Bron: BN-DeStem

 

Thuis werken: goed voor u

 

 

thuis

 

 

De files nemen met 20 procent af als een derde van de mensen een of meer

dagen per week thuis gaat werken, beweert GroenLinks

op basis van studies in binnen- en buitenland.

 

 

Dat bespaart het bedrijfsleven 500 tot 700 miljoen euro per jaar, welkom in deze tijden van recessie en geeft mensen meer tijd voor thuistaken. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent, die samen met Kees Vendrik een wetsvoorstel indient, zei het zo: “Werkende ouders rennen zich rot. Eén dag in de week thuiswerken scheelt een boel reistijd. Maar nog belangrijker: het geeft ze de flexibiliteit om meer hun eigen tijd in te delen. De tijd die men kwijt is aan het spreekwoordelijke kopje thee met de thuiskomende kinderen kan in de avonduren worden ingehaald.” Thuiswerken als panacee voor zowel het fileprobleem als het druk-druk-druk-syndroom?

 

Oud-vakbondsman Lodewijk de Waal en zijn Taskforce Mobiliteitsmanagement adviseerden het kabinet eind 2008 dat bedrijven, werknemers en gemeenten afspraken moeten maken over ‘telewerken,’ thuiswerken dat mogelijk is door moderne communicatiemiddelen als internet. Het Rijk moet voor fiscale voordelen zorgen. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. “De grens tussen werk en privé vervaagt en dat kan bij sommige mensen tot stress leiden,” weet onderzoekster Ans Merens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vorig jaar onderzoek naar thuiswerken deed. Friso van der Meulen, onderzoeker bij TNO Arbeid, stelt eveneens “dat thuiswerkers er goed aan doen privé en werk goed te scheiden.” Uit het SCP-onderzoek bleek ook dat thuiswerkers zich soms schuldig voelen als ze op een thuiswerkdag een uurtje gaan sporten en werken ze vaak door in de avonduren. Daarbij hebben ze het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn. En dan wordt het toch weer druk-druk-druk.

 

Thuiswerken heeft niet alleen een effect op de werknemer, maar ook op zijn of haar partner. Een experiment bij twee waterschappen (het E-pappa-project) waar vooral hoog opgeleide mannen werkten, liet zien dat van hun partners er één op de acht door het project zelf ging werken of meer uren ging werken. Opmerkelijk: de mannen gingen ook meer klussen in huis! Na afloop van het experiment besloten de waterschappen het telewerken definitief in te voeren. Ans Merens van het SCP wijst er op dat de resultaten van onderzoek naar thuiswerken “niet eenduidig” zijn. Het hangt er vooral vanaf welke beroepen je aan het woord laat. Ze twijfelt over het nut van een wettelijke regeling zoals GroenLinks die wil. “Niet al het werk is hetzelfde. Wat ik doe, rapporten schrijven, achter de computer zitten, dat kan ik thuis ook. Maar een telefoniste of iemand die achter de toonbank staat, kan het werk moeilijk mee naar huis nemen. Het is wellicht handiger per cao te kijken of je iets kunt afspreken.” Dat was ook de eerste reactie van vakbonden en werkgevers op het plan van GroenLinks.

 

Friso van der Meulen van TNO Arbeid ziet toch een gouden toekomst voor thuiswerken. “Het is een hele belangrijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem. En er is sprake van een sociale ontwikkeling binnen bedrijven, men gaat meer richting zelfsturing en management op basis van vertrouwen. Er is steeds meer sprake van een ‘generatiekloof.’ Traditionele managers managen meer op basis van aanwezigheid. Maar mensen doen het beter als ze vrijer zijn. Ze zijn dan innovatiever, productiever.” Het is volgens Van der Meulen een misverstand te denken dat thuiswerken voor een baas goedkoper is. “Bedrijven moeten wel allerlei voorzieningen creëren: hun bedrijfsnetwerk toegankelijk maken, toezien op een goede werkplek thuis. Thuiswerken is dan ook niet meteen goedkoper. Het voordeel zit ‘m in de productiviteit en het welzijn.”

 

Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht, denkt dat GroenLinks nog te vroeg is met het plan. “Veel organisaties zijn er nog niet klaar voor. Je moet werkgevers ook niet tegen de haren instrijken, dan duurt het nog veel langer voor je ze overtuigt, ook al is het goed voor bedrijven. Als je denkt dat boterhammen met pindakaas goed zijn voor Jantje, kun je Jantje dwingen ze te eten of je kunt wachten tot Jantje zelf ontdekt hoe lekker ze zijn. Dat laatste is misschien beter. Wat dat betreft zijn werkgevers net kinderen.” Schippers snapt dat thuiswerken voor een bouwvakker ‘wat minder voor de hand ligt.’ “Maar het wordt wel eens wat te makkelijk gezegd dat het niet mogelijk is. Mensen in de dienstverlening die met klanten omgaan, kun je thuis laten werken waarbij ze mensen die ze overdag niet kunnen bereiken desnoods ‘s avonds opzoeken. Dat is beter dan overdag zeven keer voor niks bellen! Aan de andere kant: je wilt ook wel eens collega’s zien. Wat GroenLinks nu wil, maximaal een dag per week, is voor mij wel voldoende. Iedereen de hele week thuis laten werken is niet reëel en moet je ook niet willen.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Een op de vijf Nederlanders werkt wel eens thuis

 

Onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau bevestigt na eerder internationaal onderzoek, dat in Nederland één op de vijf werknemers wel eens thuiswerkt. TNO Arbeid stelde in een eind vorig jaar verschenen studie dat Nederland in een ‘aanloopfase’ zit. De nieuwste generatie werknemers heeft altijd al online gewerkt en schakelt dus makkelijker over naar ‘werken op afstand.’ Bovendien is 40 procent van al het werk nu al ‘kenniswerk.’ Dat percentage groeit volgens deskundigen wellicht door naar 80 procent. En ‘kenniswerk’ is relatief makkelijk op afstand uit te voeren.

 

Volgens TNO Arbeid zijn het file- en het klimaatprobleem twee extra stimulansen voor thuiswerken. Wie thuis werkt, wint niet alleen ‘filetijd’ en werkt dus langer, maar maakt files ook korter. Vergaderen op afstand kan zelfs grote besparingen op internationaal vliegverkeer opleveren; een bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem. Een promotie-studie door Gerda Casimir van de Wageningen Universiteit uit 2001 laat zien dat 14 procent van de vrouwelijke en 8 procent van de mannelijke thuiswerkers thuis meer uren gingen werken dan ze voorheen deden. Een kwart van de vrouwen en 10 procent van de mannen ging daarentegen juist minder uren maken. Voor de meesten veranderde er niks. Wel ging iedere thuiswerker meer tijd besteden aan het huishouden en de kinderen.

 

De European Foundation in Dublin ondervroeg in een aantal landen telkens 1.500 mensen over hun werksituatie. De thuiswerkers onder hen gaven aan dat ze thuis soms te hard gaan werken. 40 procent heeft wel eens last van stress; privé en werk blijken dan lastiger te combineren dan verwacht en ze werken vaak langer door. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek liet eind 2007 bijna de helft van de bedrijven thuiswerken toe; in 2003 was dat nog maar een kwart. Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers laat 90 procent mensen wel eens thuiswerken.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“Thuiswerken niet alleen voor de managers”

 

 

dame

 

 

Baukje ter Huurne (30) - Baukje woont samen in Nijmegen en is manager interne communicatie bij Essent. Daarvoor reist ze dagelijks naar Den Bosch of Arnhem, maar gemiddeld twee dagen per maand werkt ze thuis.

 

“Bij veel werk wat ik moet doen, is het prettig om in alle rust thuis te werken. Maar het scheelt me ook soms wel 2,5 uur reistijd op een dag, tijd die ik dan aan werken kan besteden.” “Het is niet altijd efficiënter of productiever thuis. Voor mijn werk is het vaak relevant om goed contact te hebben met mensen. Dan heb ik verhalen, signalen en gevoelens nodig, Daar hou ik rekening mee bij het plannen van mijn thuisdagen.” “Ook mijn medewerkers werken regelmatig thuis. Thuiswerken is bij Essent niet alleen weggelegd voor managers. Ik kan thuis op het netwerk van Essent, bij mijn mail en dergelijke. Tevens maak ik veelvuldig gebruik van conference calls om tijdens mijn thuiswerkdag ook deel te kunnen nemen aan meetings.” “Ik vind het niet meer dan normaal dat dit goed wordt gefaciliteerd. Het draagt bij aan de productiviteit en de balans tussen werk en privé.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“Je besteedt je tijd thuis gewoon efficiënter”

 

 

man

 

 

Arjan Robben (44) - Arjan woont in Nijmegen en werkt bij KPN in het telecommunicatiebeheer. Hij werkt twee dagen in de week vanuit huis en drie dagen ‘op locatie.’ Zijn werk is het overnemen van het beheer van netwerken en telefooncentrales van bedrijven.

 

“Ik heb twee klanten: een externe, daar moet ik naartoe en een interne waar ik thuis voor kan werken. Dat is een KPN-onderdeel dat onder andere de mobieltjes van het ministerie van Justitie in Den Haag beheert. Thuiswerken scheelt me een heleboel reistijd. En je kunt je tijd flexibel indelen. Wij worden erg vrijgelaten: als het werk maar afkomt. Dus kan ik ook ‘s avonds veel doen zodat ik overdag mijn twee kinderen naar school of de speelzaal kan halen en brengen.” “Zo’n wetsvoorstel om thuiswerken beter te regelen is een goede zaak. Werkgevers zijn nog steeds huiverig. Maar veel werk kan gewoon niet op afstand plaatsvinden. Ik zelf zit bijvoorbeeld iedere woensdag in Den Haag, om toch rechtstreeks contact met de mensen daar te hebben.” “Thuiswerken bevalt uitstekend. Ik heb ook het idee dat ik thuis meer doe dan op locatie. Je besteedt je tijd thuis gewoon efficiënter.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“Lastig als er thuis nog een afwas en een strijk staan”

 

Petra Merkx (42) - Petra is moeder van twee kinderen en woont en werkt in Breda. Ze is hoofdredacteur van de interne krant van Avans Hogeschool en werkt iedere woensdagochtend en om de andere week ook op vrijdag thuis. “Toen ik 6,5 jaar geleden bij Avans begon, werkte ik in Den Bosch. Daarvoor in Dordrecht en ook daar werkte ik deels thuis. Dat scheelde me enorm in reistijd. En nu kan ik iedere woensdag om half een de kinderen zelf uit school halen. Dat is heel fijn.”

 

“Maar het thuiswerken heeft verder niks met de kinderen te maken. Sterker nog, je kunt eigenlijk niet thuiswerken met de kinderen erbij. Maar ik vind het gewoon lekker; in je ochtendjas beginnen en een wasje draaien tussendoor. De productiviteit is nogal wisselend. Als ik een klus moet doen waar ik rust bij nodig heb, doe ik thuis veel meer. Lastiger is het als er thuis nog een afwas en een strijk staan! Dan moet ik echt tegen mezelf zeggen: loslaten!” “Ik kan in mijn werk niet alles thuis doen. Ik moet ook de contacten onderhouden met de collega’s. Onze msn staat dan ook altijd open en we bellen veel.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

25 februari 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN