Bron: www.bndestem.nl

 

Torenpits blijft voorlopig op zijn plaats

 

 

DONGEN - Burgemeester en wethouders van Dongen gaan onderzoeken of de torenspits van de gesloopte Sint Josephkerk een plekje kan krijgen in de directe omgeving van waar de kerk tot aan de sloop enkele weken geleden stond. Er moet nog wel worden onderzocht of dit idee ook technisch haalbaar is, of de spits goed te verankeren is en veilig voor de omgeving kan worden geplaatst. Ook moet worden nagegaan of de spits daar niet strijdig is met het bestemmingsplan en of er een procedure voor een bouwvergunning moet worden doorlopen.

 

Verder spelen de financiën een belangrijke rol. Met de provincie is al contact geweest over de mogelijkheden voor subsidie. Daarvoor moet een plan van aanpak worden ingediend. Met dit besluit volgen burgemeester en wethouders de suggestie van een commissie van tien Dongenaren. Die kwamen allemaal met verschillende suggesties voor een nieuw plekje voor de torenspits. In een gezamenlijk gesprek kwamen ze echter tot de conclusie dat dit de beste plek is. Burgemeester Simone Dirven-van Aalst zei het gisteren zeer te waarderen dat de commissie intensief heeft meegedacht: “De nieuwe plaats moet getuigen van respect voor de herkomst van de spits en wij denken dat de voordracht daar zeker aan voldoet.” Volgens burgemeester Dirven streeft het college ernaar om zo snel mogelijk een en ander gerealiseerd te krijgen: “Maar wel passend binnen de regelgeving en procedures.”

 

 

image120

 

In Diessen heeft men het zó opgelost

 

 

Zie ook:

 

Dongen in beeld Deel 1

Dongen in beeld Deel 2

Diessen in beeld

 

 

 

22 juli 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count