Wat maakt iemand nou

tot een psychopaat?

 

 

hannibal lecter

 

Anthony Hopkins als Hannibal Lecter

 

 

Alleen al het woord “psychopaat” wordt vaak te pas en te onpas gebruikt.

Maar vooral te onpas!

 

Onderstaande beschrijving geeft een aardig beeld van wanneer men iemand

en dan nog onder groot voorbehoud, als psychopaat zou mogen aanmerken.

 

Gebruik is gemaakt van de “Hare Psychopaty Checklist-Revised” De PCLR.

 

Deze lijst  bestaat uit een twintig-tal kenmerken, die bij EEN

persoon in meerdere of mindere mate aanwezig kunnen zijn.

 

Algemeen kan gesteld worden dat psychopaten grote problemen hebben

met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en relaties.

 

 

 

Psychopaten zijn zeer oppervlakkig in het contact met derden,

vertellen graag sterke verhalen waarin zijzelf dikwijls de hoofdrol spelen.

Het ten toon spreiden van enige charme is hen daarbij niet vreemd.

 

Zij zijn vaak opschepperig en hebben een overmatig groot gevoel van eigenwaarde.

 

Zij zijn pathologische leugenaars met ook weinig tot geen schaamte als ze hierop betrapt worden.

Ze hebben direct hun excuses klaar. Lees: nieuwe smoesjes.

 

Zij missen gebrek aan berouw, kennen amper tot geen schuldgevoel.

Dat wat zij anderen aandoen is toch hún eigen schuld is de redenering van de psychopaat.

 

Zij zijn niet in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.

Altijd is iemand of iets anders de schuld van hun tekortkomingen.

 

Zij zijn meesters in manipulerend gedrag, zonder scrupules.

De woorden list en bedrog zijn hen op het lijf geschreven.

Fraude, verduistering, aftroggelen van geld of waardevolle artikelen en dergelijke

zijn zaken waar ze geenszins onbekend mee zijn.

 

Bij hun ontbreekt het aan emotionele diepgang.

Ze komen koud en kil over en als ze al emoties tonen, dan doen die vaak aan als dramatisch, onecht en zijn zeer kortstondig.

 

Zij hebben een groot gebrek aan empathie.

Tonen weinig tot geen gevoel voor rechten en het welzijn van anderen.

Anderen zijn potentiële slachtoffers die te manipuleren zijn.

Zelfs zijn ze het allerbelangrijkst.

Ze vertonen trouwens een zeer problematisch gedrag in hun eigen levensstijl.

 

Zij willen graag gestimuleerd worden, hebben een broertje dood aan verveling, leven ‘snel’ en gaan risico’s niet gauw uit de weg. Drugs zien ze als een uitdaging.

School, werk en langdurige relaties zijn saai en vervelend in hun ogen.

 

Zij hebben een parasitaire levensstijl.

Teren bij voorkeur op andermans zak.

 

Zij vertonen een opvliegend karakter.

Op mislukkingen en kritiek kan men vaak geweld zien alsmede bedreigingen.

 

Zij zijn dikwijls zeer impulsief met alle gevolgen van dien.

 

Zij vertonen een onverantwoordelijk gedrag, ook tegen naaste familie.

Het hebben van schulden is veel voorkomend.

 

Zij hebben nimmer lange termijnplannen, ze leven van de ene dag in de andere

en als ze plannen hebben kunnen die met de dag veranderen.

Hun leven is vaak inhoudsloos.

 

Zij hebben al op jonge leeftijd last van problemen, zoals liegen, diefstalletjes, vechtpartijen enzovoorts.

Zijn vaak gewelddadig tegenover mens én dier.

 

Psychopathie en jeugdcriminaliteit gaan hand in hand.

Hun a-sociaal gedrag gaat dan ook al vaak gepaard met vroegtijdige arrestaties en veroordelingen.

 

Zij houden niet van echte regelingen, afspraken en beloftes nakomen.

 

Zij kenmerken zich ook door een losbandig seksueel leven.

 

Zij hebben heel vaak meerdere relaties achter de rug.

Scheiden doen ze net zo gemakkelijk als trouwen of wonen dan met die, dan weer met een ander.

 

Zij hebben heel vaak al een indrukwekkend strafblad met en dat is opvallend: zeer veel verschillende delicten.

 

 

Let wel: dit is een handleiding, geen rechten kunnen hieraan ontleend worden.

 

Kent u een persoon met schulden en bijvoorbeeld twee keer gescheiden en in zijn of haar jeugd ook nog eens bekend van enkele knokpartijtjes?

 Dan mogen we zeker niet concluderen dat zo iemand een psychopaat is.

 Maar als alle bovenstaande verschijnselen in min of meerdere mate aanwezig zijn: dán, ja dan wordt het oppassen!

 

 

Silvia Videler.

 

5 januari 2008

 

Home

 

stats count

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN