Bron: http://www.bndestem.nl/regio/breda/7218820/Speciaal-onderwijs-luidt-de-noodklok.ece

 

Speciaal onderwijs luidt de noodklok

 

 

school

 

 

BREDA - Tientallen kinderen uit West-Brabant met gedragsproblemen die eigenlijk naar het speciaal onderwijs moeten, zullen komend schooljaar noodgedwongen in het reguliere onderwijs blijven. De scholen voor speciaal onderwijs in de regio zijn tot de laatste plaats bezet. “Een zorgelijke situatie,” zegt Stan Hofkes, bestuursvoorzitter van Het Driespan, de stichting die in West-Brabant het onderwijs voor leerlingen met gedragsbeperkingen regelt. De stichting, die dertien scholen onder haar hoede heeft, maakt de laatste jaren een enorme groei door. Tot dit jaar is Het Driespan er telkens in geslaagd leerlingen in de scholen voor speciaal onderwijs te plaatsen. Maar vanaf nu kunnen er het hele school jaar 2010-2011 geen leerlingen meer worden geplaatst. Een groot aantal kinderen staat op de wachtlijst.

 

“We nemen nu al meer leerlingen op dan eigenlijk zou moeten. In het speciaal onderwijs aan basisschoolleerlingen is dertien kinderen per klas het maximum. In het speciaal voortgezet onderwijs is dat zeven leerlingen. Maar in heel veel klassen zitten wij daarboven,” zegt de voorzitter. Het Driespan zal niet direct overgaan tot uitbreiding van het aantal plaatsen. Dat heeft te maken met bezuinigingen van de overheid op het speciaal onderwijs, stelt Hofkes. In 2012 voert de overheid budgetfinanciering in. “Dat betekent dat het aantal leerlingen voor wie wij geld krijgen, gefixeerd zal worden op de teldatum 1 oktober 2008. Op dat moment hadden wij 1356 leerlingen,” zegt hij. “Maar op dit moment zitten er 1440 leerlingen op de scholen. Dat betekent dat er na 2012 ruim tachtig leerlingen meer op de scholen zitten dan het ministerie financiert. Schoolbesturen zullen het verschil moeten betalen.” Hofkes heeft een brandbrief over de ontstane situatie gestuurd naar de besturen van alle reguliere scholen in West-Brabant. De bestuursvoorzitter dringt daarin aan op een overleg met de besturen.

 

“Wij willen voorkomen dat schoolbesturen straks plotseling geconfronteerd worden met extra kosten. We zijn de afgelopen jaren voortdurend tegemoet gekomen aan de groeiende vraag om leerlingen te plaatsen. Maar nu, al zouden we het willen, we kunnen het niet. Ik vind dat elke leerling recht heeft op onderwijs waar hij het beste tot zijn recht komt. Nu de overheid allerlei bezuinigingen oplegt, kunnen we dat streven niet realiseren.” www.hetdriespan.nl.

 

 

Lees ook:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal_onderwijs

 

 

 

2 september 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN