‘Soldaatje spelen’

 

Door: Frank de Vries

 vriesfvm@zonnet.nl

 

 

slagveld

 

 

Door alle eeuwen heen en overal hebben (burger)oorlog en strijd verwoestingen aangericht.

 

Soms - en veelal - werden (cultuur)monumenten voor altijd vernietigd voor het nageslacht.

En telkens opnieuw bouwden de overlevenden hun vernielde omgeving weer op en vaak mooier en groter en met nieuwere technieken.

 

Maar… ten koste van wat?

De miljoenen doden. Meestal onwetende burgers, die door “machtswellustelingen” werden gedwongen om ‘soldaatje te spelen.’ Deze mannen werden van hun dagelijks werk gehaald, kregen wat handgeld, die in de meeste gevallen in hun eigen zak bleef zitten, waardoor achtergelaten vrouw en kinderen geen kostwinner meer hadden en maar moesten zien hoe ze - zonder enige sociale opvang en zeker niet uit de geestelijkheid - rond moesten komen. Manlief werd dan meestal - met duizenden andere gedwongen soldaten - naar een ander deel van het land gezonden in afwachting van hun “run op de vijand.” De krijgsheren zaten op afstand te paard en dirigeerden hun troepen “als schaakstukken op afstand.” Na - aan beide zijden - hun tactiek aan hun legeraanvoerders te hebben verteld, werd de bazuin geblazen en de trommel geroffeld en renden beide legers op elkaar in. Na elkaar de meest vreselijke snij- steek- en hakverwondingen toe te hebben gebracht gingen de restanten van het leger, waarvan de meesten in het veld achterbleven, hardlopend er vandoor en de krijgsheren in galop erachter aan of... meestal zagen die dat al eerder aankomen en waren al gevlucht. Dit gebeurt nog steeds overal tot op de dag van vandaag! De overwinnaars plunderden hun slachtoffers en verzorgden hun eigen gewonden (er was toen heus nog geen Rode Kruis). Als er een dorp of stad in de buurt was, dan mochten de soldaten zich lekker uitleven op de (vrouwelijke) bevolking en plunderden dat een lieve lust was. (Gebeurt nu nog).

 

Ook in die tijden kwam de resterende bevolking weer tot zichzelf en bouwden dorp en stad weer op. Boeren gingen weer naar hun landerijen en de handel bloeide weer op, tot... een volgende krijgsheer op kwam dagen met zijn “huurlingen,” met de bedoeling via een veldslag het land weer te mogen inpikken van de nabijgelegen landeigenaar. Zo hebben de meeste “historisch en overerfde rijken der aarde” hun vermogens vergaard!

 

In elke schaalvergroting gebeurt dit nog iedere dag in onze wereld.

En elke keer wordt de schade weer hersteld en de slachtoffers weer ‘vergeten’ of postuum een waardeloos lintje toegegooid. Ik stel dit met de vraag: “Wie in dit krijgsheerspel stak zijn vinger op met de woorden: ik wil niet aan uw spelletje deelnemen. Ik wil helemaal geen held zijn. Ik wil nog lang niet dood. Ik wil niet doodgaan, omdat u zo graag wat meer land wil. Ik wil mijn leven niet offeren, mijn vrouw en kinderen als weduwe en wees achterlaten, ten prooi aan armoede en vernedering. U, krijgsheer zal zich ons en hun lot niet aantrekken, nadat u uw overwinning binnen heeft en alleen maar meer (belasting) geld (vermogen en bezit) kan innen!”

 

Dit gaat tot de dag van vandaag door!

Onze overheid dwingt ons ook. Onze overheid trekt zich ook geen moer aan van wat “het Volk” wil. En ook moet ik toegeven, dat ook vandaag “het Volk” nog net zo naïef, dom en gelaten zich door ‘het Gezag’ naar hun ondergang laat leiden, omdat zij niet willen leren van de geschiedenis! Een ‘gezag’ dat zich nu laf door de agressieve sekte der moslims laat dicteren, uit angst geen olie meer te krijgen en politiek gezien niet genoeg autochtone stemmen meer denkt te krijgen, om hen comfortabel in het ‘pluche’ te blijven laten zitten. Straks..., als ze ooit inzicht krijgen, dat Mohammed toch ‘Hitler’ blijkt te heten, dan zullen zij als bovenomschreven krijgsheren weer het volk opdragen ‘als hun helden’ de wapens op te nemen om ‘het Vaderland te redden!’ Ze bedoelen, dat ‘het domme volk’ zich weer moet laten afslachten om hun posities zeker te stellen! Eerst zullen ze ons land ontvluchten, dan stellen ze dat ze ons land vanuit het veilige buitenland zullen ‘besturen’ en... mochten we er toch nog in slagen de moslims terug te dringen naar hun oorspronkelijke woongebieden in de woestijnen, dan keren zij weer terug in Nederland om zich door het domme volk als “redders” te laten toejuichen en weer terugkeren in het Haagse pluche, van waaruit zij weer dezelfde blunders zullen uitvoeren, die op termijn weer tot de volgende clash zullen leiden.

 

Er zullen altijd wel mensen overleven.

Mao heeft in de zestiger jaren al gezegd, dat “zelfs als er een wereldoorlog uitbreekt die met atoombommen zal worden uitgevochten, zullen er altijd genoeg chinezen overblijven!” En... hij heeft mijns inziens gelijk. Misschien niet letterlijk chinezen, maar toch genoeg mensen van welk ras dan ook. Ik wens alleen niet zo'n ongewild slachtoffer te worden van de egoïstische ambities van “wie dan ook!” Dus... ik wil ook niet hopen en beamen, dat met een dom: “laisser faire, laisser passé,” ik ongewild een voorspelbaar slachtoffer wordt. Geschiedenis dient uitsluitend om ervan te leren, om niet opnieuw dezelfde fouten op te roepen, zoals nu, het binnenhalen van ‘Het (moslim)paard van Mekka.’

 

 

 

F. de Vries.

Alphen a/d Rijn.

 

 

15 januari 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN