Bron: www.bndestem.nl

 

Stad aan het water is geen droom meer

 

 

zee

 

 

De slechte waterkwaliteit van de Binnenschelde zorgt er

voor dat er regelmatig problemen met algen zijn

waardoor zwemmen wordt ontraden, zoals in de zomer van 2009.

 

 

BERGEN OP ZOOM - De ambitie om van Bergen op Zoom weer een stad aan het water te maken is geen droom meer. Zegt burgemeester Han Polman. Want het uitbaggeren van de Binnenschelde om er een vaargeul te maken richting de oude stadshaven is wel degelijk mogelijk en lijkt zelfs betaalbaar. In recente sessies met de provincies Noord-Brabant en Zeeland, Rijkswaterstaat en waterschap Brabantse Delta is namelijk de gedachte ontstaan om de baggerspecie die vrijkomt uit de Binnenschelde te gebruiken voor de zogeheten zandhonger in de Oosterschelde. In die zeearm spoelt elk jaar zand weg, waardoor zandplaten verschrompelen. Rijkswaterstaat probeert dat tegen te gaan, onder meer door zand aan te voeren. De Binnenschelde zou een prima leverancier zijn. “Maar niet alleen de zandhonger speelt, ook is Rijkswaterstaat bezig te kijken naar het ophogen van de Oesterdam. Die is namelijk niet op Deltahoogte,” zegt wethouder Ad van der Wegen. “In dat kader is ook de gedachte ontstaan om de Molenplaat deels af te graven en de grond te gebruiken voor de Oesterdam.”

 

Als Bergen op Zoom de baggerspecie uit de Binnenschelde op die manier kwijt kan, is een belangrijke stap gezet. Want de bagger is via pijpleidingen richting Oosterschelde te brengen. De afstand tussen Oesterdam/Oosterschelde en de Binnenschelde is niet groot. Het uitbaggeren van de Binnenschelde is nodig om een havenkanaal te maken, voor het moment dat ooit de kans bestaat de oude haven met de Binnenschelde te verbinden. Maar uitbaggeren van een (deel van) van de Binnenschelde is ook gewenst om plannen voor een jachthaven in die plas mogelijk te maken. En het uitdiepen van de Binnenschelde is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Let wel, zegt Polman, het gaat allemaal om de langere termijn. “Vraag me niet of dit binnen vijf of tien jaar gaat gebeuren. Maar dit haalt onze ambities om van Bergen op Zoom weer een stad aan het water te maken dichterbij. Want als er op deze manier werk met werk kan worden gemaakt is dat geweldig.”

 

In de gesprekken met onder meer Rijkswaterstaat, de provincie en Brabantse Delta in zogeheten ‘waterateliers’ is ook bedacht dat het simpeler is om de dam in de Noordlandseweg die nu de Kop van ‘t Hoofd en de Molenplaat met elkaar verbindt weg te halen dan een dure sluis te bouwen. Probleem is dan wel dat de Binnenschelde leegstroomt. Tussen het waterniveau in de Binnenschelde en die van het Volkerak-Zoommeer zit namelijk een niveauverschil van 3 à 3,5 meter. Dat geeft meteen ook aan, hoe fors er gebaggerd moet worden om een open Binnenschelde in de toekomst mogelijk te maken. De gedachten over wat te doen met de Binnenschelde staan los van de Bergse Plaat, de woonwijk die aan de plas ligt, benadrukken Polman en Van der Wegen. “We kunnen de waterpartijen in de Bergse Plaat loskoppelen van de Binnenschelde, waardoor we het niveau van het water en van het grondwater op peil kunnen houden. Dat moet voor de bewoners een geruststelling zijn.” Wel moeten er de nodige damwanden worden geplaatst om dit ook mogelijk te maken. Maar dat is te doen, zegt wethouder Van der Wegen.

 

Uit onderzoek naar de bodem van de Binnenschelde dat recent is uitgevoerd, is komen vast te staan dat er geen sprake is van chemische verontreiniging. Wel zitten in de bodem voedingsstoffen die ook in de toekomst voor verslechtering van de waterkwaliteit kunnen zorgen, zelfs na het baggeren van een (deel van) de Binnenschelde. Daarom is in de ‘waterateliers’ volgens Van der Wegen ook gesproken over het eventueel aanbrengen van een afdekkende laag over de bodem om zo de waterkwaliteit hoog te kunnen houden.

 

 

 

7 mei 2010

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN