logo (7)

 

Te veel scholieren haken af

 

 

scholieren

 

 

DEN HAAG - Het aantal scholieren dat zonder diploma afhaakt, daalt niet snel genoeg.

 

 

 

Nederland dreigt daardoor zijn Europese afspraken over de vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters niet te halen. Hiervoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In 2000 is in Lissabon met andere Europese landen afgesproken dat het aantal leerlingen zonder diploma in 2012 jaarlijks niet meer mag zijn dan 35.000. Nu wordt dat aantal bij lange na niet gehaald. In het schooljaar 2006-2007 waren er 53.000 ongediplomeerde schoolverlaters. Twee derde was afkomstig uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een kleiner deel, elfduizend leerlingen, viel uit in het voortgezet onderwijs. Vooral de laagste niveaus in het vmbo haalden de eindstreep niet. Zorgelijk, vinden de onderzoekers, omdat deze groep leerlingen in het vmbo juist groeit.

 

Ongeveer zevenduizend jongeren haalden wel een vmbo-diploma, maar stapten niet over naar het mbo. Pas met een zogeheten startkwalificatie op zak, een havo/vwo-diploma óf een mbo-diploma niveau 2, gelden dergelijke scholieren niet meer als voortijdige schoolverlater. In het mbo vallen vooral de studenten in de laagste niveaus uit. Zes op de tien voortijdige schoolverlaters in het mbo komen uit die twee laagste niveaus. Dat komt volgens SCP-onderzoeker Lex van Herweijer door de regeling dat vmbo'ers zonder diploma in deze laagste niveaus terecht kunnen. Zo krijgen zij toch nog een laatste kans. Vaak zijn hun taal- en rekenvaardigheden echter ver onder de maat. Die problemen verergeren alleen nog maar op het mbo. Van Herweijer: “Dit leidt tot een verschuiving van de problemen en tot uitstel van executie.”

 

De grootste risicogroep zijn allochtonen, leerlingen uit eenoudergezinnen en die uit de lage inkomensgroepen. De uitval van niet-westerse allochtonen is in het voortgezet onderwijs en het mbo bijna twee keer zo groot als die van autochtone leerlingen. Het SCP vindt dat achterstanden veel eerder, bijvoorbeeld al in het basisonderwijs, moeten worden aangepakt. Ook moeten scholen meer oog hebben voor de begeleiding van jongeren. Veel schoolverlaters geven het schoolklimaat aan als reden voor hun uitval.

 

 

 

Een bijdrage van Redactie: Breda-en-alles-daaromheen.

 

27 augustus 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN