Schrijven tegen de angst

 

 

trauma

 

 

Er is een eenvoudig middel om traumatische ervaringen te verwerken:

ze opschrijven.

 

 

Oorlogsveteranen hebben er vaak last van, maar slachtoffers of getuigen van een auto-ongeluk ook: het posttraumatisch stress-syndroom (PTSS). Ze krijgen nachtmerries waarin die ervaring terugkeert, ze zijn vaak bang en verward. Sinds enige jaren is cognitieve gedragstherapie het meest voorgeschreven, want het is een bewezen effectieve behandeling. Hierbij wordt de patiënt tijdens een aantal sessies aangemoedigd de traumatische ervaring te herbeleven, om de emoties die daarbij optreden onder controle te krijgen.

 

Relatief duur

 

Cognitieve gedragstherapie (CBT) is lastig en relatief duur. De Leidse psycholoog Arnold van Emmerik en zijn medewerkers hebben in een recent artikel in het vlakblad Psychotherapy and Psychosomatics laten zien dat een andere, minder belastende aanpak minstens zo goed werkt: schrijftherapie. Hierbij moesten patiënten hun ervaringen zo uitgebreid mogelijk beschrijven. Daarna moeten ze een denkbeeldige vriend die hetzelfde zou hebben ondergaan, vertellen hoe hij daar het beste mee kan omgaan. Vervolgens worden zijn adviezen op hemzelf toegepast. De patiënt formuleert dus als het ware zijn eigen behandeling. Tot slot moeten ze een brief schrijven aan iemand die met hun problemen geconfronteerd werd en vertellen hoe ze verder zullen gaan. De grote voordelen van deze aanpak zijn dat de patiënt het herbeleven zelf in de hand heeft, waardoor dit minder belastend is en dat de therapie grotendeels thuis kan worden uitgevoerd, begeleid via internet.

 

Essentiële pijn

 

Het is opmerkelijk dat een met CBT vergelijkbare, maar minder confronterende, aanpak net zo succesvol is. Je zou verwachten dat de emotionele pijn van het herbeleven essentieel is. Emmerik vermoedt dat een groot deel van het effect kan worden toegeschreven aan niet-specifieke eigenschappen, zoals aandacht, steun, begrip en het elke week krijgen van een duidelijke opdracht. “Maar alhoewel de therapieën effectief zijn, liet ons onderzoek ook zien dat eenderde van de deelnemers daarna nog steeds lijdt aan PTSS. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij de behandeling van alle andere psychologische problemen. Een groot aantal mensen heeft geen baat bij welke behandeling dan ook.” Emmerik wil nu gaan onderzoeken welke ‘zachte,’ op acceptatie gerichte therapieën deze mensen wellicht toch kunnen helpen om met hun symptomen te leren leven.

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

9 juli 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN