De televisietoren van Toronto:

 

 

Ter info:

 

 

Hij is 553 meter hoog en werd na 3 jaar bouwen op 26 Juni 1976 opgeleverd en voor het publiek opengesteld. De schacht van de toren bestond, anders dan bij de meeste torens uit een hexadiagonale buis (Y-vormige doorsnede) welke door 3 ‘ribben’ gesteund wordt. Deze doorsnede is vanuit het oogpunt van de architect heel interessant, maar heeft als nadeel dat deze constructie een erg grote windweerstand heeft wat leidt tot en 3 tot 4 maal zo grootte windkracht in vergelijking tot een ronde doorsnede. Ondanks dit alles beweegt de toren maar 1,07 m uit het lood bij een windsnelheid van 200km/u.

 

 

 

 

 

 

Rinie Wittenbols, Canada

 

13 december 2007

 

Home