lichamelijke gezondheid van de kinderen zou het veel beter gesteld zijn. Wel blijft overgewicht een zorgwekkend verschijnsel. In de groep nul- tot drie jarigen weegt acht procent te veel. In de leeftijdscategorie vier tot elf jaar is dat om dertien procent. Overgewicht wordt vaak veroorzaakt door psycho-sociale problemen.

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat bij dertig procent van de nul- tot elfjarigen zeker één ouder rookt. De GGD stelt dat dit de kans groter maakt dat de kinderen zelf ook gaan roken. Dat veel ouders opvoeden als zwaar ervaren, blijkt ook uit het feit dat een op de vijf ouders in West-Brabant “opvoedondersteuning” wil van professionele instellingen. Met de oprichting van centra voor Jeugd en Gezin wordt volgens de GGD ingespeeld op deze behoefte. Opmerkelijk is dat 68 procent van de ouders vindt dat de school medeverantwoordelijk is voor de opvoeding van de kinderen, terwijl een op de tien ouders meent dat de school deze verantwoordelijkheid niet neemt.

 

Woordvoerster Inge van Veggel van de GGD West-Brabant zegt dat de uitkomsten van het onderzoek niet zonder meer zijn te vergelijken met landelijke cijfers. De vraagstelling van het regionale onderzoek wijkt daarvoor te veel af van vergelijkbare, landelijke onderzoeken. De GGD West-Brabant heeft eind vorig jaar, in opdracht van de achttien aangesloten gemeenten, een gezondheids-enquête uitgezet waaraan ruim 8300 ouders en verzorgenden hebben meegedaan. Ze moesten vragen beantwoorden over onder andere de gezondheid, leefstijl en opvoeding van hun kinderen. Van Veggel: “De GGD werkt nu aan een advies voor de gemeenten. Vervolgens beslissen alle gemeenten afzonderlijk wat er moet gebeuren.”

 

De verwachting is dat er meerdere preventieprogramma’s ontwikkeld zullen worden. “Een bepaald probleem kan in de ene gemeente groter zijn dan in de andere gemeente. Daarom kan er niet één gezamenlijk programma worden opgesteld,” zegt Van Veggel. Wel is er nu al sprake van een min of meer overkoepelend beleid ten aanzien van de voedingsgewoonten. De Jeugdgezondheidszorg en de GGD zetten zich samen in voor het stimuleren van gezonde voedingsgewoonten. Uit het GGD-onderzoek blijkt dat de groente- en fruitconsumptie bij kinderen onder de maat is. Van de West-Brabantse kinderen eet 35 procent niet dagelijks groente en 32 procent eet niet dagelijks fruit.

 

 

 

19 november 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN