Bron: BN-DeStem

 

“Rond 1600 komt

onze naam nergens voor”

 

 

broumels-1

 

Frans Broumels en Clementine Huisman-Broumels in het archief in Den Bosch

 op zoek naar zoveel mogelijk wetenswaardigheden over de familie.

 

 

 

 

broumels-2

 

Het gezin Broumels uit 1920, waarin de vader van Clementine Huisman-Broumels is opgegroeid.

Links bovenaan de dit voorjaar overleden Tante To.

De anderen zijn vlnr opa Piet, Clementine, oma Adriana, Mathilda, Jan, Pauline, Jo en uiterst rechts Marinus.

Die laatste is de vader van Clementine Huisman.

 

 

ROOSENDAAL - Nog steeds en na een speurtocht van vele jaren is Frans Broumels

er nog niet helemaal uit waar zijn achternaam nou precies vandaan komt.

 

In een Belgisch boek heeft hij gevonden dat het te maken zou kunnen hebben met Brummel, een plaatsje in Belgisch Limburg. “In de archieven rond 1600 komt de naam Broumels daar nergens voor. Wel Brouwmeels. Ik vermoed, weet haast wel zeker, dat onze naam daarvan is afgeleid. Ik ben van plan die uitgever toch nog eens te schrijven, dat het volgens mij niet helemaal juist is, zoals het in de Belgische boeken staat.” De man uit Den Bosch kan er uren over vertellen. Clementine Huisman-Broumels uit Roosendaal luistert aandachtig mee. Zij stammen beiden af van de voorvader, die in 1739 in Roosendaal is geboren. Ondanks diezelfde achternaam zijn ze geen directe familie van elkaar. De twee zijn pas met elkaar in contact gekomen, toen Frans verder ging met een onderzoek naar de familiegeschiedenis. Zijn vader was daar in 1973 al mee begonnen. Ook Cees Broumels, een broer van Clementine, ging aan de slag. Hij heeft prachtige kopieën weten te bemachtigen van originele aktes. En Cees was nou toevallig juist weer op zoek naar de vader van Frans... Zo hebben de Oost- en West-Brabantse families elkaar uiteindelijk gevonden.

 

“Tot 1550 heb ik het inmiddels aardig op een rijtje,” zegt Frans die zelf in Waalwijk is geboren en is opgegroeid. “Er zijn niet zoveel Broumelsen. Het grootste deel woont rond Roosendaal, een paar zijn er naar Zuid-Afrika vertrokken en dan heb je er nog een aantal in de omgeving van Luik, Eindhoven, Waalwijk en Nijmegen. De tak van Clementine is in elk geval veel groter dan die van mij. Voor zover wij nu weten, is het ooit rond Wuustwezel, Loenhout en Brecht allemaal begonnen. Daar woonde rond 1550 in het Land van Rijen, een deel van het toenmalige hertogdom Brabant, de familie Cornelis Jacobus Brouwmeels.” In de archieven wordt deze achternaam vervolgens op verschillende manieren geschreven. “Totdat een kleinkind van deze Cornelis Jacobus Brouwmeels naar Bergen op Zoom trekt en zich later, in 1675, als hovenier onder de naam Broumels in Roosendaal vestigt,” vervolgt Frans weer. Mooie en leuke dingen, maar ook trieste gebeurtenissen lopen als een rode draad door de verhalen, die Clementine en Frans over hun familienaam kunnen vertellen. Indirect heeft zo'n trieste gebeurtenis er ook toe geleid dat alle Broumelsen op zondagmiddag 19 oktober van 14.00 tot 17.00 uur bij elkaar komen in De Veestallen aan de Kade in Roosendaal.

 

Tussen de tachtig en honderd mensen worden er op deze bijzondere en unieke bijeenkomst verwacht. Zij kunnen daar niet alleen met elkaar praten, maar Clementine heeft ook een tentoonstelling samengesteld uit de duizenden foto's die zij bij en van de familie heeft mogen scannen. Sommigen hebben de foto's zelf gebracht. “Daar ben ik ze natuurlijk heel dankbaar voor.” Clementine, opgegroeid in de Josephwijk, komt uit een gezin van negen kinderen. Zes daarvan zijn nog in leven. “De aanloop naar die reünie dateert van vorig jaar, toen onverwacht mijn jongste zus Carla is gestorven,” vertelt Clementine. “Haar grote wens was ooit een boek te schrijven. Daar is ze in 1999 mee gestart, kort na de dood van onze andere zus Tilly. En in 2006 hebben we nog een zus (Riet) verloren. Nee, Carla heeft dat boek helaas niet kunnen afschrijven. Die taak heb ik nu op me genomen, maar ik doe het op een wat andere manier. Alle mensen die hiervoor inschrijven, krijgen op 24 december een dvd over de familie. Dat doen we op die datum, omdat dan precies vijftig jaar geleden mijn vader is overleden. Maar het is tevens ook weer de geboortedag van onze zus Carla. Ja, heel frappant.” Met het organiseren van de reünie wil Clementine ook een belofte nakomen aan tante To, de oudste van de familie. Zij was 97 jaar, maar heeft de bijeenkomst, waar zij zich al zolang op verheugde, net niet gehaald. Op 30 mei van dit jaar is tante To overleden.

 

“Je kunt gerust zeggen, dat wij de laatste jaren heel wat drama's hebben meegemaakt,” zegt Clementine die nu op de Kade woont. Dan tovert ze een collage van een uit 1884 daterend trouwboekje tevoorschijn. Het is het boekje van het echtpaar Konings-Maas. “Uit dat huwelijk stamt mijn oma. Eigenlijk was de tak Broumels-Konings het uitgangspunt voor die reünie, maar daar is dus later Frans met zijn familietak bijgekomen. Inmiddels kennen wij ze allemaal.” Frans heeft de afgelopen jaren in zijn onderzoek ook leuke dingen ontdekt. Zo kwam hij erachter dat er in de buurt van Luik nog een neef van zijn vader moet wonen. Frans zocht contact. “Die neef was een nakomertje. Hij had twee kinderen.” Ook dit familielid zal de reünie niet meer meemaken. “Hij is recent overleden,” vertelt Frans die inmiddels ook heel veel te weten is gekomen over de historie van zijn Roosendaalse naamgenoten. “In die hele stamboom zie je bepaalde beroepen nogal eens terugkeren. Veel Broumelsen hadden een administratief baantje, maar er waren ook slagers. We hebben zelfs ooit een landloper in de familie gehad. Uit aktes die zijn teruggevonden, weet ik dat ene Piet Broumels in de Molenstraat in Roosendaal een slagerij heeft gehad. Piet is in 1940 gestorven. Na de dood van zijn weduwe, drie jaar later, heeft zijn zoon Corry de zaak overgenomen. Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog deportatie van Corry en zijn winkelinventaris dreigde, fuseerde hij met slagerij Schutz in diezelfde Molenstraat. Bij weigering zouden de Duitsers hem hebben meegenomen. Overigens is die fusie meteen na de oorlog weer ongedaan gemaakt.”

 

Zo zullen er op die negentiende oktober meer grappige en minder leuke verhalen over de tafels van De Veestallen rollen. Zoals over de vele huwelijken die er, vaak met dispensatie, uit de naam Konings-Maas, zijn voortgekomen. “Ongelooflijk grappig allemaal,” zegt Clementine. Ze graait nog gauw even in een bak foto's. Daaruit komt een bidprentje uit 1883 tevoorschijn. Ene Gerardus Jacobus Broumels staat erop afgebeeld. “Dat is nou de oudste foto die wij hebben. Mooi hé...”

 

 

 

11 september 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN