Tijd voor fantasten voorbij

 

 

 

Het is een ‘gods’-schande dat de ‘echte’ wetenschappers hun mond houden.

Zijn ze laf? Zijn ze bang? Of zijn ze éénzijdig dom?

Durven ze hun minder ontwikkelde familie en kennissen niet te confronteren met het onvermijdelijke?

 

 

 

Gezamenlijk intellect

Het gezamenlijke, mondiale intellect is moeiteloos in staat om aan te tonen dat GOD in het verleden niet heeft bestaan, nu niet bestaat en natuurlijk ook in de toekomst niet uit het niets zal verschijnen. Het is onbegrijpelijk dat talloze wetenschappers zich regelmatig, sommige zelfs frequent laten indoctrineren tijdens religieuze samenkomsten. Hebben ze een blinde vlek waar het om geloofszaken gaat? Tijdens hun wetenschappelijke werk eisen ze van zichzelf, hun collega’s en hun medewerkers dat alles verifieerbaar is. Waarom slikken ze dan met het grootste gemak allerlei geloofsonzin als zoete koek zonder ‘wetenschappelijk’ na te denken?

 

 

 

Oproep

Een oproep aan de vele, vele vooraanstaande wetenschappers in de bepalende wetenschapsgebieden, om het stilzwijgen te verbreken, is absoluut nodig. De schrijvers van religieuze geschriften hebben niet verzuimd om op te tekenen dat zelfs twijfelen aan de waarheid van de verkondiging al zondig is. Een wetenschapper die daaraan toegeeft kan dan wel een ‘goede gelovige’ zijn maar op dat gebied verloochent hij zijn wetenschappelijk kader.

 

 

 

Dictatuur van de religie

Van het eerste begin van de mensheid hebben fantasten, om macht uit te oefenen, gebruik gemaakt van de domheid en de angst van hun medemensen door de vreselijkste dingen te voorspellen in het hiernamaals. De priesters en hogepriesters, de priesteressen en hogepriesteressen, de zieners, de prelaten en de richters, de profeten en de meeprofiterende notabelen ontdekten snel dat ze alleen maar met gruwelijke zaken in het hiernamaals konden dreigen, omdat alles wat de levenden overkwam zo akelig open en voor iedereen zichtbaar was. Maar dat bleek niet genoeg.

 

 

 

Begeestering van de massa

Enkel een verbale dreiging was niet voldoende om de massa’s te begeesteren en te laten gehoorzamen. De gruwelen bestemd voor het hiernamaals werden naar voren gehaald. Men maakte de massa wijs dat de ‘goden’ offers vroegen en men ging mensen martelen en als offer doden. Dat maakte natuurlijk indruk en deed de macht van de geestelijken toenemen. Het verhaal van Abraham die zijn zoon moest offeren staat niet op zich. Naast dit verhaal uit de bijbel zijn er talloze gebeurtenissen bij andere godsdiensten van overal op de aarde waar naar hartenlust mensen als offerande ter dood werden gebracht. Geen reddende engel, zoals bij Abraham, die net op tijd een dierlijk offer presenteert. Hoe verzint men het?

 

 

 

Verdwenen en gebleven godsdiensten

De meeste van die zogenaamde godsdiensten zijn verdwenen. Er waren hele godenfamilies in Scandinavië, bij de Bataven, bij de Grieken, de Romeinen, de Egyptische Farao’s werden als goden beschouwd, de Assyriërs hadden hun god Ashur en de Babyloniërs hadden hun god Marduk. Elke eilandje in de Stille Oceaan had wel een god of godin. Ze zijn met stille trom vertrokken. Hoofdstromen als het Joods geloof, het daaruit voortgekomen Christelijk geloof en de (hoewel omstreden) daarop voortbordurende Islam zijn overgebleven naast ook nog grote stromingen als het Boeddhisme en het Hindoeïsme. Deze stromingen zijn al oud en hebben door de tijd de gelegenheid gehad om een indrukwekkende cultuur op te bouwen. De riten en gebruiken van deze religieuze culturen, zoals het dragen van speciale gewaden, gezangen en kerkmuziek versterken de indruk die deze uitingen maken op de aanhangers. Ze verlenen deze godsdiensten een waan van authenticiteit. Het maakt deel uit van de dagelijkse praktijk van de samenleving zoals ook met de sacramenten van doop, huwelijk en begrafenis, waarbij veelvuldig met wierook en wijwater wordt gewerkt. Allemaal uiterlijk vertoon om indruk te maken op de goedgelovige, simpele gelovige. De deelnemer wordt ook gedwongen tot een slaafse volgzaamheid door het slaan van een kruisje, het aftellen van kralen bij het ‘afraffelen’ van gebeden, het aannemen van een onderdanige houding door te knielen en het gezamenlijk opdreunen van gebeden. De trotse, zelfdenkende mens wordt geminimaliseerd tot een gebedsautomaat.

 

 

 

Geloofswetenschap?

Die indrukwekkende cultuur bestaat ook uit een gigantische bibliotheek met exegeses. Daarmee hebben duizenden exegeten getracht hun interpretatie van het geloof uit te dragen. Het misleidende is dat ingewijden de ongepaste vrijmoedigheid hebben om te spreken over geloofswetenschap. Het woord geloofswetenschap is een contradictio in terminus. Helaas beseffen weinigen dat. Nog erger is de term ‘godgeleerdheid.’ Daar kun je in afstuderen. Wat een gotspe! Afstuderen in het ongrijpbare niet bestaande.

 

 

 

God is liefde! – O, ja?

 

Er zijn duizenden steekhoudende argumenten dat God allesbehalve liefde is, als hij al zou bestaan.

 

- Waarom zijn er honderden ziektes waar mensen, vaak veel te vroeg en te jong op vaak uiterst pijnlijke, zeg maar mensonterende, wijze aan sterven? Zulke ingrijpende en ongoddelijke fouten maakt een God toch niet? Het zijn wel begrijpelijke onvolkomenheden van een evolutie. Het is ronduit belachelijk dat kerkleiders dit verklaren met de zondigheid van de mens.

 

- Waarom woeden er vrijwel constant overal oorlogen, waarbij mensen van hun grond worden verdreven, waarbij vrouwen en kinderen worden verkracht, waarbij zinloos mensen worden gemarteld en gedood? Omdat God liefde is? Dat gelooft toch geen enkel verstandig mens? Het is ‘hemeltergend’ dat geestelijken de wapens zegenen voordat men ten strijde trekt.

 

- Waarom heerst er in kringen van gelovigen een onderscheid tussen mannen en vrouwen? Heeft die, niet bestaande God, mannen meer lief dan vrouwen?

 

- Waarom is de zogenaamde schepping zo wreed met dodelijke insecten en planten, met misoogsten door verwoestende hagelbuien of kaalgevreten akkers door sprinkhanen? Allemaal vrije giften van een liefhebbende God? 

 

- Waarom leeft de mens met angst en beven van de ene vulkaanuitbarsting naar de volgende aardbeving, van de ene sneeuwstorm naar de volgende hittegolf, van tornado naar tsunami. Is dat liefde?

 

 

 

Ordening

Er wordt aangevoerd dat de kerk ordening heeft gebracht in de samenleving. Dat de 10 geboden leidraad zijn voor een fatsoenlijke samenleving. De geloofsgemeenschap is een broeinest van ontucht en bedrog. Mij dunkt, we kunnen met minder kerkelijke regelgeving en meer gezond verstand tot een ordelijker samenleving komen.

 

 

 

Atheïsten zijn de hoop op een toekomst

Als de wetenschappers hun werk niet doen moeten we ons verlaten op de vele atheïsten. Atheïsten zijn anders gelovigen. Zij geloven namelijk dat God niet bestaat. De religie, de Christenen en de Islam voorop, hebben de mensheid beroofd van haar geestelijke vrijheid. Zelfbewuste persoonlijkheden zijn gedegradeerd tot fatalistische volgelingen. We moeten ons niet laten verblinden door de vervoering die bijvoorbeeld teweeg gebracht wordt bij het deelnemen in een kerkkoor of het vervullen van een functie in een kerkverband. Of zelfs simpelweg het aanhoren van een prachtig koorlied of meeslepende orgelmuziek. Gaat het dan om het zingen of het orgelspel? Het samen iets doen zonder besef van de inhoud waar men mee bezig is. Er rest slechts een advies aan al die meedoeners, meelopers en kerkgangers: Maak u eens los uit die uiterlijke rituelen en stel uzelf de gewetensvraag: Bestaat die God nu echt of laat u zich gewillig meeslepen door een gegroeide traditie, die in wezen nergens op berust? Atheïsten zouden veel openlijker en vastberadener voor hun overtuiging uit moeten komen. Zoals gelovigen oprecht andersdenkenden het ware geloof toewensen, zo zouden atheïsten oprecht gelovigen het vinden van hun geestelijke vrijheid toe moeten wensen.

 

 

 

Religieuzen omschrijven zichzelf als ‘godvrezende’ mensen. Aldus:

 

Een wereld zonder godsdienst is een wereld zonder vrees!

 

 

 

Th.M. van Baarle.

 

28 juli 2008

 

Home

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN