Bron: http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/6717636/Screening-van-peuters-blijkt-zeer-effectief.ece

 

Screening van peuters blijkt zeer effectief

 

 

De kleine Finn slaat er lustig op los op zijn trommeltje.

Volgende week is het lustrum van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal

en nu al wordt druk geoefend voor het feest in De Kring.

 

trommelen

 

ROOSENDAAL - Negentig procent van de kinderen van twee tot vier jaar met een achterstand, wordt op tijd behandeld. Dat is het gevolg van de samenwerking van thuiszorg, peuterspeelzalen en de gemeente. Nu wordt beleid uitgezet om álle kinderen van nul tot zeven die met een (taal- of ontwikkelings)achterstand kampen, op te sporen en te behandelen. Daarvoor is een stuurgroep opgericht, waarin ook SIW, basisonderwijs en kinderopvang zijn vertegenwoordigd. Directeur Ko van Aalst van de tien jaar bestaande Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR) geeft aan dat er al veel bereikt is op het gebied van extra aandacht voor ‘zorgkinderen.’ Dat is te danken aan de zorgvuldige signalering op het consultatiebureau, de intensieve observering in de peuterspeelzaal en de mogelijkheid om een pedagogisch staffunctionaris in te zetten.

 

Is een kind eenmaal ingedeeld in de ‘doelgroep’ (van kinderen voor wie extra zorg nodig is), dan wordt daar in de peuterspeelzaal rekening mee gehouden. Die kinderen zitten in gewone groepen met andere kinderen, maar krijgen wel extra aandacht, “voor- en vroegtijdige educatie” heet dat. Kleintjes met een achterstand die geen extra aandacht krijgen, lopen een grote kans zorgkinderen te blijven. Bij hen ontwikkelen zich eerder leer- en of gedragsproblemen, zoals pestgedrag of ADHD-achtig gedrag. Van Aalst: “Je voorkomt dus maatschappelijke schade, als je een kind in een vroeg stadium extra aandacht geeft. In het basisonderwijs merken ze dat al en omdat de screening nog verfijnder wordt, zal de uitval daar in de toekomst nog verder afnemen. We gaan nu proberen ook de kinderen te bereiken, van wie de ouders vinden dat ze niet naar de opvang of de speelzaal hoeven. Pas als we die groep ook kunnen bereiken, kunnen we streven naar honderd procent aandacht voor alle kinderen voor wie het nodig is.”

 

Deze week hield de SPR een symposium, volgende week gaan de kinderen uit de peuterspeelzalen feest vieren. Tijdens een feestvierdaagse trakteert de SPR op taart en fruit, worden feestliederen ingestudeerd en is als afsluiting een spetterend theaterfestijn gepland in schouwburg De Kring. Deze week wordt al driftig geoefend in de diverse peuterspeelzalen. In De Singel, ondergebracht in de gelijknamige basisschool, is het programma ook aangepast. Leidster Veronique Hanny legt uit dat structuur heel belangrijk is voor de kleintjes. “Als we een feest gaan vieren en we afwijken van het normale programma, bereiden we de kinderen daar goed op voor. Ze hebben heel sterk behoefte aan structuur. Daarom oefenen we nu al met een taart, mogen ze zich feestelijk kleden en zijn de liedjes aangepast. Zelfs op het bezoek van de krant hebben we de peuters voorbereid.” De kleine Finn vindt het allemaal prachtig. Op de tonen van het lied Peuterfestival slaat hij er lustig op los op zijn trommeltje. De vriendjes en vriendinnetjes uit de groep blijven niet achter. Ze klappen, zingen en springen. Zodat ze volgende week in De Kring helemaal uit hun dak kunnen gaan.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Peuterspeelzalen

 

In de hele gemeente Roosendaal zijn 22 peuterspeelzalen.

 

Daar gaan 881 kinderen van twee tot vier jaar heen.

 

Er werken in totaal 81 leidsters.

 

Steeds vaker zijn peuterspeelzalen ondergebracht bij basisscholen.

 

Niet alle ouders sturen hun kind naar de speelzaal.

Er is ook kinderopvang en dan is er nog een groep ouders die haar kind thuis houdt.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

21 mei 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN