Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/7781304/Schrikbewind-in-De-Koepel.ece

 

‘Schrikbewind’ in De Koepel

 

 

image002

 

De koepelgevangenis in Breda

(Foto: Kees Wittenbols – 2006)

 

 

BREDA – In de Bredase koepelgevangenis De Boschpoort heerst volgens personeelsleden ‘een schrikbewind.’ De problemen in De Koepel zouden spelen sinds het aantreden van de huidige directie in oktober 2009. De onrust vormt voor de SP aanleiding om in de Tweede Kamer vragen te stellen over de situatie in de De Boschpoort. De driekoppige directie heeft zich buitengewoon impopulair gemaakt bij een groot deel van de medewerkers. Het personeel verwijt de directie mensen onheus te behandelen en tegen elkaar op te zetten. De verziekte werksfeer zou onder meer leiden tot ziekteverzuim en tot spanningen met de gedetineerden. Directievoorzitter Roos Hamers verblijft voor vakantie in het buitenland. Voor een reactie wordt naar Den Haag verwezen.

 

Het personeel trok eerder bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Den Haag aan de bel, maar vond daar naar eigen zeggen geen gehoor. Een woordvoerder van de DJI speekt dit tegen. Er zou naar aanleiding van de brief een bijeenkomst zijn belegd in De Koepel. Volgens de DJI zijn er in De Boschpoort hooguit spanningen die te maken hebben met de reorganisatie van het gevangeniswezen. Behalve het personeel zijn ook veel gedetineerden ontevreden. Van januari tot juni dit jaar zijn er net zoveel klachten ingediend als in heel 2009. Sinds eind 2009 hebben vier gevangenen een eind aan hun leven gemaakt. De DJI erkent dat het om een bovengemiddeld hoog aantal gaat, maar ziet geen enkel verband met de personele onrust. De vele klachten zouden vooral het gevolg zijn van de veranderingen in het dagprogramma voor de gedetineerden. Geroddel en manipulaties. Ze zouden in gevangenis De Boschpoort aan de orde van de dag zijn. Het personeel wijst voornamelijk in één richting: de directie.

 

Meerdere personeelsleden hebben tegenover deze krant hun beklag over de drie vrouwelijke directieleden gedaan. Het gaat om zowel lager als hoger personeel. Deze krant kreeg recent een anonieme klachtenbrief die ondertekend was namens het personeel van de penitentiaire inrichting. De briefschrijvers reppen over ‘een schrikbewind,’ een term waarin de andere bronnen zich unaniem kunnen vinden. “We begrijpen dat er gereorganiseerd moet worden, maar het gaat ons om de manier waarop dat gebeurt. Onder eerdere directies waren er nooit ernstige fricties als we weer eens moesten reorganiseren. De werksfeer is nu volledig verziekt. Deze directie geeft volkomen ten onrechte af op haar voorgangers en heeft totaal geen oog voor het personeel. Ze zit er alleen maar voor zichzelf. Mensen die ze niet mogen, zijn de klos. Ze worden afgebrand om zo plaats te maken voor anderen. Het zijn misselijk makende praktijken,” zegt een personeelslid anoniem. Uit angst voor represailles wil niemand onder naam in de krant. Ook de eigen ondernemingsraad (OR) wordt diep gewantrouwd. “Dat is een verlengstuk van de directie. Hebben we helemaal niets aan.” Volgens enkele bronnen is er ook geen vertrouwen in de vakbonden. De Abva/Kabo en Juvox zijn volgens de woordvoerders onbekend met de klachten. Van de 310 personeelsleden (op 442 detentieplaatsen) is minder dan de helft aangesloten bij een bond.

 

OR-voorzitter Fred de Rooij van De Boschpoort herkent zich niet in de klachten over de leiding. “Het gaat hier goed. Er is sprake van duidelijk beleid. Misschien dat er mensen zijn die daar moeite mee hebben, maar ik ken er genoeg die positief zijn,” zegt De Rooij die tevens regiovoorzitter is van de gevangenisbond Juvox. De reorganisatie van het gevangeniswezen is volgens alle betrokkenen zeer ingrijpend. Volgens de bonden gaat deze mogelijk gepaard met verlies aan werkgelegenheid. Uit de intentieverklaring van de DJI blijkt dat wordt ingezet op de begeleiding van personeel naar ander werk binnen DJI, Justitie en Rijk. Dat leidt in de praktijk vaak tot onvrijwillige verplaatsing van personeel, melden diverse bronnen. In meer gevangenissen in Nederland heerst hierover onvrede. De SP heeft recent onderzoek gedaan onder gevangenispersoneel en is zeer kritisch. Volgens de SP staat het water veel mensen tot aan de lippen en is er geen ruimte meer voor verdere bezuinigingen.

 

 

 

11 december 2010

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN