Bron: www.bndestem.nl

 

Sint Elisabethsvloed tot leven gebracht

 

 

HANK - Op 18 november 1421 luidde de klok van Aernswaert om 9 uur ‘s morgens.

Geen oproep om naar de kerk te gaan, maar het moment dat de bewoners geld

moeten afdragen aan de heer die op het kasteel van Dussen woont.

 

 

Het waait hard. Wachtend tot ze afgeroepen worden, schuilen de bewoners bij de smid. Die nacht overspoelt een door storm opgezweepte vloedgolf het noordwestelijk gelegen dorp Dubbeldam. In het achterland breekt het ontketende water dijk na dijk; dorp na dorp gaat ten onder. Die nacht verdwijnt de graanschuur van Holland, de Groote Hollandse Waard. Die nacht ontstaat De Biesbosch. Die nacht verdwijnt ook Aernswaert, het dorp dat nu Hank heet. En de vloedgolf, die we de Sint-Elisabethsvloed noemen? Die komt pas bij Waalwijk tot stilstand. Wat er aan voorafging? Wie er in de verdronken dorpen woonden? Hoeveel dorpen er verdronken, hoeveel mensen stierven? We kunnen er slechts naar gissen. Dat deed amateurhistoricus Louis de Bot uit Hank ook, heel lang. En toen schreef hij er een boek over “25 jaar heb ik ermee in mijn hoofd gelopen. Ik was intensief met de geschiedenis van de streek gaan leven. Ik wist waar dorpen hadden gelegen, waar de oude bedding van de Maas had gelopen. Zo kreeg ik een beeld van de ramp die zich toen voltrok.”

 

De Bot, secretaris van de Stichting Archiefkring Hank, had eigenlijk journalist willen worden, maar het leven bracht hem op een ander spoor. Nu met VUT, besloot hij dat het er maar eens van moest komen: “Je zult het geloven of niet, maar ik heb dat boek in vier weken geschreven. Begin maart heb ik tegen mijn vrouw Bep gezegd: je moet me een maand niet storen. Ik ben achter het beeldscherm gaan zitten en ben aan de slag gegaan. Soms om vijf uur 's ochtends uit bed, als ik een ingeving had en dan maar tikken. Achteraf is het net of ik een maand in trance ben geweest.” Het resultaat noemt De Bot een “feitenroman.” “Kijk,” zegt hij, “ik had natuurlijk een dorre opsomming van feiten kunnen geven. Dat leest niemand. Ik wilde dat epos van die vloed die van zo grote betekenis is geweest, leesbaar maken, vermenselijken, zodat je je kunt voorstellen wat er gebeurd is.” Gewapend met zijn historische kennis kroop hij in de tijdmachine en liet zich terugvoeren naar de maanden die voorafgingen aan de Sint-Elisabethsvloed. Als journalist van gisteren zag hij de graanvelden van die ene weidse polder, bezocht in gedachten de dorpen, dwaalde door de streek en luisterde naar de mensen, vooral naar de mensen van Aerntswaert, het dorp waarvan de resten nog in de Buitendijk van Hank zitten en waarop Hank is gebouwd.

 

De Bot bouwde zijn verhaal op een solide, overzichtelijke chronologische structuur, beginnend in mei 1421. De verzonnen personages zijn dienstbaar aan de feiten. Tegelijkertijd geeft hij de lezer inzicht in het functioneren van de bloeiende streek, die in de driehoek tussen de kerktorens van Gorinchem, Dordrecht en Geertruidenberg lag. Dat was in een tijd dat de Maas een stuk noordelijker stroomde, de Donge bij Hank (Aernswaert) in de Maas kwam en de kasteelheer van Dussen nog grote feesten gaf, waar hoofdpersoon Wouter op bezoek gaat. Diezelfde Wouter zien we door Geertruidenberg zwerven, waar de schout net iemand aan de schandpaal heeft gezet. En waar de boeren van Aernswaert hun graan en groenten op de markt verkopen. De Grote Waard gaat ten onder als de bieten van het land zijn. De Bot: “Het is een verwoestende vloedgolf geweest, ontstaan op de Noordzee, een vloedgolf die met reuzenkracht de dijken brak in het hart van Nederland, 60 kilometer landinwaarts.” De vloed vermorzelt huizen, vee en mensen. Ook tussen Oosterhout en Geertruidenberg is het één grote watervlakte. In Waalwijk worden 61 aangespoelde lijken begraven. De Bot: “In Aernswaert is het toen akelig stil geworden.”

 

 

Dese see is egt te hoog”

 

De roman van Louis de Bot, Dese see is egt te hoog, is tegen een intekenprijs van € 16,75 verkrijgbaar bij de stichting Archiefkring Hank, tel. 0162-402807. Na de intekentijd wordt de prijs € 19,75 en is het boek verkrijgbaar via e-mail louisdebot@hetnet.nl. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Archiefkring Hank.

 

 

 

Zie ook: Hank in beeld

 

 

 

25 oktober 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count