Bron: www.bndestem.nl

 

Speurend naar het wonder van het

alledaagse daglicht

 

 

BREDA - In zijn 89-jarige leven heeft hij niet één fotoboek uitgebracht.

 

 

 

En slechts één maal heeft hij - bijna aan het eind van dat lange leven en dan nog maar heel kort - een fractie van zijn totale oeuvre geëxposeerd. Toch zijn de foto's van Henk Werschkull (1897-1987) onmiddellijk als de zijne herkenbaar. Dat komt door zijn hoogst persoonlijke stijl, die talloze Bredanaars vertrouwd is, óók als zij niet meer op die wat lastige naam van de maker kunnen komen. Wie één keer een foto van de in 1920 voorgoed naar Breda verhuisde Düsseldorfer heeft gezien, herkent voortaan elke volgende foto van Heinrich Wilhelm Johann Werschkull. Kan niet missen. Geen ander heeft het wonder van de lichtval in de straten van Breda en op de paden van het Mastbos tegelijk zo indringend, sereen en magistraal kunnen vangen. Werschkull - die pas in Breda met fotograferen begon - was in zijn eigen omgeving dan ook altijd op jacht naar de effecten van het natuurlijke licht. Hij kende per uur van vrijwel elk plekje in de Bredase binnenstad de lichtval, zoals een ander weet hoe de wijzers van de klok op dat tijdstip zullen staan. Het daglicht te vatten in stemmige, sfeerrijke, ingetogen - nooit schreeuwerige - beelden, was het grootste genoegen van de werktuigbouwkundig tekenaar (HKI/Enka), die in al zijn bescheidenheid decennialang een opmerkelijke figuur was in de stad. Daarin gedurig met fiets en camera op pad, was hij herkenbaar aan zijn opvallende grijze haardos, waarmee het licht evenzeer een eigen spel speelde.

 

Van dat laatste denkelijk onbewust, speurde de drager onderwijl naar de details die het stadse leven zijn terloopsheid ontnemen, wanneer de zon er met zijn bundels vat op krijgt. Het verklaart meteen de titels van zijn twee postuum uitgebrachte albums. Acht jaar na zijn dood op 29 mei ‘87 verscheen het inmiddels uitverkochte “Fotograaf van het licht” bij het Bredase Gemeentearchief. Weer dertien jaar later is er nu dan Breda belicht. De uitgave telt een tachtigtal foto's uit de periode 1928-‘82 die, op één na, nooit eerder zijn gepubliceerd. Het bekijken van die platen geeft niet alleen groot esthetisch genoegen. De opnamen hebben ook een sterk nostalgische kwaliteit. Want zelfs de meest herkenbare plekjes in het stadshart zijn nu niet meer hetzelfde. Het-Breda-van-Werschkull is mét zijn fotograaf voorgoed in het verleden opgenomen.

 

 

“Henk Werschkull. Breda belicht,” Van Ierland Uitgeverij: € 24,95

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

Henk Werschkull

 

Als een Rembrandt met camera kon fotograaf Henk Werschkull toveren met de lichtval. Het alledaagse daglicht maakte hij bijzonder op zo’n 30.000 foto's, waarop hij maar hoogstzelden datum en plaats vermeldde. Zijn zoon Jaap Werschkull en uitgever John van Ierland staken anderhalf jaar in de samenstelling van ‘s mans tweede postume fotoboek, het net verschenen “Breda belicht.”

 

 

 

30 december 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN