Steeds meer racisme en

discriminatie op internet

 

 

Het aantal meldingen van cyberhaat bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen

en Racismebestrijding (CGKR) steeg in 2007 indrukwekkend.

 

Tegelijk blijft het blokkeren van websites die openlijk aanzetten

tot racisme en discriminatie bijzonder moeilijk.

 

Van negationistische werken tot pamfletten om de strijd van Hitler verder te zetten, het staat in duizenden varianten te lezen op tal van racistische en neonazistische websites. Opvallender nog is dat de haatzaaiende websites, hoewel ze bekend zijn, doorgaans gewoon blijven bestaan.

 

Vorige week diende het Nederlands Meldpunt Discriminatie Internet een klacht in tegen Landstorm-records.org. Het is een website van de neonazistische organisatie Blood & Honour die neonazipropaganda, racistische games en white power-muziek slijt en die het voorbije jaar tienduizenden surfers over de vloer kreeg. Voorlopig is de website nog online, maar daar zou eerstdaags verandering in moeten komen. Ook in België zijn er voorbeelden van neonazistische websites die werden opgedoekt. Zo verdween twee jaar terug de website van Bloed Bodem Eer en Trouw (BBET), op het moment dat het gerecht in actie kwam tegen de Vlaamse extremistische vleugel van Blood & Honour omdat die terroristische acties plande. Het sluiten van websites blijft echter de uitzondering op de regel. “Nochtans kregen we in 2007 een pak meer meldingen binnen van cyberhate,” zegt CGKR-directeur Jozef De Witte. “Concrete cijfers kunnen we pas morgen geven bij de bekendmaking van ons jaarrapport, maar de tendens is onmiskenbaar. Doordat het belang van internet als medium groeit, wordt ook het probleem van aanzetten tot racisme via die weg almaar groter.”

 

Veel heeft te maken met de moeilijkheid om te achterhalen wie er achter een website zit. “Het is vandaag zeer gemakkelijk om een persoonlijke website te openen zonder persoonlijke gegevens achter te laten,” zegt professor Jos Dumortier, hoofd van de onderzoekseenheid Recht en Informatica aan de KU Leuven. “Soms kan dat zelfs gratis wanneer je aanvaardt dat er wat reclame verschijnt. Dat de hosts die de webruimte aanbieden nauwelijks identiteitsgegevens vragen, maakt het zeer moeilijk om uit te vissen wie er achter zo'n site schuilgaat.” Bovendien is het perfect mogelijk om, met de adem van het gerecht in de nek, razendsnel van host te wisselen. “Door de inhoud te kopiëren en naar een nieuwe site te versturen blijven de mensen achter dergelijke websites vaak ongrijpbaar,” zegt Jos Dumortier. “Ik herinner me een website waarop een ontevreden klant opriep om een Vlaamse ambtenaar het leven zuur te maken. Er ging echt wel dreiging van uit en toch heeft het zeer lang geduurd vooraleer men de website kon stilleggen.” Nog moeilijker wordt het wanneer er gekozen wordt voor buitenlandse providers. Zeker in de Verenigde Staten, waar het first amendment over de vrijheid van meningsuiting sterk doorweegt. “Providers durven daar doorgaans geen klanten af te sluiten uit angst voor een schadevergoeding,” zegt Jos Dumortier. “Vaak zijn de teksten in het Nederlands of het Frans en kiest men ervoor om, zelfs wanneer er vanuit België druk wordt uitgeoefend, een website gewoon open te houden. We zien gelukkig wel meer en meer meldpunten opduiken op internet, ook in de VS. Ook de internationale samenwerking loopt steeds beter, maar het blijft een zeer traag proces.”

 

De extremistische websites doen er van hun kant ook alles aan om de eigen identiteit en de identiteit van de gasten op hun fora geheim te houden. Op de neonazistische website van Stormfront bijvoorbeeld, staat een heel item over hoe de eigen identiteit met succes afgeschermd kan worden. En de neonazi's hebben hoop voor de toekomst. “De meeste mensen weten niet dat er overal bezielde programmeurs bezig zijn met het ontwikkelen van software die onze toekomstige vrijheid moet garanderen,” schrijft een forumgast. “De beste manier om die mensen te steunen is door van hun gratis software gebruik te maken. Het is nu al zover dat je met behulp van het TOR-netwerk al geheel anonieme websites kunt runnen, die slechts via steeds veranderende rendez-vouspoints (IP-adressen) benaderd kunnen worden. Het IP-adres van de webserver is dus niet te achterhalen, dit is naar internetbegrippen bijna magie...” Volgens Jozef De Witte komt het eropaan de eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. “Reageer altijd zelf op racistische mails of websites en meld ze ook altijd. Daarnaast is het de taak van het CKGR om een tandje bij te steken. Ook politie en justitie zouden meer kunnen doen. Neonazistische websites zijn, ondanks de stijging van het aantal klachten, marginaal. We moeten ervoor zorgen dat dit gedachtegoed ook gemarginaliseerd blijft.” (Tom Cochez).

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

25 juni 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN