Bron: BN-DeStem

 

Thuiszorg leidt zelf jeugdartsen op

 

 

andriese

 

Jeugdarts Bao Chau Andriese onderzoekt op het consultatiebureau de twee jaar oude Siem Wigmans.

 

 

ROOSENDAAL - Ter voorkoming van een structureel tekort aan jeugdartsen,

heeft Thuiszorg West-Brabant (TWB) een deel van de

opleiding tot jeugdarts naar deze regio gehaald.

 

 

In de consultatiebureaus zijn op dit moment jonge artsen werkzaam, die hun scholing combineren met de praktijk. Dokter Ellen Peerbolte begeleidt de aankomende jeugdartsen. “We hebben behoefte aan jonge, goed opgeleide jeugdartsen,” zegt ze. “Ze volgen een tweejarige opleiding gericht op preventie en vroegsignalering. Hoe eerder je een ziekte onderkent, hoe succesvoller een behandeling kan verlopen.” Her en der komen centra voor jeugd en gezin. Peerbolte: “We werken in die centra, die onder meer de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van nul tot negentien jaar verzorgen, samen met andere disciplines en kunnen elkaar signalen doorgeven en de zorg voor het kind afstemmen. Denk aan het maatschappelijk werk, de politie, de leerplichtambtenaar.” Een van de dokters die als jeugdarts werkzaam is bij TWB is Bao Chau Andriese. Ze besloot na haar artsopleiding hier de opleiding tot specialist te gaan volgen.

 

Over de opleiding zegt ze: “Die heeft zeker vrucht afgeworpen. Ik ben beter toegerust om mijn taken uit te voeren. De maatschappij verandert snel. Dat vergt ook een andere kijk op het werk als jeugdarts. Denk maar aan zaken als overgewicht, tienermoeders en complexe gezinssamenstellingen. Het is nodig dat we veel kinderen zien, want dan pas weet je zeker wat een kind op zekere leeftijd moet kunnen. Blijft dat achter, dan moet je dat onmiddellijk signaleren. Dat kan op termijn tot een aanmerkelijke verbetering leiden.”

 

 

 

24 december 2008

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN