Bron: www.bndestem.nl

 

Veel geweld in de gevangenis

 

 

DEN HAAG - Gedetineerden zijn elkaar vorig jaar meer dan 1200 keer fysiek te lijf gegaan.

 

 

Bewaarders werden bijna achthonderd keer geschopt, geslagen of bedreigd. Circa duizend keer moest er een gewapend Intern Bijstands Team aan te pas komen om aan het geweld een eind te maken. Dit blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie op verzoek van deze krant heeft verstrekt. Het ministerie heeft geen idee of het geweld in gevangenissen toe- of afneemt. De cijfers van 2008 zijn niet te vergelijken met die uit voorgaande jaren, omdat in de jaren 2006 en 2007 niet de incidenten geteld, maar het aantal gedetineerden dat betrokken was bij een voorval. Omdat er meerdere gedetineerden bij één vechtpartij betrokken kunnen zijn, ligt het aantal incidenten dus hoogstwaarschijnlijk lager.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

“In de gevangenis zijn het soms gewoon wildwesttaferelen”

 

 

bajes

 

 

Het Intern Bijstands Team (IBT) van het huis van bewaring in de

Amsterdamse Havenstraat laat tijdens een oefening zien

hoe een gewelddadige gevangene uit zijn cel wordt gehaald.

 

 

Gevangenisbewaarder Sjaak is druk bezig met het openen van de cellen. Zo’n dertig gedetineerden maken zich op voor hun dagelijkse uur luchten. Sjaak is halverwege de gang als plots een van de gevangenen op hem af komt lopen. “Hé man, ze zijn aan het vechten!,” roept hij opgewonden. “Ik geloofde er niks van,” zegt Sjaak nu. “Maar hij bleef volhouden. Daar, in die dubbelcel. Ga maar kijken.” Sjaak, die niet met zijn echte naam in de krant wil, loopt naar de bewuste cel. Als hij de deur opent ziet hij hoe twee mannen elkaar op de grond te lijf gaan. “Ze stompten in het wilde weg, waar ze elkaar maar konden raken.” Sjaak gaat de cel binnen en sleurt een van de mannen naar buiten. Toegesnelde collega’s kunnen de twee met moeite in bedwang houden. Beide mannen worden voor straf een paar dagen in de isoleercel gezet.

 

Een vechtpartij als deze is alles behalve een zeldzaamheid, zegt Sjaak. “Vaak valt de schade mee. Een blauw oog of een bloedneus, daar blijft het wel bij.” Maar de ervaren bewaarder heeft in zijn loopbaan van meer dan twintig jaar wel meer meegemaakt. “Soms is het gewoon wildwest. Ik ben zelf een keer van achteren aangevallen door een gevangene die door het lint ging. Die kerel bleef maar op me inbeuken.” Ook het gebruik van zelfgemaakte wapens wordt niet geschuwd. “We controleren altijd extra scherp op scheermesjes. Soms slopen ze de mesbladen eruit en smelten ze die vast aan een tandenborstel. Daar kun je iemand flink mee toetakelen.” Geweld in de bajes is van alle tijden, zeggen ervaren bewaarders. Het hoort nu eenmaal bij het werk, is de heersende opvatting. Uit cijfers van het ministerie van Justitie blijkt dat het vorig jaar tenminste tweeduizend keer tot een geweldsincident kwam in de Nederlandse gevangenissen. “Die gasten zitten natuurlijk flink in de stress, zeker zo vlak voor ze voor de rechter moeten verschijnen,” zegt een cipier uit Noord-Holland, die anoniem wil blijven. “En buiten zijn ze gewend de baas te spelen. Dat kan binnen niet meer.” Plaatsvervangend hoofdinspecteur Martijn Tummers van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) stelt dat bewaarders niet altijd alert genoeg zijn. “Het bewustzijn is te laag.”

 

Hij vindt dat inrichtingen het geweld niet moeten bagatelliseren. “Je kunt niet redeneren: Ach, dat hoort er bij. Als je vast komt te zitten, ben je al je handelingsvrijheid kwijt. Juist dan is het belangrijk dat je je beschermd weet tegen geweld van anderen.” Vooral schaarste kan de vlam in de pan doen slaan, constateerde de inspectie tijdens haar onderzoek. Zo kan een tekort aan telefoons makkelijk tot een knokpartij leiden. Tummers: “Jij en ik kunnen naar huis bellen wanneer we willen. Gedetineerden hebben maar een beperkt aantal minuten per week. Als ze dan niet aan de beurt komen, is de frustratie groot.” Ook drugshandel kan tot problemen leiden, zegt Tummers. “Als er binnen de inrichting wordt gedeald zorgt dat voor openstaande rekeningen. De een heeft wat tegoed van de ander en andersom. Dat leidt tot onrust.” Ervaren bewaarders zeggen dat vooral hun jongere collega’s de agressie nog extra aanwakkeren. “Ze stellen zich heel autoritair op,” zegt een bewaarder uit de Bijlmerbajes. “Willen laten zien wie de baas is. Dat krijg je een keer terug.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Bewaarders vaker dupe van geweld

 

DEN HAAG – Volgens ervaren gevangenisbewaarders neemt vooral het geweld van gedetineerden tegen personeel toe. Ze wijten dat onder meer aan de veranderende gevangenispopulatie. Zo zitten er steeds meer criminelen vast met een psychische stoornis. Daarnaast is er door bezuinigingen minder tijd voor de omgang met gedetineerden. Daardoor worden eventuele conflicten niet op tijd opgemerkt.

 

Justitie doet nog altijd te weinig om het geweld de kop in te drukken, constateert de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt), die toezicht houdt op de gevangenissen. Drie jaar geleden oordeelde de ISt ook al dat het preventiebeleid niet voldeed. Tot op heden is daar weinig aan veranderd, aldus de inspectie. Uit een steekproef van de Arbeidsinspectie blijkt dat een kwart van alle bewaarders zegt het afgelopen jaar een keer slachtoffer te zijn geworden van geweld. Daarbij gaat het om slaan, schoppen of het geven van een kopstoot. Het ministerie van Justitie laat in een reactie weten dat de preventie van geweld “voortdurend onze aandacht heeft.”

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Speciaal team duizend keer ingezet

 

Bij incidenten in gevangenissen wordt het Intern Bijstands Team (IBT) ingeroepen. Dit team bestaat uit speciaal getrainde medewerkers van een penitentiaire inrichting. Tijdens hun opleiding leren zij bepaalde grepen, zelfverdedigingstechnieken en de omgang met wapens. Volgens het ministerie van Justitie worden de IBT’s jaarlijks zo’n duizend keer ingezet.

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

 

25 mei 2009

 

Home

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stats count


 

BREDA-EN-ALLES-DAAROMHEEN