Bron: www.bndestem.nl

 

Stille ramp in

het buitengebied van Brabant

 

 

In het buitengebied van Brabant begint zich een stille ramp af te tekenen in de

vorm van de komst van duizenden vierkante meters megastallen.

 

In de loodsen zitten levende dieren, dicht op elkaar gepakt.

 

Zij krijgen nauwelijks daglicht en aandacht.

 

 

De dieren worden puur als economisch product behandeld met als doel om in zo kort mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten in vlees te worden omgezet. Bedrijven van ruim 15.000 varkens, honderdduizenden kippen of 1.000 runderen zijn geen uitzondering. Aan deze bedrijfsvoering kleven veel nadelen. Zo zijn megabedrijven schadelijk voor de gezondheid van mens en dier, vernielen het landschap en de natuur, zorgen voor verkeersonveiligheid en verhinderen de verbetering van dierenwelzijn en de omschakeling naar biologische landbouw. Waar zoveel dieren erg dicht op elkaar worden gehouden is de kans op ziektes en epidemieën groot. Door het toedienen van antibiotica, ook aan gezonde dieren, wordt geprobeerd de uitbraak van ziektes te voorkomen. Hierdoor worden bacteriën resistent, dat wil zeggen dat ze niet meer met antibiotica kunnen worden bestreden.

 

De antibiotica resistente bacteriën kunnen op mensen overgaan, met soms fatale gevolgen. De MRSA bacterie is hiervan een voorbeeld. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 60 procent van de varkensbedrijven en 88 procent van de kalverbedrijven besmet is met de MRSA-bacterie. In ziekenhuizen worden patiënten die besmet zijn met dit soort bacteriën geïsoleerd. Naast de gevaren van het antibioticagebruik hebben de uitstoot van fijnstof en stank schadelijke effecten op de gezondheid van mensen. Megastallen zijn industriële bedrijven die thuishoren op industrieterreinen. De bedrijfsvoering heeft met het platteland helemaal niets te maken! Alle voer, mest en dieren worden met zware vrachtwagens aan- en afgevoerd. De laatste stukjes open ruimte die we nog hebben worden opgeofferd voor de bouw van enorme stallencomplexen. Veel plattelandswegen zijn verkeersveilig gemaakt door versmallingen, obstakels en rotondes en zijn daardoor absoluut ongeschikt voor het zware vrachtvervoer van dieren en goederen.

 

Het is de hoogste tijd dat we deze industrie, waarmee we onze eigen gezondheid, het milieu en de kwaliteit van ons platteland ondermijnen, eens kritisch tegen het licht houden. Dat we de ongebreidelde schaalvergroting een halt toeroepen en meer aandacht en geld besteden aan het stimuleren van écht duurzame, grondgebonden en diervriendelijke bedrijven. Aan bedrijven die passen bij de schaal van ons land en waarin de kwaliteit van het leven van mens en dier centraal staan. Waarbij nieuwe werkgelegenheid kan worden gecreëerd en mensen weer het besef krijgen van de herkomst en waarde van hun voedsel. Dat moet toch mogelijk zijn met alle kennis en ervaring die we inmiddels hebben opgedaan.

 

Wat hiervoor nodig is, is moed. Moed om het pad van de schaalvergroting te verlaten, te kiezen voor duurzaamheid en daarvoor ook offers te brengen. Met het burgerinitiatief doen bewoners van Brabant een dringend verzoek aan de provinciale bestuurders om de schaalvergroting te stoppen. Hoe meer mensen het initiatief steunen, hoe sterker de boodschap zal overkomen. Op www.megastallen-nee.nl is er meer over te lezen. Op 3 april is er een informatieavond in het Rondeel te Breda, aanvang 20.00 uur. Steun het burgerinitiatief voor een groen, gezond en diervriendelijk Brabant, nu en in de toekomst!

 

Sonja Borsboom is woordvoerster van het burgerinitiatief “Megastallen-nee”

 

 

 

28 maart 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN